บีโค้
ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส และเซเว่นอีเลฟเว่น
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาทดสอบที่อยากทำ
คำฮิต : แบบทดสอบ Emotional Intell..
แบบทดสอบองค์กรธ.. แบบทดสอบสโลแกนส..
Online Test
Shop Test
ทดสอบเจ้าของร้าน (26)
SMEs Test
ทดสอบธุรกิจ SMEs (33)
Franchise Test
ทดสอบแฟรนไชส์ (5)
etc Test
ทดสอบอื่นๆ (30)
ความสามารถทางสติปัญญา (I.Q.) 
แบบทดสอบตาบอดสี
แบบประเมินความเครียด
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด1
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด2
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด3
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด4 
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด5
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่1
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่2
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่3
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่4
แบบทดสอบ Emotional Intelligence (E.Q.) ชุดที่ 1  
แบบทดสอบ Emotional Intelligence (E.Q.) ชุดที่ 2
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต 
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดความรู้รอบโลก
แบบทดสอบจากร่ม
แบบทดสอบคุณโง่ระดับไหน
แบบทดสอบคุณเป็นคนเข้าถึงยากไหม
แบบทดสอบช่วงนี้มีเรื่องอะไรที่กวนใจคุณ
แบบทดสอบคุณทนไม่ได้กับคนประเภทไหน
แบบทดสอบสัตว์เลี้ยงบ่งบอกตัวคุณ
แบบทดสอบความซึมเศร้า
แบบทดสอบทายนิสัยจากสีที่ชอบ
แบบทดสอบความรวย
แบบทดสอบทายนิสัยจากรสไอศกรีม
แบบทดสอบความกลัว
แบบทดสอบทายนิสัยจากรองเท้า 
แบบทดสอบทายนิสัยจากตะเกียบ
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน15,559 
   ผ่าน9,204 
   ไม่ผ่าน6,355 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs77,542 
   ผ่าน6,619 
   ไม่ผ่าน70,923 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,714 
   ผ่าน991 
   ไม่ผ่าน723 
แบบทดสอบ อื่นๆ52,200 
   ผ่าน25,095 
   ไม่ผ่าน27,105 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน270,116 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs724,173 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์59,847 
แบบทดสอบ อื่นๆ365,031 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด212,841 
เดือนนี้1,513 
วันนี้17 
10 แบบทดสอบมาใหม่
1.Slogan Generator Thai
2.Slogan Generator
3.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่8
4.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่7
5.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่6
6.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่5
7.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่4
8.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่3
9.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่2
10.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่1
 
รวมแบบทดสอบ    แบบทดสอบ อื่นๆ    แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต
เข้าชม 31,984 ครั้ง | ทำแบบทดสอบ 7,634 คน | แยกเป็น 18 ประเภท   

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต

ทำแบบทดสอบ 7,634 คน
        แบบประเมินนี้เป็นประโยคที่มีข้อความเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึกที่แสดงออกในลักษณะต่าง ๆ แม้ว่าบางประโยคอาจไม่ตรงกับที่ท่านเป็นอยู่ก็ตาม ขอให้เลือกคำตอบที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี โปรดตอบตามความเป็นจริง และตอบทุกข้อ เพื่อที่จะได้รู้จักตนเองและวางแผนพัฒนาตนต่อไป
ชื่อ - สกุล*
E-mail 
*
โทร. อาชีพ
คำชี้แจง : ให้อ่านข้อความดังต่อไปนี้และพิจารณาระดับความชอบ โดยต้องเลือกให้ครบทุกข้อ
ข้อ 1.เวลาโกรธหรือไม่สบายใจ ฉันรับรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉัน
 
ข้อ 2.ฉันบอกไม่ได้ว่าอะไรทำให้ฉันรู้สึกโกรธ
 
ข้อ 3.เมื่อถูกขัดใจ ฉันมักรู้สึกหงุดหงิดจนควบคุมอารมณ์ไม่ได้
 
ข้อ 4.ฉันสามารถคอยเพื่อให้บรรจุเป้าหมายที่พอใจ
 
ข้อ 5.ฉันมักมีปฏิกิริยาโต้ตอบรุนแรงต่อปัญหาเพียงเล็กน้อย
 
ข้อ 6.เมื่อถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบ ฉันจะอธิบายเหตุผลจนผู้อื่นยอมรับได้
 
ข้อ 7.ฉันสังเกตได้ เมื่อคนใกล้ชิดมีอารมณ์เปลี่ยนแปลง
 
ข้อ 8.ฉันไม่สนใจกับความทุกข์ของผู้อื่นที่ฉันไม่รู้จัก
 
ข้อ 9.ฉันไม่ยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นทำต่างจากที่ฉันคิด
 
ข้อ 10.ฉันยอมรับได้ว่าผู้อื่นก็อาจมีเหตุผลที่จะไม่พอใจการกระทำของฉัน
 
ข้อ 11.ฉันรู้สึกว่าผู้อื่นชอบเรียกร้องความสนใจมากเกินไป
 
ข้อ 12.แม้จะมีภาระที่ต้องทำ ฉันก็ยินดีรับฟังความทุกข์ของผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ
 
ข้อ 13.เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเอาเปรียบผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
 
ข้อ 14.ฉันเห็นคุณค่าในน้ำใจที่ผู้อื่นมีต่อฉัน
 
ข้อ 15.เมื่อทำผิดฉันสามารถกล่าวคำ ขอโทษ ผู้อื่นได้
 
ข้อ 16.ฉันยอมรับข้อผิดพลาดของผู้อื่นได้ยาก
 
ข้อ 17.ถึงแม้จะต้องเสียประโยชน์ส่วนตัวไปบ้าง ฉันก็ยินดีที่จะทำเพื่อส่วนรวม
 
ข้อ 18.ฉันรู้สึกลำบากใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อผู้อื่น
 
ข้อ 19.ฉันไม่รู้ว่าฉันเก่งเรื่องอะไร
 
ข้อ 20.แม้จะเป็นงานยาก ฉันก็มั่นใจว่าสามารถทำได้
 
ข้อ 21.เมื่อทำสิ่งใดไม่สำเร็จ ฉันรู้สึกหมดกำลังใจ
 
ข้อ 22.ฉันรู้สึกมีคุณค่าเมื่อได้ทำสิ่งต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ
 
ข้อ 23.เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคและความผิดหวัง ฉันก็จะไม่ยอมแพ้
 
ข้อ 24.เมื่อเริ่มทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด ฉันมักทำต่อไปไม่สำเร็จ
 
ข้อ 25.ฉันพยายามหาสาเหตุที่แทัจริงของปัญหาโดยไม่คิดเอาเองตามใจชอบ
 
ข้อ 26.บ่อยครั้งที่ฉันไม่รู้ว่าอะไรทำให้ฉันไม่มีความสุข
 
ข้อ 27.ฉันรู้สึกว่าการตัดสินใจแก้ปัญหาเป็นเรื่องยากสำหรับฉัน
 
ข้อ 28.เมื่อต้องทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ฉันตัดสินใจได้ว่าจะทำอะไรก่อนหลัง
 
ข้อ 29.ฉันลำบากใจเมื่อต้องอยู่กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่คุ้นเคย
 
ข้อ 30.ฉันทนไม่ได้เมื่อต้องอยู่ในสังคมที่มีกฏระเบียบขัดกับความเคยชินของฉัน
 
ข้อ 31.ฉันทำความรู้จักผู้อื่นได้ง่าย
 
ข้อ 32.ฉันมีเพื่อนสนิทหลายคนที่คบกันมานาน
 
ข้อ 33.ฉันไม่กล้าบอกความต้องการของฉันให้ผู้อื่นรู้
 
ข้อ 34.ฉันทำในสิ่งที่ต้องการโดยไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
 
ข้อ 35.เป็นการยากสำหรับฉันที่จะโต้แย้งกับผู้อื่น แม้จะมีเหตุผลเพียงพอ
 
ข้อ 36.เมื่อไม่เห็นด้วยกับผู้อื่น ฉันสามารถอธิบายเหตุผลที่เขายอมรับได้
 
ข้อ 37.ฉันรู้สึกด้อยกว่าผู้อื่น
 
ข้อ 38.ฉันทำหน้าที่ได้ดี ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใด
 
ข้อ 39.ฉันสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ดีที่สุด
 
ข้อ 40.ฉันไม่มั่นใจในการทำงานที่ยากลำบาก
 
ข้อ 41.แม้สถานการณ์จะเลวร้าย ฉันก็มีความหวังว่าจะดีขึ้น
 
ข้อ 42.ทุกปัญหามักมีทางออกเสมอ
 
ข้อ 43.เมื่อมีเรื่องที่ทำให้เครียด ฉันมักปรับเปลี่ยนให้เป็นเรื่องผ่อนคลายหรือสนุกสนานได้
 
ข้อ 44.ฉันสนุกสนานทุกครั้งกับกิจกรรมในวันสุดสัปดาห์และวันหยุดพักผ่อน
 
ข้อ 45.ฉันรู้สึกไม่พอใจที่ผู้อื่นได้รับสิ่งดี ๆ มากกว่าฉัน
 
ข้อ 46.ฉันพอใจกับสิ่งที่ฉันเป็นอยู่
 
ข้อ 47.ฉันไม่รู้ว่าจะหาอะไรทำ เมื่อรู้สึกเบื่อหน่าย
 
ข้อ 48.เมื่อว่างเว้นจากภาระหน้าที่ ฉันจะทำในสิ่งที่ฉันชอบ
 
ข้อ 49. เมื่อรู้สึกไม่สบายใจ ฉันมีวิธีผ่อนคลายอารมณ์ได้
 
ข้อ 50.ฉันสามารถผ่อนคลายตนเองได้ แม้จะเหน็ดเหนื่อยจากภาระหน้าที่
 
ข้อ 51.ฉันไม่สามารถทำใจให้เป็นสุขได้จนกว่าจะได้ทุกสิ่งที่ต้องการ
 
ข้อ 52.ฉันมักทุกข์ร้อนกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ
Security Code
*
 
 
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.