ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มบริการ
46K
299
49
1
เมล์บ็อกซ์
(MBE)
ศูนย์บริการไปรษณีย์ และศูนย์ธุรกิจติดต่อสื่อสารครบวงจร เปิดขายแฟรนไชส์ เปิดในห้าสรรพสินค้า, อาคารสำนักงาน และแหล่งชุมชุน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดใหญ่ๆ

ศูนย์ MBE จะเปรียบเสมือนตัวกลาง ซึ่งจะทำให้ช่องว่างระหว่างไปรษณีย์รัฐบาล และผู้ใช้บริการแคบลง โดยเน้นให้ความสะดวกในการใช้บริการทั้งงานไปรษณีย์ และบริการเสริมอื่นๆ 

ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถปฏิบัติภาระกิจหลายๆ อย่างได้ในเวลาเดียว ในขณะเดียวกันมีความรู้สึกพอใจกับการให้บริการที่ดี 

ซึ่งแตกต่างจากที่เคยได้รับ จากที่อื่นๆ และที่สำคัญมิได้แข่งขันกับไปรษณีย์รัฐบาล แต่ในทางกลับกันเป็นการลดภาระของไปรษณีย์ในการรับลูกค้า โดยศูนย์ MBE จะรับและนำไปส่งต่อให้อย่างมีประสิทธิภาพ”
 • อายุสัมปทาน 10 ปี ค่าจ้างพนักงาน (2) พนักงาน 2 คน @ 6,500 บาท
 • ผู้จัดการร้าน 10,000 บาท 
 • ค่าธรรมเนียม (Royalty fee) ร้อยละ 7 จากยอดขาย ชำระเป็นรายเดือน 
 • ค่าตลาด (Marketing fee) ร้อยละ 1 จากยอดขาย ชำระเป็นรายเดือน 
 • ค่าไฟฟ้า/โทรศัพท์ ประมาณ 3,000 - 5,000 บาท กำไรก่อนหัก
 • ค่าใช้จ่ายคงที่ ประมาณ 65 - 70% จากยอดขายไม่รวมยอดขายแสตมป์
 • ค่า EMS, Phone Card 
ประมาณการการคืนทุน 2 ปี ระยะเวลาจัดตั้งศูนย์ 4 - 5 สัปดาห์ การฝึกอบรม 2 สัปดาห์ (รวมในระยะเวลาจัดตั้งศูนย์)

บริษัท เมล์บ๊อกซ์ อีทีซี ( ไทยแลนด์ ) จำกัด ได้สัมปทานธุรกิจ MBE จาก MAIL BOXES ETC. USA . INC. ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2536 โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขยายศูนย์บริการด้านไปรษณีย์ 

รับฝากส่งส่งสินค้าและ พัสดุภัณฑ์ บริการเป็นศูนย์ธุรกิจ เช่น รับถ่ายเอกสาร บริการรับ - ส่งโทรสาร บริการโทรศัพท์ รับพิมพ์นามบัตร ทำตรายาง

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2536 โดยมีทุนจดทะเบียน 78.0 ล้านบาท

รับฝากส่งไปรษณีย์และพัสดุทุกประเภทผ่านการสื่อสารแห่งประเทศไทย และบริษัทเอกชน, บริการถ่ายเอกสาร เข้าปก เย็บเล่ม งานพิมพ์ งานเอกสารครบวงจร, จำหน่ายเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน, บริการห่อพัสดุ, ถ่ายรูปด่วน ฯลฯ 
 1. จำหน่ายดวงตราไปรษณีย์อากร (Stamp) 
 2. บริการรับส่งเอกสาร (Courier) 
  • ส่งภายในประเทศผ่านการสื่อสารแห่งประเทศไทย 
  • ส่งต่างประเทศโดยผ่านระบบของ UPS, DHL, TNT 
 3. บริการรับส่งพัสดุ (Parcel) 
  • ภายในประเทศผ่านระบบการสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือผ่านบริษัทขนส่งหรือเครือข่าย 
  • ต่างประเทศส่งผ่านระบบ TNT, DHL, UPS 
  • ให้เช่าตู้เก็บเอกสารส่วนตัว (Mailbox)  
  • บริการรับแจ้งเมื่อมีเอกสารเข้ามา 
  • ถ้าต้องการบริการพิเศษทาง MBE สามารถจัดส่งเอกสารให้โดยคิดค่าบริการนำส่ง 
  • ลูกค้าสามารถใช้ที่อยู่ของ MBE เป็นที่ติดต่อ รับ-ส่งเอกสารได้ 
  • สามารถเข้ามาใช้บริการ 24 ชั่วโมง

สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
27 สาขา
รวมสาขาทั้งหมด27 สาขา
“สำหรับผู้ที่เลือกลงทุนในธุรกิจMBE นั้น ถือว่าเป็นโอกาสในการเริ่มธุรกิจใหม่ ซึ่งยังมีคู่แข่งน้อยมากถ้าเทียบกับธุรกิจอุปโภคบริโภค 

อีกทั้งตลาดธุรกิจงานบริการกำลังอยู่ในช่วงเจริญเติบโต ดังนั้นผู้ที่มี วิสัยทัศน์ มองการณ์ไกลว่า ธุรกิจบริการนั้นมีความมั่นคงในแง่การ แข่งขัน และความสำเร็จของธุรกิจ 

ส่วนใหญ่สามารถควบคุมได้จากผู้บริหารศูนย์ โดยผู้ประกอบการแข่งขันกับตัวเอง ผู้ที่มี วิสัยทัศน์ เหล่านี้จะสามารถประสบความสำเร็จจากธุรกิจ MBE ได้ในที่สุด”

ขนาดประมาณ 15-20 ต.ร.ม. ผู้สนใจหาสถานที่เอง MBE หาสถานที่ให้
 1. ค่าแฟรนไชส์ 250,000* 400,000* 
 2. ประมาณการวัสดุอุปกรณ์ 200,000 200,000 
 3. ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง & ตกแต่งภายใน 200,000 200,000 
 4. ค่า set up อื่นๆ เบื้องต้น 50,000 50,000 
รวม 700,000 - 850,000  *อัตราค่าแฟรนไชส์ปี 2547 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้สิทธิสัมปทานหลัก (Franchisor) จะให้การสนับสนุน ทางด้านผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และการวางผังร้าน 

การฝึกอบรม การจัดระบบงาน ธุรกิจเมล์บ๊อกซ์ และวิธีการขั้นตอนต่าง ๆ แก่ ผู้ซื้อสิทธิสัมปทาน (Franchisee)

 • เป็นธุรกิจที่มีต้นทุนคงที่ ค่าใช้จ่ายหลักคือ ค่าไฟฟ้า ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่าสถานที่ 
 • ธุรกิจ MBE ไม่ต้องมีการจัดเก็บสต็อก เนื่องจากเน้นการขายบริการ 
 • สินค้ามีอายุยืนนาน (Shelf-life สูง) เช่น อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียนแบบพิมพ์
 • เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันน้อยเมื่อเทียบกับ retail ประเภทอื่น ๆ
 • เป็นบริการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำเป็นจะต้องใช้ ในชีวิตประจำวัน ไม่จำกัดกลุ่มลูกค้า 
 • ธุรกิจเบ็ดเสร็จ พร้อมด้วยระบบการจัดตั้งศูนย์ การตลาด การฝึกอบรม และ การบริหารศูนย์ 
 • มี Partner เครือข่ายทางธุรกิจ 

ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อบริษัท เมล์บ็อกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่
ชั้น 23 เอสเอ็มทาวเวอร์ 979/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 mbexxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  เมล์บ็อกซ์
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. Ruttamxxx 04018xxx ning.xxx
2. สิริพรรณxxx 09954xxx Siripxxx
3. พีระกานต์xxx 08054xxx sarobxxx
4. สุนิศาxxx 08850xxx Sunisxxx
5. ปุ๊กxxx 09592xxx pookixxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม49 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 46,055 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 56 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน