ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
11K
28
25
สถาบันสมาร์ทคิดส์
(Smart-Kids)
สถาบัน Smart Kids สอนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เริ่มตั้งแต่  3-12 ปี การเรียนการสอนเริ่มจากสอนอย่างละเอียดเริ่มตั้งแต่ มีพื้นฐาน และจนกระทั่งประยุกต์เป็น

ไม่ว่าโจทย์จะเปลี่ยนเป็นแนวใดก็ตาม ซึ่งจะทำให้น้องๆ มีทักษะในการแข่งขันได้ โดยเฉพาะคอร์สตะลุยโจทย์ เพื่อเข้า ป.1 หรือติวเข้า ม.1 ในโรงเรียนสาธิต และโรงเรียนในเครือคาทอลิก
300,000 - 500,000 บาท
50,000 บาท ต่อเดือน
10,000 บาท ต่อปี
6  เดือนขึ้นกับทำเลและการหาลูกค้า
สถาบันกวดวิชา Smart  Kids เจ้าของเดียวกับสถาบันกวดวิชา Smart Tutor ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์สำหรับผู้ใหญ่เปิดมานานกว่า 15 ปี (ติว TOEIC,IELTS,TOEFL ที่มีคนที่ได้คะแนนสูงๆ เยอะที่สุดในประเทศไทย และสอนภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นให้กับองค์กร ดัง Top 10 ของประเทศ เช่น SCG, IRPC, PTT, Siam Toppan, Hitachi, สภากาชาติ และอีกมากมาย

สถาบันกวดวิชา Smart Kids สอนครอบคลุมข้อสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลในฝันของน้องๆ ซึ่งหลักสูตรของ Smart Kids เราได้รวบรวมแนวข้อสอบเข้าโรงเรียนดังไว้มากกว่า 100 โรงเรียน น้องๆจะได้ฝึกกับโจทย์มากมาย เพื่อเตรียมสอบเข้า

2558 บริษัทสมาร์ทติวเตอร์ ได้รับรางวัลคุณภาพมาตรฐานแฟรนไชส์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

หลักสูตรคณิตศาสตร์ของ Smart Kids
 1. ปรับความเชื่อและทัศนคติให้น้องๆ ในการรักการเรียนคณิตศาสตร์ สร้างทัศนคติให้น้องๆ มั่นใจในตัวเอง ในการทำโจทย์คณิตศาสตร์ได้ โดยเริ่มจากระดับง่ายๆ เพื่อให้น้องสนุกกับการแก้โจทย์ปัญหา จนถึงระดับยากขึ้น และยากสุดในแนวข้อสอบเข้า โดยนำรูปภาพมาช่วยคิดในคณิตศาสตร์
 2. เริ่มจากโจทย์พวกเชาว์ และการวิเคราะห์โดยใช้ตัวเลขมาช่วยแก้ปัญหา
 3. มีการวัดผลและประเมินผู้เรียนเป็นระยะ เริ่มแรกเพื่อปรับแยก ให้เหมาะกับความสามารถผู้เรียนแต่ละบุคคล และสอบประเมิน เมื่อจบแต่ละบท เพื่อวัดผล และใช้ผลการสอบมาประเมินปรับปรุงผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ และพัฒนาใหนตรงจุดแต่ละบุคคลมากที่สุด
 4. กระบวนคณิตศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศ การใช้เหตุผล และประมวลผลคณิตศาสตร์ มีการใช้สื่อต่างๆ เพื่อดึงให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และการใช้เหตุผลประกอบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนดึงศักยภาพตัวเองออกมา ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
 5. การตุลุยทำโจทย์ เมื่อจบแต่ละระดับชั้น จะมีการตะลุยทำโจทย์ เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคย และเตรียมพร้อมให้การสอบไล่ และโดยเฉพาะสอบแข่งขัน เข้าโรงเรียนต่างๆ นักเรียนจะคุ้นชินกับการทำโจทย์ที่ยาก เข้มข้น มีสูตรและเทคนิคลัดให้ด้วย
 6. ครอบคลุมเนื้อหา ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเข้มข้น
หลักสูตรภาษาอังกฤษของ Smart Kids

สอนตั่งแต่การออกเสียง Phonics ผู้เรียนจะออกเสียงได้เหมือนเจ้าของภาษา สะกดคำเป็น เน้นGrammar จนสามารถ ฟัง  พูด อ่าน เขียนได้ โดยหลักสูตรออกแบบและพัฒนาโดยอาจารย์คนไทย ที่ เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติ 

ดังนั้นจึงเชี่ยวชาญทางการสอนเจาะลึกให้ผู้เรียน มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง ทุกหลักสูตรมีการวัดผล เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุด

หลักสูตรภาษาอังกฤษของ Smart Kids เป็นดังนี้
 1. แบบเป็นระบบ เป็นการเรียนรู้ เลียนแบบการเรียนรู้ของเด็กแรกเกิด กับภาษาแม่ โดยเด็กๆจะเริ่มจาก ฟัง พูด อ่าน เขียน เด็กจะเข้าใจภาษาเป็นลำดับ เราฟังได้ก่อนที่จะเริ่มพูด และพูดได้ก่อนเขียน ทาง Smart Kids จะสอนจากฟังแล้วจึง การออกเสียง 
 2. แบบนอกระบบ ทาง Smart Kids จะมีการสอนเป็นธรรมชาติ ภาษาที่ใช้จริง โดยผ่านเกมส์ หรือ การ์ตูน ให้น้องได้ฟังและดูการ์ตูน ดูหนังภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าใจและซึมซับวิธีการใช้ประโยคภาษาอังกฤษ ผ่านสถานการณ์ต่างๆ ในการ์ตูน เพื่อให้น้องๆ จำประโยคภาษาอังกฤษเป็นภาพ จากการเล่าเรื่องของตัวละครในการ์ตูน ทุกๆ ครั้งที่ดูการ์ตูนจะให้นักเรียนค่อยนึก อภิปรายกันว่าใครจำประโยคใดได้บ้าง แล้วอาจารย์ก็จะหยิบประโยคที่น่าสนใจนั้น มาอธิบายให้เข้าใจชัดเจนอีกที
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
1 สาขา
รวมสาขาทั้งหมด1 สาขา
การลงทุนสำหรับวิชาคณิตศาสตร์
 1. ค่าแฟรนไชส์ 200,000 บาท + ค่ารอยัลตี้ และการตลาดส่วนกลาง ปีละ 20,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%) สัญญา 3 ปี
 2. ค่ามัดจำหนังสือเอกสารและอุปกรณ์วิชาละ 20,000 บาท (ได้คืนเมื่อยกเลิกสัญญา)
 3. จัดเตรียมสถานที่ และมีห้องเรียนอย่างน้อย 2 ห้อง/วิชา
 4. เตรียมอาจารย์ด้านคณิตศาสตร์
การลงทุนสำหรับวิชาภาษาอังกฤษ
 1. ค่าแฟรนไชส์ 300,000 บาท + ค่ารอยัลตี้ และการตลาดส่วนกลาง ปีละ 20,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%) สัญญา 3 ปี
 2. ค่ามัดจำหนังสือเอกสารและอุปกรณ์วิชาละ 20,000 บาท (ได้คืนเมื่อยกเลิกสัญญา)
 3. จัดเตรียมสถานที่ และมีห้องเรียนอย่างน้อย 2 ห้อง/วิชา
 4. เตรียมอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ
 1. สุภาพบุรุษ หรือ สุภาพสตรี
 2. มีใจรักเด็ก รักการบริการ  อดทนต่อสภาวะกดดัน
 3. มีความพร้อมในการลงทุน
 4. มีความสามารถในการบริหารดูแลจัดการสาขา
 5. สถานที่ตั้งสาขาต้องอยู่ในทำเลที่ดี 
 1. สิทธิในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการ (โลโก้)
 2. วิธีการสอนแบบ สมาร์ทคิดส์
 3. ให้คำปรึกษาการบริหารจัดการ และการตลาดตั้งแต่เริมธุรกิจ เช่นการเลือกทำเล การตบแต่งออกแบบสถานที่ การประชาสัมพันธ์เปิดสถาบัน การตลาดเจาะลึกในพื้นที่
 4. คอร์สอบรมทุกระดับ
  • อบรมผู้ประกอบการที่สำนักงานใหญ่ 2 ท่าน
  • อบรมผู้ประสานงานที่สำนักงานใหญ่ 2 ท่าน ฟรีในครั้งแรก ที่สำนักงานใหญ่
  • อบรมอาจารย์ผู้สอนที่สำนักงานใหญ่ 5 ท่าน ฟรีในครั้งแรก ที่สำนักงานใหญ่
 5. หลักสูตรคณิตศาสตร์สมาร์ทคิดส์พร้อมเฉลย 1 ชุด
 6. ข้อสอบวัดระดับพร้อมเฉลย 1 ชุด
 7. ข้อสอบหลังเรียน พร้อมเฉลย 1 ชุด
 8. ข้อสอบเพื่อเลื่อนระดับชั้น 1 ชุด
 9. คู่มือสำหรับครู พร้อมเฉลย  ชุด
 10. สปอร์ตเสียงโฆษณา 1 คลิป
 11. ใบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนที่จบแต่ละคอร์ส
 12. กิจกรรม work shop 1 ครั้ง
 13. แฟ้มข้อมูล สถาบัน สมาร์ทคิดส์ 1 ชุด
 14. ใบเสร็จ 1 เล่ม
 15. โบรชัวส์ 1,000 แผ่น
 16. โปสเตอร์ต่างๆ 2 ชุด
 17. แบบฟอร์มการลงทะเบียน, แบบฟอร์มขอใบประกาศนียบัตร, แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียน
 18. ไวนิลโลโก้ ขนาด 2 x 3 เมตร 1 ผืน
 19. ไวนิลโฆษณาติดหน้าอาคาร ขนาด 2.5 x 1.2 เมตร 1 ผืน
 20. ป้ายธงตั้งพื้น พร้อมขาตั้ง 2 ชุด 
ทำไมถึงเลือกซื้อแฟรนไชส์กับ Smart Kids

ท่านเป็นคนหนึ่งที่ต้องการมีกิจการของตนเองที่มีผลกำไรมากกว่าเดือนละ 50,000 บาทหรือไม่?
 1. ค่าแฟรนไชส์ไม่แพง คืนทุนเร็ว
 2. หลักสูตรที่แต่งขึ้นจากผู้เชียวชาญทางด้านคณิตศาสตร์และอังกฤษโดยตรง มีคุณภาพสูง
 3. หลักสูตรถูกออกแบบมาให้เรียนเข้าใจง่ายตั้งแต่พื้นฐาน และฝึกการทำโจทย์ที่ยากขึ้นเรื่อยๆ ตลอดจนฝึกการทำโจทย์ข้อสอบประยุกต์ต่างๆ เพื่อความเป็นเลิศในด้านวิชาการอย่างแท้จริง
 4. คอร์สเรียนของสมาร์ทคิดส์มุ่งสู่ความเลิศ เพื่อพัฒนาเด็กๆให้คิด วิเคราะห์ และแยกแยะอย่างถูกต้อง โดยพัฒนาศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล
 5. มีการพัฒนาหลักสูตรเสมอ
 6. การดูแลให้คำปรึกษาการบริหารจัดการ และการตลาดตลอดอายุแฟรนไชส์
 7. การตรวจเยี่ยมสาขาทุกระยะ 3-4 เดือน
 8. สามารถเปิดคู่กับวิชาอื่นได้
 9. มีการปกป้องเขตพื้นที่
 10. มีการจัดอบรมผู้บริหาร อบรมพนักงานต้อนรับ และอบรมอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้สอบผ่านหลักสูตรการสอนของสมาร์ทคิดส์ และมีใบประกาศนียบัตรรับรองอาจารย์ผู้สอนในทุกระดับ จึงจะทำการสอนได้
 11. มีการสอบวัดผลการเรียน มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น
 12. มีการจัดสอบแข่งขัน ชิงเงินรางวัลและประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อคุณอรนุช ตันติสุช
ที่อยู่
52/6-7 ซ.ลาดพร้าว2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มือถือ
086xxx
โทรศัพท์
02-xxx
อีเมล์
 nucxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  สถาบันสมาร์ทคิดส์
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. วัลยาภรณ์xxx 08195xxx wt310xxx
2. Pookxxx 08130xxx hussaxxx
3. kornaknok xxx 08161xxx warnjxxx
4. Kornsiri Kxxx 09353xxx clickxxx
5. กฤติยากร กxxx 06259xxx krittxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม25 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 11,187 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 28 คน
สถาบันสมาร์ทคิด
กรอกข้อมูลเพื่อ รับสิทธิพิเศษ!
แฟรนไชส์น่าซื้อ