ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
63K
627
88
จิมโบรี
(Gymboree)
Gymboree คือสถาบันสำหรับเด็กเล็กและครอบครัว ซึ่งส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นและผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วย

กว่า 40 ปี ที่จิมโบรียึดมั่นว่าการเล่นที่เหมาะสมสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึง 5 ขวบ สามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมความ
มั่นใจในตนเอง 

จิมโบรีให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบการศึกษานอกระบบ โดยมีหลักสูตรที่ชัดเจน ครอบคลุม เหมาะสมแก่ผู้เรียนและยังมีการจัดการเวลาที่มีความยืดหยุ่น จิมโบรีใช้โปรแกรมการศึกษาที่ออกแบบโดยใช้การเล่นเป็นฐานในการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมหลัก 4 กิจรรม คือ

Play&Learn, Music, Art และ Preschool โดยจะแบ่งกิจกรรมตามช่วงอายุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมของจิมโบรีได้ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสม โดย Jay Beckwith นักออกแบบสนามเด็กเล่นชื่อดัง ซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กและผู้ใหญ่ พร้อมทั้งมีความเหมาะสมในการทำกิจกรรมและพัฒนาการอีกด้วย

Gymboree เริ่มก่อตั้งในปีค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519) ในเมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Joan Barnes ซึ่งต้องการสร้างกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก  ซึ่งนอกจากธุรกิจด้านศูนย์กิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กเล็กแล้ว Gymboree (ในสหรัฐอเมริกา) ยังมีธุรกิจเสื้อผ้าเด็ก และ Gymboree ยังเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐฯอีกด้วย

กว่า 40 ปีที่ Gymboree Play & Music สร้างสรรค์กิจกรรมคุณภาพที่ช่วยให้เด็กๆได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง และเข้ากับเพื่อนๆได้ดี ด้วยบรรยากาศสนุกของเรา Gymboree จึงเป็นศูนย์กลางของผู้ปกครองและเด็กๆที่จะมีโอกาสมาพบเพื่อนใหม่ ในขณะเดียวกันกับที่ได้เรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นกันเอง 

ปัจจุบัน Gymboree มีสาขามากกว่า 700 สาขา ใน 45 ประเทศทั่วโลก อันเป็นเครื่องยืนยันความเป็นผู้นำในธุรกิจกิจกรรมเสริมพัฒนาการระดับโลก โดยกิจกรรมของ Gymboree ได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญและเหมาะสมกับช่วงอายุต่างๆของเด็กนั้น จะช่วยเสริมพัฒนาการต่างๆครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านสังคมและทางอารมณ์ พัฒนาการทางด้านสติปัญญา และพัฒนาการทางด้านร่างกาย ในขณะที่เด็กๆเล่นอย่างสนุกสนาน กิจกรรมของเราจึงได้รับการยอมรับว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรม และได้เข้าใจพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงอายุอย่างถูกต้อง

บริษัท เพลย์ แอนด์ มิวสิค จำกัด เป็น Master Franchise ผู้ถือลิขสิทธิ์ Franchisee Gymboree จากประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยได้เปิดดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2543 ก่อตั้งโดย พิเชษฐ และคุณ ชามาภัทร สิทธิอำนวย ปัจจุบันเปิดดำเนินการมาแล้ว 17 ปี
ในประเทศไทย มีทั้งหมด 14 สาขา ในกรุงเทพและต่างจังหวัด  
กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม

1. (Gymboree Play & Learn) 
กิจกรรมการเล่นและเรียน แบ่งออกเป็น 7 ระดับตามการแบ่งระดับของ Gymboree โดยแต่ละระดับมีเป้าหมายพัฒนาการที่แตกต่างกัน ตามช่วงอายุและพัฒนาการของเด็กที่ปรับเปลี่ยนไป เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านร่างกาย ความมั่นใจในตนเอง ให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างสร้างสรรค์ 

2.(Gymboree Music) 
กิจกรรมดนตรีเพื่อสร้างประสบการณ์ทางดนตรีที่เหมาะสมสำหรับเด็กเล็ก ด้วยการให้ได้สนุกกับ 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การฟัง การเปล่งเสียง การเคลื่อนที่ การเล่น และการสร้างสรรค์ เปิดสุนทรียภาพทางดนตรี ด้วยแนวดนตรีใหม่ๆกว่า 20 สไตล์ทั่วโลก ให้น้องๆพร้อมที่จะรับรู้และเรียนรู้ทักษะทางด้านดนตรีเบื้องต้น

3.(Gymboree Arts) 
กิจกรรมศิลปะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยเสริมพัฒนาการทั้งด้านจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้ และพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กได้เป็นอย่างดี  ผ่านกิจกรรมหลัก ห้าชนิด ได้แก่ การวาดภาพ การระบายสี การปั้น งานตัดปะ และงานพิมพ์ภาพ สร้างประสบการณ์ที่ดีและเรียนรู้พื้นฐานทางศิลปะอย่างสนุกสนาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในตนเองและเพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับศิลปะอย่างสร้างสรรค์  

3.(Gymboree Preschool) 
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าโรงเรียน เป็นหลักสูตร Drop-off Program โดยจะส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทักษะในการเข้าสังคม คุ้นชินกับการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพื่อน การเรียนโดยไม่มีผู้ปกครองอยู่ในคลาสเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนโดยจะส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย, อารมณ์, สังคม, สติปัญญา, ภาษาและทักษะการสื่อสาร


สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
14 สาขา
รายละเอียดสาขา
สาขาของสำนักงานใหญ่ 5 สาขา สาขาของแฟรนไชส์ซี่ 9 สาขา
 1. สาขาสุขุมวิท
 2. สาขาชิดลม
 3. สาขาพระราม3
 4. สาขาราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า
 5. สาขาเพชรเกษม
 6. สาขาบางนา
 7. สาขารามคำแหง
 8. สาขารังสิต
 9. สาขาแจ้งวัฒนะ
 10. สาขาเดอะ คริสตัล ปาร์ค
 11. สาขาภูเก็ต
 12. สาขาระยอง
 13. สาขาศรีราชา
 14. สาขาเชียงใหม่
รวมสาขาทั้งหมด14 สาขา
 • การลงทุน ใช้เงินลงทุนก้อนแรกประมาณ 8.5 ล้านบาท
 • ค่าแฟรนไชส์ 1.1 ล้านบาท ต่อ 3 ปี 

ก่อนที่จะมาเป็นแฟรนไชส์นั้น แฟรนไชส์ของ Gymboree มาจากหลากหลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนักการเงิน ผู้บริหาร ธุรกิจค้าขาย นักการตลาด 

แต่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันก็คือ ความต้องการที่จะมีธุรกิจเป็นของตนเอง เพื่อที่จะมีเวลาคุณภาพกับครอบครัว ในขณะที่ธุรกิจที่ตนเป็นเจ้าของนั้นสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กๆ ซึ่งทำให้เจ้าของแฟรนไชส์มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กไทยด้วย

โดยพื้นฐานแล้วคนที่จะเป็นแฟรนไชส์ Gymboree เป็นคนที่สนใจเรื่องพัฒนาการเด็กเล็ก แต่การทำธุรกิจแฟรนไชส์ Gymboree นั้น จะทำให้ผู้ลงทุนได้เรียนรู้แง่มุมต่างๆ ทางธุรกิจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการบริการลูกค้า การตลาด การบริหารบุคคลากร งานขาย และทักษะอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งสำนักงานใหญ่พร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้คุณสามารถเป็นนักธุรกิจใหม่ได้อย่างมืออาชีพ

ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการจะทำให้ Gymboree เป็นโปรแกรมกิจกรรมสำหรับเด็กเล็กที่ดีที่สุด  บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการคัดเลือกแฟรนไชส์ที่มีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกัน  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจเด็กเล็ก เป็นธุรกิจที่มีความละเอียดอ่อน ผู้ที่ประสงค์จะทำธุรกิจเด็กจะต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของธุรกิจเป็นอย่างดี และมีความประสงค์ที่จะทำธุรกิจในระยะยาว 

โดยเบื้องต้น บริษัทฯ มีหลักการในการคัดเลือกแฟรนไชส์ โดยพิจารณาจาก
 1. ประวัติของผู้ยื่นคำขอแฟรนไชส์
 2. ความตั้งใจในการทำธุรกิจเด็กเล็ก
 3. ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเด็กเล็ก
 4. ความแข็งแกร่งทางการเงิน
 5. ประสบการณ์/ความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจ
 6. ความสามารถในการบริหารบุคคล
 7. ความสามารถในการให้บริการลูกค้า
 8. มีความเข้าใจเรื่องแบรนด์และการสร้างแบรนด์
 • สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า Gymboree Play & Music
 • สิทธิในการทำธุรกิจศูนย์กิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก Gymboree Play & Music
  • อนุญาตให้ทำการเรียนการสอนตามบทเรียน
  • ใช้อุปกรณ์ที่เป็นลิขสิทธิ์ของจิมโบรี
 • ได้รับการสนับสนุนจาก Master Franchise
  • การอบรมและการสัมมนา มีค่าใช้จ่าย/ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • การจัดหาบุคคลากร และการอบรม (มีค่าใช้จ่าย)
  • การประเมินผลและการตรวจเยี่ยม
  • การตลาดท้องถิ่น หรือ Local Marketing
ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นวิธีการนำกิจกรรม อุปกรณ์ที่ออกแบบพิเศษ บทเรียนที่มีการพัฒนาไม่หยุดยั้ง และวิธีฝึกอบรมครูผู้นำกิจกรรม ทำให้ Gymboree สามารถขยายสาขาได้อย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จไปทั่วโลก 

นอกจากนี้ แฟรนไชส์ใหม่จะได้เปรียบจากการที่แบรนด์ Gymboree ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและพิสูจน์ความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก 

ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท เพลย์ แอนด์ มิวสิค จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อคุณฐาปน ธีระเดชพิทักษ์
ที่อยู่
145 ชั้น 1-3 แร็คเก็ตคลับ3 ซ.สุขุมวิท49 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 gm.xxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  จิมโบรี
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. Chanisaxxx 08193xxx pukbuxxx
2. ปูชิตา ดวงxxx 06156xxx d.pooxxx
3. Jarupath Axxx 08178xxx Jarupxxx
4. Jarupath Axxx 08178xxx Jarupxxx
5. Lindaxxx 08154xxx Lin_Lxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม88 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 63,177 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 234 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน