แฟรนไชส์ไทย    แฟรนไชส์น่าลงทุน ปี 2023    แฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์ (1)
342K
แฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์

สต็อก เวิลด์

StockWorld มีเป้าหมายเพื่อสร้าง Partner นักอสังหาริมทรัพย์ และสนับสนุนการทำธุรกิจให้กับนายหน้า โดยเน้นทรัพย์ประเภทคอนโดในเเนว BTS ...

ค่าแฟรนไชส์ 120,000 บาท