แบบทดสอบ    เจ้าของร้าน    ธุรกิจร้านสปาและนวดแผนโบราณ
| ทดสอบ 329 คน | ผ่าน 202 คน | คิดเป็น 61.40%
7.6K
23
facebook
google plus

แบบทดสอบธุรกิจเปิดร้านสปาและนวดแผนโบราณ

ทำแบบทดสอบ 329 คน | ผ่าน 202 คน | คิดเป็น 61.40%
แบบทดสอบ ความพร้อม เปิดร้านสปา
        ธุรกิจสปาและนวดแผนโบราณ ย้อนหลังไปสัก 5-6 ปี ธุรกิจร้านสปาบูมสุดๆ จนคนคิดว่า ธุรกิจประเภทนี้ ไม่น่าจะขยายตัวมากไปกว่านี้ แต่กาลเวลาก็ได้บอกว่า ธุรกิจร้านสปา ยังคงได้รับความนิยมอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ
        โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากได้ทำเลที่อยู่ในย่านท่องเที่ยว ย่อมได้เปรียบแน่นอน สิ่งสำคัญคือ ท่านผู้ประกอบการมีความพร้อมในการบริหารจัดการร้านสปา มากน้อยเพียงไร แบบทดสอบนี้ มีคำตอบ! | รวมแฟรนไชส์ ศูนย์ความงามครบวงจร, สถานความงาม, สปา | Step by Step ข้อควรรู้ก่อนเปิดร้านสปา ธุรกิจสปา
ชื่อ - สกุล*
E-mail 
*
ประเภทธุรกิจชื่อธุรกิจ

ข้อ 1.คุณมีเงินทุนหมุนเวียน พร้อมแผนงานสำหรับดำเนินการล่วงหน้า มากกว่า 6 เดือน ใช่หรือไม่
 
ข้อ 2.คุณรู้หรือไม่ว่า ร้อยละ 50 ธุรกิจสปา หรือนวดแผนไทย ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีไว้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และมักคิดค่าบริการสปา หรือนวด ไว้ในแพ็คเกจทัวร์แล้ว ถ้าคุณจะก่อตั้งธุรกิจประเภทนี้ กลุ่มลูกค้าของคุณได้อิงตามหลักการนี้หรือไม่
 
ข้อ 3.การทำธุรกิจ สปาและนวดแผนโบราณ ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง โดยเฉพาะเงินทุนหมุนเวียน คุณเตรียมพร้อมด้านการเงินไว้อย่างเพียงพอแล้ว ใช่หรือไม่
 
ข้อ 4.หากคุณทำเป็นธุรกิจขนาดเล็ก คุณสามารถดำเนินงานและจัดการทุกสิ่งอย่างในธุรกิจของคุณ ด้วยตัวคุณเองทุกอย่างได้หรือไม่
 
ข้อ 5.คุณคิดว่า คุณมีคุณสมบัติพื้นฐานสำหรับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสปา และนวดแผนโบราณ หรือไม่
 
ข้อ 6.คุณมีความพร้อมและมีใจรักในการให้บริการ มีความเป็นกันเอง และอัธยาศัยดี ใช่หรือไม่
 
ข้อ 7.คุณมีแหล่งที่จัดหา และแหล่งทดแทนสำหรับ ผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ในธุรกิจของคุณแล้ว ใช่หรือไม่
 
ข้อ 8.การสร้างความพึงพอใจที่สําคัญของธุรกิจ สปายังต้องอาศัยผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในสปา การตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม มีความสำคัญเป็นอย่างสูงในการกำหนดรูปแบบการให้บริการ หากเป็นเช่นนี้แล้ว คุณคิดว่าคุณมีศักยภาพในการบริหารงาน คัดเลือกผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือที่เหมาะสมกับธุรกิจ ใช่หรือไม่
 
ข้อ 9.คุณมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพร การใช้ การเก็บรักษา ตลอดจนการผสมสูตรสมุนไพรต่างๆ เพื่อให้บริการลูกค้า ใช่หรือไม่
 
ข้อ 10.อัตราการเข้าออกของพนักงานที่สูงนี้ทำให้เกิดปัญหาต่อคุณภาพการบริการ เนื่องจากพนักงานขาดทักษะและประสบการณ์ หากเกิดปัญหาเหล่านี้ ท่านมีวิธีป้องกันและแก้ไขแล้ว ใช่หรือไม่
 
ข้อ 11.การขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์ ขอที่กระทรวงสาธารณสุข หากเป็นการนวดเพื่อบำบัด วินิจฉัยโรค หรือฟื้นฟูสมรรถภาพ ตาม พรบ.การประกอบโรคศิลป์ พ.ศ. 2542 ผู้ทำการนวดต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต - สาขาการแพทย์แผนไทยหรือเวชกรรมโบราณ เรื่องแบบนี้คุณทราบดี ใช่หรือไม่
 
ข้อ 12.คุณมีทำเลที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ คืออยู่ในย่านธุรกิจ หรือ ย่านชุมชนที่มีคนทำงานหรือชาวต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นต้น แล้ว ใช่หรือไม่
 
ข้อ 13.คุณมีแผนรับมือกับค่าแรงขั้นต่ำที่มีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่
 
ข้อ 14.คุณมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และชอบใช้บริการเพื่อสุขภาพตามสถานบริการต่างๆ ใช่หรือไม่
 
ข้อ 15.คุณมีการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างสถาบันการเงินต่างๆ แล้ว ใช่หรือไม่ (หากไม่กู้ให้ตอบใช่)
 
ข้อ 16.หากคุณไม่มีเงินทุนสำหรับประกอบกิจการ คุณมีการเตรียมพร้อมสำหรับการติดต่อขอกู้เงินจากสถาบันการเงินแล้ว ใช่หรือไม่
 
ข้อ 17.หากคุณมีพนักงานจำนวนมาก คุณมีวิธีบริหารจัดการที่ดีแล้ว ใช่หรือไม่
 
ข้อ 18.ในธุรกิจสปา คุณทราบและศึกษาระเบียบข้อบังคับ ที่อยู่ใน พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 แล้ว ใช่หรือไม่
 
ข้อ 19.คุณรู้หรือไม่ว่า การทำสปา หรือ นวดแผนโบราณ มีการนำสมุนไพรที่นำมาประกอบกัน ทำให้สร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างดี แต่คุณรู้วิธีเลือกและวิธีใช้ที่ถูกต้อง หรือวิธีดัดแปลงแล้ว ใช่หรือไม่
 
ข้อ 20.คุณมีความรู้และเข้าใจในผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการให้บริการ ดีพอแล้ว ใช่หรือไม่
 
ข้อ 21.คุณทราบถึงขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจแล้ว ใช่หรือไม่ ว่าจะเป็น กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด
 
ข้อ 22.คุณคิดว่าคุณมีจุดแข็ง หรือจุดดึงดูด สำหรับธุรกิจของคุณแล้ว ใช่หรือไม่
 
ข้อ 23.คุณมีเงินทุนสำหรับประกอบกิจการของคุณเพียงพอ หรือไม่
 
ข้อ 24.การขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจสปาทำให้บุคลากรผู้ให้บริการมีไม่เพียงพอ ผู้ประกอบการบางรายจึงฝึกอบรมพนักงานเอง หรือจ้างผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มาเป็นผู้ฝึกอบรมพนักงาน เมื่อพนักงานได้รับการฝึกอบรมจนมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว พนักงานที่ขาดความจงรักภักดีต่อองค์กร มักย้ายไปทำงานกับสถานบริการสปาที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องลงทุนในการฝึกอบรมพนักงานใหม่อยู่เสมอ แล้วคุณล่ะ เตรียมพร้อมรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้ว ใช่หรือไม่
 
ข้อ 25.คุณทราบหรือไม่ว่า หากนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย ไม่ใช่เพื่อการรักษาโรค ผู้ทำการนวดไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตผู้ประกอบการโรคศิลป์ ให้ยื่นที่กองการประกอบโรคศิลป์ สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ สนง.สาธารณสุขอำเภอหรือจังหวัดได้เลย
Security Code
*
Test Statistics
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน16,085 
   ผ่าน9,511 
   ไม่ผ่าน6,574 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs84,363 
   ผ่าน7,304 
   ไม่ผ่าน77,059 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,898 
   ผ่าน1,105 
   ไม่ผ่าน793 
แบบทดสอบ อื่นๆ55,501 
   ผ่าน26,328 
   ไม่ผ่าน29,173 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน281,645 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs756,564 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์62,975 
แบบทดสอบ อื่นๆ392,594 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด222,758 
เดือนนี้1,248 
วันนี้15 
แบบทดสอบที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.