บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
2.6K
3 นาที
26 มิถุนายน 2561
หายสงสัย! ทำธุรกิจแฟรนไชส์ ต้องขออนุญาตจากไหน
 

ปัจจุบันการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เป็นที่สนใจมากในหมู่ประชาชน เพราะเป็นทางลัดในการประกอบธุรกิจ โดยผู้เป็นเจ้าของธุรกิจก็ประสงค์จะขยายธุรกิจของตนออกไป ซึ่งหมายถึงได้รับเงินค่าตอบแทนมากขึ้น ส่วนผู้ซื้อแฟรนไชส์ก็คาดหวังส่วนแบ่งการตลาดจากเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ และผลกำไรที่ควรได้รับกลับคืนมาในการเข้าร่วมธุรกิจดังกล่าว 
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะมาบอกให้หายสงสัยกันเสียทีว่า ถ้าจะทำธุรกิจแฟรนไชส์ ต้องจดทะเบียนและขออนุญาตจากที่ไหนบ้าง ซึ่งหลักๆ ก็เป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตทุกเขต เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา
 
ทำความรู้จักกับ “แฟรนไชส์” 
 

แฟรนไชส์ (Franchise) คือ กระบวนการทางธุรกิจที่องค์กรธุรกิจหนึ่งๆ ได้พัฒนาวิธีการและรูปแบบ จนได้รับการพิสูจน์ด้วยระยะเวลาแล้วว่า ประสบความสำเร็จในการประกอบการ รวมถึงการบริหารจัดการธุรกิจในระดับหนึ่งและได้ถ่ายทอดสิทธิในการประกอบธุรกิจตามวิธีการและรูปแบบดังกล่าว 
 
พร้อมกับตัวสินค้าหรือบริการให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นภายใต้ตราหรือเครื่องหมายการค้า/บริการ อันหนึ่งอันใดโดยกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการทำนิติกรรมระหว่างบุคคล 2 กลุ่มในข้างต้น ในบางกรณีอาจรวมถึงบุคคลอื่นด้วย 
 
เราจะเห็นได้ว่า ได้ระบุถึงการมีเครื่องหมายการค้า/บริการ ที่ต้องใช้ควบคู่ไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ กล่าวคือ ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ จะต้องมีเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ ที่ได้รับความสนใจและเป็นที่สังเกตจดจำได้ในหมู่ประชาชนผู้บริโภคแล้วนั่นเอง 
 
แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ คือ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้า/บริการของเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ เมื่อให้สัญญาแฟรนไชส์แก่ผู้ใดแล้ว สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้า/บริการของเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ ก็จะต้องถูกนำไปใช้ควบคู่กันกับการดำเนินธุรกิจของผู้ซื้อฟรนไชส์ด้วย พร้อมกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีบริการที่ดี
 
1.จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการ 
 

ในการทำสัญญาแฟรนไชส์นั้น ส่วนหนึ่งของสัญญาจะต้องระบุกำหนดให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะต้องใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของเจ้าของธุรกิจ ควบคู่ไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจเสมอ 
 
เจ้าของธุรกิจเองก็คงไม่ประสงค์จะให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์นำเอาเครื่องหมายการค้าของคนอื่น มาใช้ควบคู่ไปพร้อมกับเครื่องหมายการค้า/บริการของตนเองอย่างแน่นอน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า/บริการ 
 
ดังนั้น เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์จะต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า / บริการ กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพราะถ้าไม่มีเครื่องหมายการค้าจะไม่สามารถขายแฟรนไชส์ได้ หรือดูรายละเอียดได้ที่ goo.gl/59g6K4 หรือสายด่วน 1368 
 
เพราะการขายแฟรนไชส์ ก็คือ การทําสัญญาอนุญาตให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ได้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า/บริการ และสอนให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ทําธุรกิจอย่างเดียวกับที่แฟรนไชส์ซอร์ทําอยู่ทุกประการ 


ภาพจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
แต่ถ้าคุณหรือเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการเอาไว้ ก็อาจถูกลอกเลียนแบบ แล้วนำไปจดทะเบียนก่อนคุณก็ได้ ดังนั้น ใครที่จะนำธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ อย่างแรกคุณต้องไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการไว้ก่อน ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 
สัญญาแฟรนไชส์จึงทําในรูปของสัญญาซื้อขาย กำหนดเงื่อนไขต่างตอบแทนระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย เพราะกฎหมายแฟรนไชส์ยังไม่ประกาศใช้บังคับ จึงไม่ต้องขออนุญาตหรือจดทะเบียน ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทางโทรศัพท์ 02 5475953 หรือสายด่วน 1570
 
ข้อควรรู้จดเครื่องหมายการค้า/บริการ
 

เมื่อคุณรู้ว่าเครื่องหมายของธุรกิจคุณทำหน้าที่อะไรแล้ว อย่างแรกที่แนะนำให้ทำตามโดยด่วนที่สุดคือ ไปกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ขอจดเครื่องหมายการค้า/บริการของคุณ แนะนำว่าควรจดก่อนเปิดตัวเครื่องหมายการค้าของคุณด้วย เพราะอาจมีคนจ้องลอกเลียนแบบ ไปจดตัดหน้าเสียก่อน เพราะสมัยนี้ใครที่จดก่อนจะได้เปรียบ 
 
เวลาจดต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะให้เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ แบบฟอร์มที่จดเหมือนกัน แต่คุณต้องระบุให้ชัดว่าจะให้เป็นเครื่องหมายอะไร เขาจะมีช่องให้คุณระบุ ถ้าคุณคิดว่าจะให้ทำหน้าที่ทั้งสองอย่าง ต้องจดเป็น 2 คำขอ คำขอหนึ่งจดเป็นเครื่องหมายการค้า อีกคำขอเป็นเครื่องหมายบริการ แม้รูปเครื่องหมายจะเหมือนกัน แต่เสียค่าธรรมเนียมแยกกัน


ภาพจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
2.จดทะเบียนพาณิชย์
 

การประกอบธุรกิจการค้า อาจดำเนินการได้หลายรูปแบบ ทั้งบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการโดยลำพัง หรืออาจดำเนินการโดยร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเป็นกลุ่มคณะก็ได้ การที่จะตัดสินใจเลือกดำเนินธุรกิจการค้าในรูปแบบใดนั้น ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการด้วยกัน เช่น ลักษณะของกิจการค้า เงินทุน ความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การประกอบธุรกิจนั้นประสบผลสำเร็จนำมาซึ่งผลประโยชน์และกำไรสูงสุด
 
สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ ต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ ในกิจการหรือธุรกิจที่ทำ โดยต้องทำหรือขายเป็นประจำ มีที่ตั้งร้านเป็นหลักแหล่งถาวร สามารถขอจดได้ที่เขต เทศบาล หรือ อบต.ในท้องที่ที่ร้านตั้งอยู่ โดยกรอกแบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานที่ตั้งร้าน และแผนที่ร้านโดยสังเขป นอกจากนั้น ถ้ากิจการท่านต้องขออนุญาต จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใด เช่น อย.ที่ท่านต้องขอกรณี ผลิต ขาย นำเข้า สินค้าเครื่องสำอาง ต้องขอด้วย
 
เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์
รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
 
คลิก goo.gl/oX24a1
 
ท่านสามารถ Download แบบพิมพ์ไปใช้ในการจดทะเบียนได้ที่  www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=946 

หรือขอรับแบบพิมพ์ ได้ที่ 
 1. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร 
 2. สำนักงานเขตทุกเขต 
 3. เทศบาล 
 4. องค์การบริหารส่วนตำบล 
 5. เมืองพัทยา
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์
 

การขอดำเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภทของการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 • จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ 50 บาท 
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท 
 • จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท 
 • ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท 
 • ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ 20 บาท 
 • ขอให้เจ้าหน้าที่คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ฉบับละ 30 บาท (หนึ่งคำขอ คิดเป็น หนึ่งฉบับ)
หรือขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ goo.gl/s7TFTJ 
 
3.จดทะเบียนแฟรนไชส์
 

ในประเทศไทยนั้น การทำธุรกิจแฟรนไชส์ในปัจจุบัน ยังไม่มีกฎหมายกำหนดว่า ผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องไปจดทะเบียนแฟรนไชส์ (ขายได้เลย) เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์และผู้ซื้อแฟรนไชส์ จะทำสัญญาลงนามกันไว้ทั้ง 2 ฝ่าย 
 
ปฏิบัติหน้าที่ต่อกันเหมือนสัญญาต่างตอบแทน ผู้ขายแฟรนไชส์มีหน้าที่สอนการทำธุรกิจให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ผู้ซื้อจ่ายเงินให้เป็นค่าแฟรนไชส์ โดยคุณสามารถเข้าไปโหลดดูรายละเอียดร่างกฎหมายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ได้ที่ www.thaifranchisecenter.com/download.php?group=4
 
สรุปได้ว่า ผู้ประกอบการธุรกิจที่ทำแฟรนไชส์ ควรจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการก่อน และทุกธุรกิจแฟรนไชส์ต้องมีการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/บนริการของแฟรนไชส์ด้วย แต่ไม่ใช่ทุกแฟรนไชส์ต้องจดทะเบียนสัญญาอนุญาต
 
เมื่อผู้ประกอบการธุรกิจรู้แล้วว่า ธุรกิจตัวเองสามารถทำแฟรนไชส์ได้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ จงอย่ารอช้ารีบไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการ จดสัญญาอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้า/บริการ ก่อนเป็นอันดับแรก และก็อย่าลืมที่จะไปจดทะเบียนพาณิชย์ในธุรกิจหรือกิจการที่ทำอยู่ด้วยนะครับ 
 
อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://www.thaifranchisecenter.com/home.php
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี  ทำธุรกิจ https://www.thaifranchisecenter.com/directory/index.php 
 

Franchise Tips
 1. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า / บริการ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) 
 2. จดทะเบียนพาณิชย์ (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เขต เทศบาล อบต. พัทยา) 
 3. จดทะเบียนแฟรนไชส์ (ยังไม่มีกฎหมาย สามารถขายได้เลย ทำสัญญาต่างตอบแทน)