บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
2.3K
2 นาที
20 มีนาคม 2561
9 ขั้นตอนสู่การเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ในดวงใจ
 

ใครที่ฝันอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่ขาดความรู้ ความชำนาญ อีกทั้งไม่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ แต่อยากหาทางลัดในการทำธุรกิจ โดยมองไปที่ธุรกิจแฟรนไชส์ วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะมาบอกขั้นตอนสู่การเป็นเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ในดวงใจ หรือแฟรนไชส์ที่ชอบ รับรองว่าไม้ผิดหวังครับ 
 
1.เริ่มหาข้อมูล
 

ก่อนอื่นเลยต้องถามตัวเราก่อนว่า สนใจธุรกิจประเภทไหน เนื่องจากแฟรนไชส์มีหลากหลายธุรกิจ จึงต้องวิเคราะห์ตัวเราว่าชอบหรือสนใจธุรกิจประเภทใด แล้วจึงศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
 
ทั้งจากแฟรนไชส์ซอร์เอง เว็บไซต์ สถาบัน สมาคมแฟรนไชส์ต่างๆ รวมถึงสถาบันการเงิน ซึ่งปัจจุบันมีหลายธนาคารมีการคัดเลือกแฟรนไชส์ที่ได้มาตรฐาน และผ่านการวิเคราะห์จากธนาคารหลายแบรนด์ เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้สนใจในธุรกิจนี้ อย่าลืมว่าเราควรหาโอกาสทดลองซื้อสินค้า หรือใช้บริการแฟรนไชส์ที่สนใจด้วย
 
2.หาทำเลที่ดี 
 

ทำเลเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์ ดังนั้นจึงควรศึกษาและใส่ใจตรงจุดนี้ให้มาก โดยแฟรนไชส์บางแบรนด์ก็ช่วยประสานเรื่องทำเลเพื่อผู้ลงทุน รวมถึงสามารถนำเสนอทำเลที่ดี สำหรับการลงทุนของแฟรนไชส์ซีได้ด้วย
 
3.ติดต่อพูดคุยกับบริษัทแฟรนไชส์
 

เราอาจจะเลือกแฟรนไชส์ในดวงใจมาอย่างน้อย 3 แฟรนไชส์ จากนั้นลองติดต่อขอข้อมูลสอบถามรายละเอียดในการลงทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงรูปแบบการแบ่งผลตอบแทน และเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ
 
4.วิเคราะห์และเปรียบเทียบ
 

เราควรวิเคราะห์และเปรียบเทียบ ทั้งรูปแบบการลงทุน ยอดเงินที่ต้องใช้ในการลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ สัดส่วน และวิธีการแบ่งผลตอบแทน รวมถึงระยะเวลาในการคืนทุนของธุรกิจแฟรนไชส์นั้นๆ 
 
5.ตัดสินใจเริ่มดำเนินการ
 
 
 
เมื่อมีข้อมูลเพียงพอ จนสามารถตัดสินใจเลือกแฟรนไชส์ที่ตรงกับความต้องการของเรา จากนั้นเริ่มเจรจาเพื่อการลงทุน นำข้อมูลเชิงลึกมาประกอบการตัดสินใจ รวมถึงเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน และกระบวนการบริหารจัดการร้านค้าแฟรนไชส์ โดยพึงระลึกไว้เสมอว่า ต้องศึกษาสัญญาแฟรนไชส์ให้ละเอียด โดยแฟรนไชส์ที่ดีนั้นสัญญาควรเป็นธรรม
 
6.ศึกษาวิธีคัดเลือกผู้ลงทุนของแฟรนไชส์ซอร์
 

เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซอร์ จะพิจารณาศักยภาพผู้ร่วมลงทุนหรือแฟรนไชส์ซีเป็นหลัก เงินทุนส่วนตัวไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุด แต่แฟรนไชส์ซอร์จะมองเรื่องความตั้งใจ และความใส่ใจในธุรกิจต่างหาก แต่หากพลาดแฟรนไชส์แรกก็ไม่ต้องเสียใจ ตั้งหลักใหม่ แล้วเดินหน้าติดต่อแฟรนไชส์ในดวงใจอันดับถัดไป
 
7.หาแหล่งเงินลงทุน
 

ก่อนอื่นเราต้องพิจารณาวงเงินที่ต้องใช้ในการลงทุน ทั้งช่วงก่อตั้งกิจการ รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนที่ต้องใช้ในกิจการ ซึ่งเราต้องประเมินเงินทุนส่วนตัว หรือเงินเก็บที่คุณมี อย่างน้อยๆ ควรมีประมาณ 20% ของเงินลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้หากพิจารณาแล้วพบว่าต้องการเงินลงทุนส่วนเพิ่ม ในขั้นตอนนี้ เราลองปรึกษาธนาคารพาณิชย์ที่เข้าใจและเชี่ยวชาญธุรกิจแฟรนไชส์

8.เตรียมความพร้อมเปิดกิจการ
 

เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์หลายแบรนด์ มีการทำ MOU ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อปล่อยกู้ให้กับนักลงทุน และผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์ไปทำธุรกิจ โดยผู้สนใจแฟรนไชส์สามารถติดต่อโดยตรงไปยังแบรนด์แฟรนไชส์ต่างๆ ได้เลย เพราะธนาคารจะปล่อยสินเชื่อให้ก็ต่อเมื่อ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ผ่านการพิจารณาจากแฟรนไชส์ซอร์เรียบร้อยแล้ว ต่อจากนั้นเตรียมเปิดร้านได้เลย
 
คลิกอ่าน...คลอดแล้ว! 37 แฟรนไชส์ ที่เข้าร่วม MOU กับธนาคารออมสิน ปล่อยกู้เพื่อผู้มีรายได้น้อย www.thaifranchisecenter.com/info/show.php?etID=6788 
 
9.ฝึกอบรมก่อนเปิดกิจการ
 

เมื่อเราซื้อแฟรนไชส์ได้แล้ว เราต้องเข้ารับการฝึกอบรมการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ตามมาตรฐานที่แฟรนไชส์ต่างๆ กำหนดไว้ รวมถึงสรรหาบุคลากรที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการ

กรณีประสบปัญหาด้านบุคลากร ทางแฟรนไชส์ซอร์จะช่วยดำเนินการสรรหา และฝึกอบรมให้ โดยในช่วงแรกของการดำเนินการ บางแฟรนไชส์อาจส่งเจ้าหน้าที่มาสนับสนุนการดำเนินการในช่วงนี้ เหมือนเป็นพี่เลี้ยงให้ หากเกิดปัญหาก็สามารถขอคำปรึกษาจากแฟรนไชส์ซอร์ได้
 
ทั้งหมดเป็น 9 ขั้นตอนสู่การเป็นเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ในดวงใจ ใครที่กำลังอยากเริ่มต้นธุรกิจด้วยแฟรนไชส์ สามารถนำเอาขั้นตอนเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ข้างต้น ไปเป็นแนวทางหรือทิศทางเลือกซื้อแฟรนไชส์ในดวงใจได้ครับ 
 
อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ www.thaifranchisecenter.com/home.php 
เลือกซื้อแฟรนไชส์แบรนด์ในดวงใจ www.thaifranchisecenter.com/directory/index.php
 

Franchise Tip
  1. เริ่มหาข้อมูล
  2. หาทำเลที่ดี 
  3. ติดต่อพูดคุยกับบริษัทแฟรนไชส์
  4. วิเคราะห์และเปรียบเทียบ
  5. ตัดสินใจเริ่มดำเนินการ
  6. ศึกษาวิธีคัดเลือกผู้ลงทุนของแฟรนไชส์ซอร์
  7. หาแหล่งเงินลงทุน
  8. เตรียมความพร้อมเปิดกิจการ
  9. ฝึกอบรมก่อนเปิดกิจการ