7.3K
Choose Language :
Brunei
Cambodia
Indonesia
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Thailand
Vietnam
China
Japan
South Korea
Australia
India
New Zealand
สาธารณรัฐประชาชนจีน
(People's Republic of China)


ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ปี 2010)

เมืองหลวง: ปักกิ่ง
พื้นที่: 9,671,018 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร: 1,336 ล้านคน
ภาษา: จีนกลาง
GDP: 5.745 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ
GDP per capita: 4,283 เหรียญสหรัฐฯ

การค้าระหว่างไทย – จีน (2010)
  • มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทย-จีน : มูลค่าการส่งออก 21,473.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มูลค่าการนำเข้า 24,237.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยเสียเปรียบดุลการค้า -2,764.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ชื่อไฟล์ วันที่เพิ่ม อ้างอิง ดาวน์โหลด
จีนเริ่มใช้กฏหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ 
  ( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC))

Detail :
จีนได้ประกาศเริ่มใช้กฏหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ ซึ่งมีจุด Highlight หลายจุด เช่น 1. ห้ามระบุว่าเป็น “เครื่องหมายการค้าที่รู้จักกันโดยทั่วไป (Well-known trademarks)” ในบรรจุภัณฑ์ของสินค้าได้อีกต่อไป 2. สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยเสียง 3. ค่าชดเชยขั้นสูงของผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้าปรับจาก 0.5 ล้านหยวนเป็น 3 ล้านหยวน 
 


 File size : 0.111 MB.
 Type : PDF

20/05/2557 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(725)
เคราะห์ซ้ำกรรมซัดวิกฤตสิ่งทอไทย เสื้อผ้าจีนทะลักส่งออกเส้นด้ายเจอไต่สวนทุ่มตลาด  
  ( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC))

Detail : กลุ่มผผู้ลิตสิ่งทอเตรียมจะหารือกับกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อขอให้ใช้มาตรการตอบโต้การนำเข้าสินค้าสิ่งทอจากจีนอีกครั้ง หลงัจากที่นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย ์ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง ได้ประกาศยุติการไต่สวนเพื่อใช้
มาตรการปกป้อง (เซฟการ์ด)


 File size : 0.177 MB.
 Type : pdf

20/05/2557 E-Customs Service Co., Ltd.
(761)
สมาคมแฟรนไชส์จีน
China
 
China Chain Store & Franchise Association (CCFA) is the official representative of retailing & franchise industry in China. Currently, there are 800 enterprise members with 160,000 outlets, in ...
เข้าชม 4,949 ครั้ง | 17 มิถุนายน 2563 | อ่านต่อ  อ่านต่อ
หอการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการต่างประเทศ
สถานทูตไทย
อื่น ๆ
  
Brunei   www.nccibd.com Cambodia   www.ppcc.org.kh
Myanmar   www.umfcci.com Indonesia   www.kadin-indonesia.or.id
Laos   www.lncci.laotel.com Malaysia   www.micci.com
Philippines   www.philippinechamber.com Singapore   www.sicc.com.sg
Thailand   www.thaichamber.org Vietnam   www.vcci.com.vn
 
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.