ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
69K
214
184
บริษัท อีอาร์เอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
(ERA Holding (Thailand) Co., Ltd.)
บริษัท อีอาร์เอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำวงการธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย อีอาร์เอ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจหลักอยู่ด้วยกัน 3 ส่วนงาน คือ 
 • ด้านบริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ทั้งตลาดบ้านใหม่และตลาดบ้านมือสอง) 
 • ด้านแฟรนไชส์ในเรื่องของข้อสัญญา การฝึกอบรม และด้านที่ปรึกษา 
 • ด้านการจัดการทรัพย์สินและงานบริการเสริมด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
วิชาชีพนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ของ อีอาร์เอ ประเทศไทย ดำเนินการโดยบริษัทในเครือ บริษัท อีอาร์เอ พร็อพเพอร์ตี้ เน็ทเวิร์ค จำกัด (“อีอาร์เอ แฟรนไชส์”) ภายใต้เครื่องหมายการค้า ERA® อีอาร์เอ แฟรนไชส์ เข้ามาดูแลงานด้านวิชาชีพนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับตลาดโครงการใหม่ ตลาดบ้านมือสอง และการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม อีอาร์เอ แฟรนไชส์ เป็นบริษัทสมาชิกอีอาร์เอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีตัวแทนทำงานกว่า 2,000 คน ตามรายชื่อลงทะเบียน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

อีอาร์เอ ประเทศไทย ได้รับสิทธิถือครองแฟรนไชส์ อีอาร์เอประจำประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวจาก Realogy Group LLC ตั้งแต่ปี 2536 ปัจจุบัน อีอาร์เอ ประเทศไทย ได้ขยายสำนักงานทั่วประเทศไทยกว่า 30 แห่ง พร้อมสร้างทีมงานตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วมากกว่า 2,000 ราย
350,000 - 1,000,000 บาท
บริษัท อีอาร์เอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำวงการธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย อีอาร์เอ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจหลักอยู่ด้วยกัน 3 ส่วนงาน คือ 
 • ด้านบริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ทั้งตลาดบ้านใหม่และตลาดบ้านมือสอง) 
 • ด้านแฟรนไชส์ในเรื่องของข้อสัญญา การฝึกอบรม และด้านที่ปรึกษา 
 • ด้านการจัดการทรัพย์สินและงานบริการเสริมด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
วิชาชีพนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ของ อีอาร์เอ ประเทศไทย ดำเนินการโดยบริษัทในเครือ บริษัท อีอาร์เอ พร็อพเพอร์ตี้ เน็ทเวิร์ค จำกัด (“อีอาร์เอ แฟรนไชส์”) ภายใต้เครื่องหมายการค้า ERA® อีอาร์เอ แฟรนไชส์ เข้ามาดูแลงานด้านวิชาชีพนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับตลาดโครงการใหม่ ตลาดบ้านมือสอง และการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม อีอาร์เอ แฟรนไชส์ เป็นบริษัทสมาชิกอีอาร์เอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีตัวแทนทำงานกว่า 2,000 คน ตามรายชื่อลงทะเบียน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

อีอาร์เอ ประเทศไทย ได้รับสิทธิถือครองแฟรนไชส์ อีอาร์เอประจำประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวจาก Realogy Group LLC ตั้งแต่ปี 2536 ปัจจุบัน อีอาร์เอ ประเทศไทย ได้ขยายสำนักงานทั่วประเทศไทยกว่า 30 แห่ง พร้อมสร้างทีมงานตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วมากกว่า 2,000 ราย

อีอาร์เอ ประเทศไทย ดำเนินการจัดฝึกอบรมและการสอนหลักสูตรสำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ซึ่งเป็นการสอบเพื่อวัดระดับและรับรองความเป็นมืออาชีพจัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของกฎการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้นี้

อาร์เอ ประเทศไทย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ด้วยแก่นคุณค่าหลักทางเทคโนโลยี การศึกษา รางวัล และการตลาด อีอาร์เอ ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะเดินตามวิสัยทัศน์ในการเป็นหนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์

 • ด้านบริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ทั้งตลาดบ้านใหม่และตลาดบ้านมือสอง) 
 • ด้านแฟรนไชส์ในเรื่องของข้อสัญญา การฝึกอบรม และด้านที่ปรึกษา 
 • ด้านการจัดการทรัพย์สินและงานบริการเสริมด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
1 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขาบริษัทฯแม่
แฟรนไชส์ซี่
25 สาขา
รวมสาขาทั้งหมด26 สาขา
ขึ้นอยู่กับผู้ลงทุนและรูปแบบธุรกิจ (Business Model)
 1. ค่าแฟรนไชส์ 350,000 – 1,000,000 บาท 
 2. ค่าสมาชิกตัวแทนขาย 3,000 บาท เรียนฟรี 7 หลักสูตร *เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  
 1. มีทำเลที่ตั้งต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานใหญ่
 2. ต้องเป็นนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย 
 3. พื้นที่เป็นสัดส่วนตามข้อกำหนด
 4. มีบุคคลที่สามารถบริหารงานได้ (ผู้จัดการ) 
 5. มีทีมงานอย่างน้อย 3 ท่านขึ้นไป (พนักงานขายและเจ้าหน้าที่ประสานงาน
 1. สร้างและบริหารเครือข่ายของ ERA ภายในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพในการทำงาน 
 2. เป็นผู้นำและพัฒนาวงการธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้วยระบบเครือข่ายแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 3. เป็นศูนย์ข้อมูลกลางอสังหาริมทรัพย์ การตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และรายการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในรายการของ ERA 
 4. คอยให้คำปรึกษา ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในแก่บรรดาบริษัท สมาชิก ในทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ มืออาชีพ และมีประสบการณ์ กว่า 15 ปี 
 5. สนับสนุนให้ข้อมูลการตลาดของภาคอสังหาริมทรัพย์ ในทุกประเภท เพื่อให้บริษัทสมาชิกและตัวแทนบริษัทฯ สามารถดำเนินการให้บริการซื้อ-ขาย หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ แก่ลูกค้าโดยผ่านต่ออุปสรรคและปัจจัย ซึ่งจะเป็นตัวแปรทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 
 6. ทีมงานของ ERA ที่พร้อมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของท่าน 
 7. เครือข่ายธุรกิจของ ERA จากทั่วประเทศและทั่วโลก 
 8. สิทธิในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ของ ERA 
 9. เป็นที่ปรึกษาในการบริหารธุรกิจตัวแทนนายหน้าซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ 
 10. สิทธิในการหารายได้จากทรัพย์สินในระบบของ ERA 
 11. เอกสารและรูปแบบของสัญญาต่าง ๆทุกประเภทเพื่อใช้สำหรับการประกอบธุรกิจ 
 12. รูปแบบการตกแต่งสำนักงาน ERA ซึ่งจะเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ( กรณีมีเรียบร้อยแล้ว )
 2. สำเนาทำเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ
 3. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ
 4. แผนที่แสดงที่ตั้ง บริษัท พร้อมรูปถ่ายสำนักงาน
(การดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทในฐานะ ERA สามารถทำการหารายได้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ทุกเขตทั่วประเทศไทย ด้วยระบบเครือข่ายและรูปแบบเฉพาะมาตรฐานสากล ERA)

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก – ระยะเวลาของข้อตกลงการเป็นสมาชิก คราวละ 3-5 ปี 

ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท อีอาร์เอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อบริษัท อีอาร์เอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
34 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท ห้อง A11-3 อาคาร A ชั้น 11 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
มือถือ
065xxx
อีเมล์
 infxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  บริษัท อีอาร์เอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. เพาพงา มณีxxx 09353xxx Paulaxxx
2. อมารีณxxx 06415xxx amarexxx
3. chanonxxx 08801xxx chanoxxx
4. maneerat sxxx 08042xxx nimanxxx
5. วรรณวิมลxxx 08505xxx jinnyxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม184 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 68,986 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 214 คน
บริษัท อีอาร์เอ
กรอกข้อมูลเพื่อ รับสิทธิพิเศษ!
แฟรนไชส์น่าซื้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.