ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
8.3K
30
70
อาร์ต คอร์นเนอร์
(Art Corner)
สถาบันสอนศิลปะและการออกแบบสำหรับเด็ก Art Corner มุ่งเน้นให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการใช้จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มพัฒนาการทางด้านสังคม สมาธิ และฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบให้กับผู้เรียน มีกิจกรรมที่หลากหลาย 

ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการวาดภาพระบายสี หรือการปั้นเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการทำงานประดิษฐ์อีกด้วย โดยยึดหลักการเรียนรู้ควบคู่กับการเล่น (Play & Learn) และเสริมสร้างจินตนาการ ผ่านการทำงานศิลปะ 
350,000 - 500,000 บาท
30,000 บาท ต่อเดือน
2,000 บาท ต่อเดือน
เนื่องจากคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นว่าเด็กไทยควรได้รับการส่งเสริมการพัฒนาสมองทั้งสองด้านควบคู่กัน ภายหลังจากการก่อตั้ง English Corner และ Math Corner ที่เน้นพัฒนาสมองซีกขวาเป็นหลักมาเป็นเวลาร่วม 10 ปีแล้ว จึงได้มีการคิดหลักสูตร Art Corner เพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อเน้นพัฒนาสมองซีกซ้าย ในด้านการใช้จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 

อีกทั้งยังช่วยเพิ่มพัฒนาการทางด้านสังคม อารมณ์ ให้กับเด็ก ๆ รวมถึงเป็นการช่วยเพิ่มกิจกรรมและทางเลือกให้กับนักเรียนภายในสถาบันอีกด้วย

โรงเรียนสอนศิลปะและการออกแบบสำหรับเด็ก 4-12 ปี

สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
1 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขาสามัคคี
แฟรนไชส์ซี่
18 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขาระยอง
 2. สาขาลาดบัวหลวง
 3. สาขากุดชุม ยโสธร
 4. สาขาตราด
 5. สาขา The Sky 
 6. สาขาหนองคาย
 7. สาขาบ้านฉาง
 8. สาขาสรงประภา
 9. สาขาแลนด์มาร์ค มหาชัย 
 10. สาขามีโชค พลาซ่า เชียงใหม่ 
 11. สาขาสงขลา 
 12. สาขาอ่างทอง 
 13. สาขาเซกา บึงกาฬ 
 14. สาขาหาดใหญ่
 15. สาขาพิมาย นครราชสีมา
 16. สาขาขอนแก่น 2 (Coming soon)
 17. สาขาสายไหม (Coming soon)
รวมสาขาทั้งหมด19 สาขา
 • ค่าแฟรนไชส์ 150,000 บาท
 • สัญญาการให้ใช้สิทธิ์มีอายุ 4 ปี 
 • ผู้ประกอบการต้องหาสถานที่เอง และทาง Franchisor จะช่วยในการวิเคราะห์ทำเลให้ฟรี
 • ผู้ประกอบการรับผิดชอบในการปรับปรุง ตกแต่ง อาคาร พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น Air Condition, โต๊ะเรียน, เป็นต้น
 • บุคลากรต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ / ครู ทางบริษัทจะมีการสนับสนุนเป็นตัวกลางในการจัดหา และฝึกอบรมให้ฟรี ตลอดอายุสัญญา
 1. วุฒิปริญญาตรี
 2. มีเวลาในการดูแล เอาใจใส่ธุรกิจ
 3. มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 4. มีเงินลงทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจ
 1. สิทธิ์ในการใช้ชื่อ เครื่องหมาย สื่อ และวิธีการเรียนการสอนแบบ Art Corner ทั้งหมด
 2. อบรมหลักสูตรผู้บริหาร 1 วัน
 3. อบรมเจ้าหน้าที่ประสานงาน 1 วัน (ไม่จำกัดจำนวน, ฟรีตลอดอายุสัญญา)
 4. อบรมครูตามหลักสูตร (ไม่จำกัดจำนวน, ฟรีตลอดอายุสัญญา)
 5. ป้ายโลโก้ Art Corner
 6. คู่มือหลักสูตร Art Corner
 7. อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 1 ชุด (ต่อ 1 คอร์ส)
 8. CD ข้อมูลแบบฟอร์ม และเอกสารต่างๆ 1 แผ่น
 9. โบรชัวร์เริ่มต้น 2,000 แผ่น พร้อมออกแบบ
 10. Set up ระบบงานและงานสนับสนุน การจัดการภายในสาขา
 11. ให้คำปรึกษาตลอดอายุสัญญา
 1. มีกิจกรรม และชิ้นงานที่หลากหลาย
 2. ยืดหยุ่น สามารถปรับรูปแบบการเรียนให้เข้ากับความต้องการของผู้เรียนได้
 3. ให้ความสำคัญกับผลที่ได้จากการเรียน โดยควบคุมจำนวนเด็กต่อครูผู้สอนในอัตรา 8 : 1
 4. สอนสด 100% โดยอาจารย์ที่ผ่านการอบรมการสอน จากสำนักงานใหญ่
 5. สามารถเลือกเรียนสาขาที่ใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางไกล โดยมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท มัช แอนด์ มอร์ ซัคเซส จำกัด
ชื่อผู้บริหารคุณนริศร อุไรกิจ
ชื่อผู้ติดต่อคุณรพีพร สรุชัยสิขวิทย์
ที่อยู่
9/197 อาคาร GOT ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มือถือ
083xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 ec_xxx
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  อาร์ต คอร์นเนอร์
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. Pookxxx 08130xxx hussaxxx
2. ปุ๊กxxx 08130xxx hussaxxx
3. Nicharixxx 08099xxx nichaxxx
4. วนิดา xxx 08156xxx vanidxxx
5. วาสนาxxx 06193xxx wasanxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม70 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 8,277 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 30 คน
อาร์ต คอร์นเนอร
กรอกข้อมูลเพื่อ รับสิทธิพิเศษ!
แฟรนไชส์น่าซื้อ