บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    โอกาสทางธุรกิจ    แฟรนไชส์ต่างประเทศ
1.2K
1 นาที
3 สิงหาคม 2561
เจาะลึก เงื่อนไขสัญญาแฟรนไชส์ในฟิลิปปินส์

 
สำหรับการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดก็ต้องมีข้อตกลง หรือสัญญาทั้งนั้น ธุรกิจแฟรนไชส์ก็มีเช่นกันวันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะพามาทำความเข้าใจสัญญาหรือข้อตกลงของธุรกิจแฟรนไชส์กัน

ภาพจาก www.facebook.com/pg/franchiseasiaph

เพราะก่อนการทำธุรกิจใดๆเราควรดูรายละเอียดของสัญญาหรือ ข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนการไม่ศึกษาให้ละเอียดก่อนการทำธุรกิจจะทำให้ธุรกิจเกิดความเสี่ยงสูง ทั้งนี้สัญญาแฟรนไชส์ที่นำมาเสนอเป็นสัญญาแฟรนไชส์ของฟิลิปปินส์อาจมีรายละเอียดต่างจากของประเทศไทยบ้าง

สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise Agreement - FA) เป็นเอกสารทางกฎหมายที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของแฟรนไชส์รวมทั้งระยะเวลาเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของสัญญาหรือข้อตกลงยังรวมถึงการต่ออายุสัญญาหรือข้อตกลงนั้นด้วย 

 
ภาพจาก www.facebook.com/pg/franchiseasiaph
 
สิ่งที่รวมอยู่ในสัญญาแฟรนไชส์
 
 1. เงื่อนไขข้อตกลง คือ คำอธิบายสัญญาที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ซื้อแฟรนไชส์กับผู้ขายแฟรนไชส์ เนื่องจาก ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อแฟรนไชส์และผู้ขายแฟรนไชส์เป็นแบบชั่วคราวดังนั้นจึงควรมีสัญญาระบุระยะเวลา
 2. การต่ออายุ เป็นการให้โอกาสผู้ซื้อแฟรนไชส์คิดทบทวนอีกครั้งว่าจะต่อสัญญาแฟรนไชส์หรือไม่ หากต่อผู้ขายแฟรนไชส์สามารถคิดค่าธรรมเนียมได้
 3. จำนวนเงินและค่าธรรมเนียมการลงทุน จะอธิบายถึงต้นทุนการลงทุนรวม และวันที่ได้รับสิทธิจากผู้ขายแฟรนไชส์ นอกจากนี้ยังรวมถึง
  • ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์  ทำให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์มีสิทธิในการดำเนินธุรกิจโดยใช้ชื่อและระบบธุรกิจของแฟรนไชส์ที่ผู้ขายแฟรนไชส์วางไว้ได้
  • Royalties เป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายของแฟรนไชส์
  • การมีส่วนร่วมทางการตลาด ด้านการตลาดโดยรวมของระบบจะขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของยอดขายของแฟรนไชส์
 4. การฝึกอบรมและการสนับสนุน ในสัญญาแฟรนไชส์ควรมีระบุด้วยว่าจะฝึกอบรมและสนับสนุนผู้ซื้อแฟรนไชส์อย่างไรบ้าง
 5. ผลิตภัณฑ์ที่ต้องซื้อ ในสัญญาควรมีระบุ ว่าหากจะทำแฟรนไชส์นี้ต้องซื้ออุปกรณ์ หรือวัตถุดิบใดจากผู้ขายแฟรนไชส์บ้าง
 6. อาณาเขต อาจมีระบุหรือไม่ก็ได้ ตัวอย่างเช่น การระบุว่าภายในระยะ 500 เมตรต้องมีร้าน แฟรนไชส์ A เพียงร้านเดียว เป็นต้น ผู้ขายแฟรนไชส์อาจจะไม่ระบุเพื่อเปิดโอกาสแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์นั้นๆก็เป็นได้
 7. การบอกเลิกสัญญา ในบางกรณีการละเมิดเงื่อนไขบางเงื่อนไขอาจได้รับการแก้ไข หากทำซ้ำตามช่วงเวลาหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้สัญญาสิ้นสุดลง


ภาพจาก www.facebook.com/pg/franchiseasiaph


ภาพจาก www.facebook.com/pg/franchiseasiaph
 
หมดไปแล้วกับสิ่งที่ควรมีอยู่ในสัญญาแฟรนไชส์ของประเทศฟิลิปปินส์ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาแฟรนไชส์ของประเทศไหนก็ไม่ควรขาดรายละเอียดสำคัญ เช่น ข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายแฟรนไชส์ เป็นต้น และก่อนจะลงทุนธุรกิจใด ขอย้ำอีกทีว่า ควรอ่านสัญญาหรือข้อตกลงนั้นๆให้ละเอียดเสียก่อนเซ็นยอมรับข้อตกลงหรือสัญญานั้นๆ

อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ www.thaifranchisecenter.com/home.php
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี ทำธุรกิจ www.thaifranchisecenter.com/directory/index.php 
 
ที่มา bit.ly/2n0rNlS