ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มอาหาร
67K
305
289
ลูกชิ้นทิพย์
(LookChinThip)
แฟรนไชส์ลูกชิ้นที่มาแรงที่สุดในตอนนี้! ชูจุดขาย ไม่ใส่สารบอแรกซ์
ขายง่าย เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัย ไม่มีค่าแรกเข้าแฟรนไชส์พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ

ด้วยความมุ่งมั่นของลูกชิ้นทิพย์ ตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปี เรายึดนโยบาย จงซื่อสัตย์กับผู้บริโภคเป็นสำคัญทำให้ลูกชิ้นทิพย์ได้รับการยอมรับและครองใจผู้บริโภคมาโดยตลอด
15,000 - 30,000 บาท
ลูกชิ้นทิพย์ ลูกชิ้นหมูปิ้งสูตรโบราณ เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลาย พร้อมกับควบคุมคุณภาพในการผลิต จากโรงงานที่ได้มาตรฐานสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ
ลูกชิ้นหมูปิ้ง
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
300 สาขา
แฟรนไชส์ซี่
165 สาขา
รวมสาขาทั้งหมด465 สาขา
ค่าแฟรนไชส์ 2,990 – 39,900 บาท

งบการลงทุน
 • 1,800 บาท-3,000 บาท 
 • 15,000 บาท-30,000 บาท
แฟรนไชส์ลูกชิ้นทิพย์ เราขยายการผลิต และจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ปัจจุบันมีรูปแบบแฟรนไชส์ ดังนี้

ชุดเคาน์เตอร์ A ราคา 11,900 รูปแบบเตาไฟฟ้า /12,900 บาท รูปแบบเตาแก๊ส

ประกอบด้วย
อุปกรณ์การขาย
 1. เตาแก๊ส หรือเตาไฟฟ้า 
 2. โถใส่น้ำจิ้มพร้อมที่ตักน้ำจิ้ม 1 ชุด 
 3. ถาดเมลามีนสีขาวใบเล็ก 3 ใบ
 4. ชุดไฟ 2 ชุด
 5. ผ้ากันเปื้อน 2 ผืน 
 6. โมเดลลูกชิ้นโชว์ 1 ถาด
 7. ป้ายไวนิล 1 ผืน
 8. ป้ายเมนูสินค้าขนาดA4  1 แผ่น
 9. ถุง 6*11  1กก.  ถุง 6*14  1กก.
รายการสินค้า
 • ลูกชิ้นหมูไม้เล็ก 1 ถุง 200ไม้
 • ลูกชิ้นเอ็นหมูไม้เล็ก 1 ถุง 200ไม้
 • ลูกชิ้นหมูไม้ใหญ่ 1ถุง 100ไม้
 • ไส้กรอกหมูรมควันหนังกรอบ 1กก.
 • ไส้กรอกนม 1กก.
 • ไส้กรอกเยอรมัน 1กก.
 • น้ำจิ้มทิพย์สามรส 3 ถุง
 • น้ำจิ้มแจ่ว 1 ถุง
ขายสินค้าหมดคืนทุนทันที 4,400 บาท

ชุดเคาน์เตอร์ B ราคา 28,900 รูปแบบเตาไฟฟ้า /24,900 บาท รูปแบบเตาแก๊ส

ประกอบด้วย

อุปกรณ์การขาย
 1. เตาแก๊ส หรือเตาไฟฟ้า 
 2. โถใส่น้ำจิ้มพร้อมที่ตักน้ำจิ้ม 1 ชุด 
 3. ถาดเมลามีนสีขาวใบเล็ก 3 ใบ
 4. ชุดไฟ 2 ชุด
 5. ผ้ากันเปื้อน 2 ผืน 
 6. โมเดลลูกชิ้นโชว์ 1 ถาด
 7. ป้ายไวนิล 1 ผืน
 8. ป้ายเมนูสินค้าขนาดA4  1 แผ่น
 9. ถุง 6*11  1กก.  ถุง 6*14  1กก.
 10. ธงญี่ปุ่น+ขาตั้ง
 11. ตู้กระจก
รายการสินค้า
 • ลูกชิ้นหมูไม้เล็ก 1 ถุง 200ไม้
 • ลูกชิ้นเอ็นหมูไม้เล็ก 1 ถุง 200ไม้
 • ลูกชิ้นหมูไม้ใหญ่ 1ถุง 100ไม้
 • ไส้กรอกหมูรมควันหนังกรอบ 1กก.
 • ไส้กรอกนม 1กก.
 • ไส้กรอกเยอรมัน 1กก.
 • น้ำจิ้มทิพย์สามรส 3 ถุง
 • น้ำจิ้มแจ่ว 1 ถุง
ขายสินค้าหมดคืนทุนทันที 4,400 บาท

ชุดเคาน์เตอร์ C ราคา 39,900 รูปแบบเตาไฟฟ้า /35,900 บาท รูปแบบเตาแก๊ส

ประกอบด้วย

อุปกรณ์การขาย
 1. เตาแก๊ส หรือเตาไฟฟ้า 
 2. โถใส่น้ำจิ้มพร้อมที่ตักน้ำจิ้ม 1 ชุด 
 3. ถาดเมลามีนสีขาวใบเล็ก 3 ใบ
 4. ชุดไฟ 2 ชุด
 5. ผ้ากันเปื้อน 2 ผืน 
 6. โมเดลลูกชิ้นโชว์ 1 ถาด
 7. ป้ายไวนิล 1 ผืน
 8. ป้ายเมนูสินค้าขนาดA4  1 แผ่น
 9. ถุง 6*11  1กก.  ถุง 6*14  1กก.
 10. ธงญี่ปุ่น+ขาตั้ง
 11. ตู้กระจก
รายการสินค้า
 • ลูกชิ้นหมูไม้เล็ก 1 ถุง 200ไม้
 • ลูกชิ้นเอ็นหมูไม้เล็ก 1 ถุง 200ไม้
 • ลูกชิ้นหมูไม้ใหญ่ 1ถุง 100ไม้
 • ไส้กรอกหมูรมควันหนังกรอบ 1กก.
 • ไส้กรอกนม 1กก.
 • ไส้กรอกเยอรมัน 1กก.
 • น้ำจิ้มทิพย์สามรส 3 ถุง
 • น้ำจิ้มแจ่ว 1 ถุง
ขายสินค้าหมดคืนทุนทันที 4,400 บาท

สำหรับลูกค้าที่มีหน้าร้านอยู่แล้ว หรือ ต้องการทดลองขาย สามารถเลือกชุดลงทุนเริ่มต้น ดังนี้

ComboSet 2,990 บาท(ไม่มีเตา) หรือ 3,290 บาท(มีเตาไฟฟ้า)

ประกอบด้วย
อุปกรณ์การขาย
 1. เตาไฟฟ้า 
 2. ผ้ากันเปื้อน 2 ผืน 
 3. ป้ายไวนิล 1 ผืน หรือ ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด 1 แผ่น
 4. ป้ายเมนูสินค้าขนาดA4  1 แผ่น
 5. ถุง 6*11  1กก.  
รายการสินค้า
 • ลูกชิ้นหมูไม้เล็ก 1 ถุง 200ไม้
 • ลูกชิ้นเอ็นหมูไม้เล็ก 1 ถุง 200ไม้
 • ลูกชิ้นหมูไม้ใหญ่ 1ถุง 100ไม้
 • ไส้กรอกหมูรมควันหนังกรอบ 1กก.
 • ไส้กรอกนม 1กก.
 • ไส้กรอกเยอรมัน 1กก.
 • น้ำจิ้มทิพย์สามรส 3 ถุง
 • น้ำจิ้มแจ่ว 1 ถุง
ขายสินค้าหมดคืนทุนทันที 4,400 บาท

Comboset 2,990 บาท (ไม่มีเตาไฟฟ้า)

ประกอบด้วย

อุปกรณ์การขาย
 1. ผ้ากันเปื้อน 2 ผืน 
 2. ป้ายไวนิล 1 ผืน หรือ ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด 1 แผ่น
 3. ป้ายเมนูสินค้าขนาดA4  1 แผ่น
 4. ถุง 6*11  1กก.  
รายการสินค้า
 • ลูกชิ้นหมูไม้เล็ก 1 ถุง 200ไม้
 • ลูกชิ้นเอ็นหมูไม้เล็ก 1 ถุง 200ไม้
 • ลูกชิ้นหมูไม้ใหญ่ 1ถุง 100ไม้
 • ไส้กรอกหมูรมควันหนังกรอบ 1กก.
 • ไส้กรอกนม 1กก.
 • ไส้กรอกเยอรมัน 1กก.
 • น้ำจิ้มทิพย์สามรส 3 ถุง
 • น้ำจิ้มแจ่ว 1 ถุง
ขายสินค้าหมดคืนทุนทันที 4,400 บาท
 1. มีเงินลงทุนเริ่มต้น
 2. มีความมุ่งมั้นตั้งใจขาย
 3. มีสถานที่ขายที่สามารถตรวจสอบได้
 1. ผลิตภัณฑ์สินค้าลูกชิ้นทิพย์
 2. อุปกรณ์การขายต่างๆ
 3. คู่มือวิธีการปิ้งและจัดเก็บสินค้า
 1. ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นทิพย์ ลูกชิ้นหมูปิ้งสูตรโบราณ การันตีความอร่อย สด สะอาด ทำจากหมูแท้ 100% 
 2. ไม่ผสมสารบอแรกซ์ เสิร์ฟความอร่อยทุกวัน
 3. มีรถขนส่งห้องเย็นจัดส่งให้ทั่วประเทศ
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อบริษัท พงษ์-ศรา ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ที่อยู่
299, 301 ซอยเพชรเกษม 69 แยก 7 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
มือถือ
062xxx
โทรศัพท์
034xxx
อีเมล์
 telxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  ลูกชิ้นทิพย์
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. จีราวัฒน์xxx 06229xxx jeeraxxx
2. นกxxx 09318xxx wkittxxx
3. นกxxx 09318xxx wkittxxx
4. คุณฉันทนา xxx 06178xxx chantxxx
5. Nitayaxxx 06371xxx jaidexxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม289 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 66,454 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 305 คน
ลูกชิ้นทิพย์
กรอกข้อมูลเพื่อ รับสิทธิพิเศษ!
แฟรนไชส์น่าซื้อ