ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มเบเกอรี่
255K
1.6K
468
1
กู๊ดมอร์นิ่ง ฟาร์มเฮ้าส์
(Good Morning Farmhouse)
เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ ที่มีแนวความคิดในการเพิ่มไลน์สินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น จึงได้นำขนมปังมาพัฒนาให้เกิด value added โดยการนำมาทำเป็นแซนด์วิชที่มีหลากหลายรสชาติ และมีคุณประโยชน์ทางโภชนาการต่อผู้บริโภค และยังเป็นธุรกิจที่ให้โอกาสผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง โดยทำเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม

เป็นบริษัทฯที่ดำเนินกิจการโดยมีเจ้าของเป็นคนไทย และก่อตั้งบริษัทฯมาเป็นเวลากว่า 25 ปี โดยเป็นผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญด้านเบเกอรี่หลากหลายประเภท ทั้งขนมปัง เค้ก คุกกี้ เป็นต้น ที่ได้รับการรับรองจาก HACCP GMP ฮาลาล เป็นต้น

Good Morning Farmhouse เป็นโครงการที่สามารถสร้างอาชีพให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่ง ในรูปแบบธุรกิจเฟรนไชส์ ที่ให้โอกาสผู้ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเองและดำเนินงานด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเอง สามารถประกอบการได้ในเวลาสั้นๆ ไม่ต้องลงทุนสูง แต่ได้ผลกำไรคุ้มค่า ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ในลักษณะของการสมัครเฟรนไชส์

โดยทางบริษัทฯ จะคัดเลือกผู้แทนขายจากทำเลที่ตั้งและความพร้อมในการให้บริการ ซึ่งผู้แทนขายจะได้รับสิทธิ์ในการซื้อส่วนผสมแซนด์วิชสูตรพิเศษจากบริษัทฯ และจะให้การสนับสนุนในด้านอุปกรณ์ในการประกอบการ วัตถุดิบ การอบรมทักษะความรู้ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย

ผู้แทนขายแซนด์วิชทุกคนจะต้องดำเนินกิจการโดยยึดมั่นในปรัชญาของโครงการเป็นสำคัญคือธุรกิจบริการแซนด์วิชที่มีคุณภาพ ใหม่ สด สะอาด แก่ผู้บริโภค ภายใต้มาตรฐานของฟาร์มเฮ้าส์สมาชิกที่รับการคัดเลือกจะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตร

ทั้งในด้านการทำแซนด์วิชอย่างถูกวิธีตามหลักสุขภิบาลและอนามัย และเทคนิคการดำเนินกิจการโดยคณะเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านโภชนาการของบริษัทฯ

Good Morning Farmhouse เป็นธุรกิจเฟรนไชส์ที่ไม่ต้องลงทุนมาก แต่ได้ผลตอบแทนสูง เป็นสินค้าที่ขายง่ายเพราะเป็นผลิตภัณฑ์จากฟาร์มเฮ้าส์ ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในด้านคุณภาพความใหม่ สด สะอาด และความอร่อย อีกทั้งบริษัทฯ ได้วางแผนการส่งเสริมการขายไว้อย่างต่อเนื่อง จึงช่วยสร้างความมั่นใจในการขายให้ผู้ร่วมค้ามากยิ่งขึ้น จนในปัจจุบันได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปจนมีผู้ร่วมค้าประจำอยู่ตามจุดขายต่างๆ กว่า 200 ราย กระจายทั่วทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เป็นการจำหน่ายแซนด์วิช ในลักษณะ made to order ณ จุดขาย ที่เน้นความสด ใหม่ อยู่เสมอ และมีเอกลักษณ์โดดเด่น เฉพาะตัว โดยการนำเสนอในรูปแบบคีออส ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ และเป็นการขายในช่วงเช้าที่ใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น

Good Morning Farmhouse เป็นโครงการที่สามารถสร้างอาชีพให้กับคนไทยได้ อีกทางหนึ่ง ในรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ให้โอกาสผู้ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง และดำเนินงานด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเอง สามารถประกอบการได้ในเวลาสั้นๆ แต่ได้ผลกำไรคุ้มค่า

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ในลักษณะของการสมัครแฟรนไชส์ โดยทางบริษัทฯ จะคัดเลือกผู้ร่วม ค้าจากทำเลที่ตั้งและความพร้อมในการให้บริการ ซึ่งผู้ร่วมค้าจะได้รับสิทธิ์ใน การซื้อส่วนผสมแซนด์วิชสูตรพิเศษจากบริษัทฯ และจะให้การสนับสนุนในด้าน อุปกรณ์ในการประกอบการ วัตถุดิบ การอบรมทักษะความรู้ ตลอดจนการประชา สัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย ผู้ร่วมค้าแซนด์วิชทุกคนจะต้องดำเนิน กิจการโดยยึดมั่นในปรัชญาของโครงการเป็นสำคัญคือธุรกิจบริการแซนด์วิชที่มี คุณภาพ ใหม่ สด สะอาด แก่ผู้บริโภค ภายใต้มาตรฐานของ ฟาร์มเฮ้าส์

ผู้ร่วมค้าที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตร ทั้งในด้านการทำ แซนด์วิชอย่างถูกวิธีตามหลักสุขาภิบาลและอนามัย และเทคนิคการดำเนินกิจการ โดยคณะเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านโภชนาการของบริษัทฯ

Good Morning Farmhouse เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีความมั่นคง และได้ผลตอบแทนสูง เป็นสินค้าที่ขายง่ายเพราะเป็นผลิตภัณฑ์จากฟาร์มเฮ้าส์ ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในด้านคุณภาพความใหม่ สด สะอาด และความ อร่อย

อีกทั้งบริษัทฯ ได้วางแผนการส่งเสริมการขายไว้อย่างต่อเนื่อง จึงช่วยสร้างความมั่นใจในการขายให้ผู้ร่วมค้ามากยิ่งขึ้น จนในปัจจุบันได้รับความสนใจ จากประชาชนทั่วไปซึ่งมีผู้ร่วมค้าประจำอยู่ตามจุดขายต่างๆ กว่า 100 ราย กระจายทั่วทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ขนมปัง
 • ขนมปัง 480 กรัม
 • ขนมปังโฮลวีต 300 กรัม
 • ขนมปังโฮลวีต 500 กรัม
 • ขนมปังฮอตดอก 5 ลูก
 • ขนมปังแฮมเบอร์เกอร์โรยงา 6 ลูก
Item Material
 • ถุงแซนด์วิช
 • ถุงหูหิ้ว
 • สก๊อตเทป
ไส้แซนด์วิช
 • ไส้ทูน่า 500 กรัม
 • ไส้แฮม 500 กรัม
 • ไส้ปูอัด 500 กรัม
 • ไส้ไก่ 500 กรัม
 • ไส้เทสตี้แฮม 500 กรัม
 • ไส้กรอกพิซซ่า 500 กรัม
 • หมูหยอง 500 กรัม
 • น้ำพริกเผา 500 กรัม
 • มาการีน 450 กรัม
 • ไส้ปูอัดสาหร่าย 500 กรัม
 • ไส้หมูพริกไทยดำ 500 กรัม
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
100 สาขา
รายละเอียดสาขา
จำนวนสาขาที่เป็นแฟรนไชส์ทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รวมสาขาทั้งหมด100 สาขา

รูปแบบเคาน์เตอร์ Standard Counter พื้นที่การขาย 1.20 เมตร

รายละเอียดค่าแฟรนไชส์

 1. ค่าประกันความเสียหายเคาน์เตอร์ 16,000 บาท (จะได้รับคืน หลังจากยกเลิกสัญญา)
 2. ค่าอุปกรณ์ 2,000 บาท
 3. ค่าตอบแทนการใช้สิทธิเครื่องหมายการค้า รายเดือน 500 บาท

** สัญญามีอายุ 1 ปี และต่ออายุสัญญาทุกๆ 1 ปี **

คุณสมบัติผู้ร่วมค้า

 1. มีความตั้งใจในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์และอาหาร
 2. มีเงินลงทุน
 3. มีทำเลที่เหมาะสม
 4. สามารถบริหารงานได้
 5. ยึดถือข้อตกลงทางธุรกิจอย่างโปร่งใส

สนใจสมัครแฟรนไชส์ หรือต้องการสอบถามรายเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณฉวีวรรณ ต่อ 136, คุณอภิสิทธ์ ต่อ 113, คุณศิริพรรณ ต่อ 139

 1. ได้รับสิทธิ์ในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้า Good Morning Farmhouse
 2. สิทธิ์ในการซื้อส่วนผสมแซนด์วิช สูตรพิเศษจากบริษัทฯในราคาที่ต่ำกว่า และสิทธิ์ในการซื้อบรรจุภัณฑ์และอื่นๆในราคาพิเศษ
 3. จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการทั้งในภาคทฤษฎีและปฎิบัติ
 4. การให้คำปรึกษา การสนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบพร้อมตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงาน
 5. ได้รับผลทางด้านกิจกรรมทางการตลาด
 1. ใช้เงินลงทุนที่ไม่สูง
 2. เป็นการประกอบการในช่วงเช้า ที่ใช้เวลาเพียง 4-5 ชั่วโมงเท่านั้น ก็สามารถทำรายได้อย่างงาม
 3. เป็นการประกอบการที่ง่าย และไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อบริษัท เพสซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 sirxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  กู๊ดมอร์นิ่ง ฟาร์มเฮ้าส์
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. พรสวรรค์xxx 09172xxx pornsxxx
2. วลัย เจียมxxx 06215xxx Premwxxx
3. ศรัญญาxxx 08810xxx Thinkxxx
4. นรีรัตนฺxxx 09882xxx Kritaxxx
5. สุดใจ อวนxxx 08977xxx sudjaxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม468 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 254,604 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 1,183 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน