บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    โอกาสทางธุรกิจ    ช่องทางทำกิน
3.0K
2 นาที
4 มิถุนายน 2561
กลยุทธ์สร้างธุรกิจรถเข็นสู่แฟรนไชส์
 

ต้องยอมรับว่าธุรกิจรถเข็น สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที่ผู้ประกอบการนิยมทำธุรกิจรถเข็น เพื่อกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ 
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะนำเสนอกลยุทธ์สร้างธุรกิจรถเข็น เพื่อสร้างความแตกต่าง เจาะเข้าถึงผู้บริโภค รวมถึงการยกระดับธุรกิจรถเข็นข้างทางสู่ระบบแฟรนไชส์ มาดูกันว่ากลยุทธ์สร้างรถเข็นสู่แฟรนไชส์ ทำกันอย่างไร 
 
รูปแบบของธุรกิจรถเข็น 
 

ธุรกิจรถเข็นส่วนใหญ่ในปัจจุบัน เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ใช้วิธีการนำสินค้าที่ตนเองจำหน่าย เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มที่สร้างธุรกิจของตนเองขึ้นมา ดำเนินธุรกิจเอง ไม่มีรถเข็นเป็นสาขาที่ช่วยกระจายสินค้า
 
ส่วนรถเข็นที่อยู่ในรูปแบบแฟรนไชส์ ก็พัฒนามาจากกลุ่มแรก เนื่องจากประสบความสำเร็จจากธุรกิจเริ่มต้น มีลูกค้าให้การตอบรับในสินค้า มีคนอยากซื้อธุรกิจไปขายด้วย จึงมีความคิดว่าอยากจะเพิ่มยอดขาย ด้วยการขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์ เพราะเป็นการขยายธุรกิจด้วยต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าการขยายสาขาของตนเอง 
 
ปัจจัยความสำเร็จธุรกิจรถเข็นสู่แฟรนไชส์
 

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ธุรกิจรถเข็นประสบความสำเร็จ คือ ทำเลที่ตั้งในการขาย ทำเลที่ดีต้องมีปริมาณลูกค้าอุดหนุนเยอะ ผู้คนผ่านไปมา จึงทำให้เราได้เห็นผู้ประกอบการธุรกิจรถเข็น มักจะไปจอดรถเข็นรอจำหน่ายสินค้าบริเวณนั้นๆ 
 
ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างธุรกิจรถเข็นสู่ระบบแฟรนไชส์ ควรจะต้องช่วยผู้ซื้อแฟรนไชส์ในการพิจารณาเลือกทำเล และโซนพื้นที่การขายด้วย เพื่อไม่ให้ทับซ้อนกับแฟรนไชส์ซีรายอื่นๆ
 
ปัจจัยความสำเร็จประการที่สอง คือ คุณภาพของสินค้า ถ้าเป็นธุรกิจรถเข็นประเภทอาหาร ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึง รสชาติอาหารที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ความสะอาดของอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และการจัดเก็บ ที่สามารถป้องกันฝุ่นละออง ควันรถ อย่าลืมว่าธุรกิจรถเข็น คือ ธุรกิจที่อยู่ริมทาง ริมถนน เป็นส่วนใหญ่
 
ปัจจัยความสำเร็จประการที่สาม คือ ระบบการบริหารจัดการสินค้า ทำอย่างไรให้มีปริมาณสินค้าที่เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละช่วงเวลา สินค้าบางอย่างอาจจำเป็นต้องเติมเต็มทุกวัน เพื่อความสดใหม่ 

 
สินค้าบางอย่างอาจเติมเต็มเป็นสัปดาห์ละครั้ง หรือ เดือนละครั้ง ยอดขายของรถเข็นได้มาจากปริมาณสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และไม่มากจนทำให้มีสินค้าเหลือ เน่าเสีย ในกรณีที่เป็นสินค้าประเภทเน่าเสียง่าย 
 
บางครั้งผู้ประกอบการต้องลองผิดลองถูก เพราะแต่ละทำเลที่ตั้งของรถเข็น อาจมียอดขายที่ไม่เท่ากัน แต่อย่างไรก็ตาม การมียอดขายสูงสุด ต่ำสุด และยอดขายเฉลี่ยที่เป็นไปได้อยู่จำนวนหนึ่ง ที่ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นฐานในการประมาณการ Stock วัตถุดิบ หรือ สินค้า ได้อย่างใกล้เคียงที่สุด
 
ปัจจัยความสำเร็จประการที่สี่ คือ ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจ ของผู้ประกอบการที่ซื้อแฟรนไชส์ธุรกิจรถเข็น บุคคลเหล่านี้เป็นหน้าตาของธุรกิจรถเข็น ทุกสิ่งที่ลูกค้าสัมผัสได้บนรถเข็น สื่อถึงภาพลักษณ์ของธุรกิจรถเข็นทั้งนั้น 

 
ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจรถเข็น (แฟรนไชส์วอร์) อาจต้องพิจารณาในเรื่องการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ผู้บริโภค ที่เข้ามาซื้อสินค้าบนรถเข็น เช่น องค์ประกอบของร้านรถเข็น ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น สะอาด สวยงาม น่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ บุคลิกการแต่งกาย การพูดจา การปรุงแต่งอาหาร การจัดเรียงหยิบจับสินค้า 
 
ที่ต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกเพลิดเพลิน ไม่อึดอัด กังวลใจ เมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ก็จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการ จัดทำคู่มือ ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่บุคคลที่สนใจซื้อแฟรนไชส์รถเข็น 
 
ธุรกิจรถเข็นที่จอดตามข้างทางต่างๆ สามารถพัฒนาสู่ระบบแฟรนไชส์ได้ ถ้าหากสินค้าและบริการมีความแตกต่าง และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ที่สำคัญธุรกิจรถเข็นต้องมีทำเลที่ตั้งชัดเจนในการนำเสนอสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภค เหมือนเช่นกรณีของธุรกิจรถเข็น ชาย 4 บะหมี่เกี๊ยว ที่มีทำเลที่ตั้งส่วนใหญ่หน้า 7-Eleven หรือร้านสะดวกซื้ออื่นๆ  
 
อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://www.thaifranchisecenter.com/home.php 
สมัครคอร์สเรียน แฟรนไชส์ สตาร์ทอัพ www.thaifranchisecenter.com/seminar/show.php?etID=12088 
 

Franchise Tips
  1. ผลิตสินค้าให้เป็นที่นิยมของผู้บริโภค
  2. หาทำเลที่ตั้งในการขายที่ชัดเจน 
  3. คุณภาพสินค้าเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  4. สร้างระบบบริหารสินค้าและจัดส่งวัตถุดิบ
  5. สร้างเอกลักษณ์ให้กับร้านรถเข็น
  6. หาผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีความรู้ มีความตั้งใจทำธุรกิจ