บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
3.5K
1 นาที
22 พฤษภาคม 2561
3 ปัจจัยหลักธุรกิจแฟรนไชส์
 

หลายคนอาจรู้อยู่แล้วว่า แฟรนไชส์ คือ กระบวนการทางธุรกิจ ที่ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งได้พัฒนาวิธีการและรูปแบบ จนได้รับการพิสูจน์ด้วยระยะเวลาแล้วว่า ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน และการจัดการธุรกิจในระดับหนึ่ง 
 
และได้มีการถ่ายทอดสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจ ตามวิธีการและรูปแบบดังกล่าว พร้อมกับตัวสินค้าหรือบริการ ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น ภายใต้ตราหรือเครื่องหมายการค้า บริการอันหนึ่งอันใด โดยกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการทำนิติกรรมระหว่างบุคคล 2 กลุ่ม ในข้างต้น ในบางกรณีอาจรวมถึงบุคคลอื่นด้วย
 
แต่คุณผู้อ่านอยากรู้ไหมว่า ระบบของธุรกิจแฟรนไชส์มีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบ มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะนำเสนอข้อมูลให้ได้รับทราบกันครับ 
 
1.มีผู้ซื้อและผู้ขายแฟรนไชส์ 
 

เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ฝ่าย ก็คือแฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซี มีการตกลงในการทำธุรกิจร่วมกัน ทั้งมีสัญญาและไม่มีสัญญา แต่ในอนาคตรูปแบบข้อตกลง จะปรับรูปสู่ระบบการสร้างสัญญาทั้งหมด เพื่อให้ทั้งระบบแฟรนไชส์ในตลาดจะต้องถูกระบบ เพราะไม่เช่นนั้นแฟรนไชส์ซีที่ไม่ดีจะทำลายระบบได้
 
2.เครื่องหมายการค้า หรือบริการ 
 

มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีรูปแบบ ระบบธุรกิจ และใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ระบบการจัดการธุรกิจอาจจะเป็นเครื่องมือ หรือสูตรที่คิดค้นขึ้นมาเองในการผลิตสินค้า หรือบริการ โดยมีมาตรฐานที่อยู่ในตราสินค้า Brand เดียวกัน
 
3.มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างน้อย 2 อย่าง 
 

คือ ค่าแรกเข้าในการใช้เครื่องหมายการค้า (Franchise Fee) หรือที่เราเรียกกันว่า ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์แรกเข้า และค่าตอบแทนผลดำเนินการ (Royalty Fee) ในส่วนนี้แฟรนไชส์ซีจะจ่ายเป็นรายเดือน หรือรายปี หรือรายสัปดาห์ โดยหักเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขายในแต่ละเดือน ส่วนมากจะคิดกันที่ 3-5%  
 
สรุปก็คือ แฟรนไชส์ซอร์ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้า ให้การสนับสนุนระบบงานแฟรนไชส์ อบรม / ถ่ายทอดความรู้ทางธุรกิจ คู่มือปฏิบัติการแฟรนไชส์ การตลาด และการโฆษณา พูดง่ายๆ คือ บริหารภาพรวมทางธุรกิจ
 
ส่วนแฟรนไชส์ซี มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายทางการค้าและชื่อทางการค้า ประกอบธุรกิจตามคำแนะนำของแฟรนไชส์ซอร์ และมีหน้าที่ในการจ่ายค่าเนียมแฟรนไชส์แรกเข้า และจ่ายค่าผลตอบแทน (Royalty Fee) รายเดือนให้กับแฟรไชส์ซอร์ด้วย 
 
อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เตอร์  www.thaifranchisecenter.com/home.php
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี ประกอบธุรกิจ www.thaifranchisecenter.com/directory/index.php 
 

Franchise Tips
  1. มีผู้ซื้อและผู้ขายแฟรนไชส์ 
  2. เครื่องหมายการค้า หรือบริการ 
  3. มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างน้อย 2 อย่าง