แบบทดสอบ    ธุรกิจ SMEs    แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ
| ทำแบบทดสอบ 13,728 คน | แยกเป็น 4 ประเภท
117K
299
facebook
google plus

แบบทดสอบ ความถนัดทางอาชีพ

ทำแบบทดสอบ 13,728 คน
แบบทดสอบ ความถนัดทางอาชีพ
        แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพฉบับนี้ทำขึ้นโดยอ้างอิงจากทฤษฎีการจำแนกอาชีพตามบุคลิกภาพของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L. Holland) นักจิตวิทยาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
       ผลของการทดสอบจะสามารถทำให้ท่านทราบถึงบุคลิกภาพที่แท้จริงของท่านหรือลักษณะนิสัยหรือความรับผิดชอบของท่านและทราบถึงความถนัด หรือความสามารถหรือพรสวรรค์ของท่าน ตลอดจนทราบถึงความแน่วแน่ในการตัดสินใจหรือความเชื่อมั่นในตนเองเมื่อมีการตัดสินใจไปแล้ว คู่มือการเริ่มต้นธุรกิจ | 303 อาชีพอิสระ | ตัวอย่างแผนธุรกิจ
        ลักษณะของแบบทดสอบนี้ เป็นคำถามเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ มีทั้งหมด 18 ข้อ ซึ่งสามารถแปลผลออกมาเป็นความถนัดทางอาชีพ 3 ด้านคือความถนัดด้านข้อมูล, ความถนัดด้านบุคคลและความถนัดด้านเครื่องมือ ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตในการเลือกอาชีพหรือการทำงาน แนวทางการศึกษาให้สอดคล้องกับตนเองตลอดจนการเลือกลูกจ้างให้เหมาะสมกับภารกิจหรืองานที่ต้องทำได้ อีกแบบหนึ่ง
        ขอขอบพระคุณ คุณฤชุชัย โปธา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ผู้จัดทำและผู้ร่วมแบ่งปัน
ชื่อ - สกุล*
E-mail 
*
ประเภทธุรกิจชื่อธุรกิจ

คำชี้แจง : ให้อ่านข้อความดังต่อไปนี้และพิจารณาระดับความชอบ ในแต่ละข้อต้องเลือกไม่ซ้ำกัน

ข้อ 1.เมื่อคุณรู้สึกเหงาคุณต้องการอะไร
 
ข้อ 2.หากคุณจะสร้างภาพยนต์หน้าที่ใดที่คุณต้องการจะทำ
 
ข้อ 3.กิจกรรมใดที่คุณชอบทำเกี่ยวกับดนตรี
 
ข้อ 4.คุณทำรายงานส่งอาจารย์
 
ข้อ 5.คุณชอบนวนิยายประเภทใด
 
ข้อ 6.คุณอยากจะเป็นหัวหน้างานแบบไหน
 
ข้อ 7.คุณมีวิธีเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างไร
 
ข้อ 8.คุณชอบวิชาอะไร
 
ข้อ 9.ถ้าคุณเป็นครูพละศึกษาคุณจะเป็นครูพละศึกษาแบบไหน
 
ข้อ 10.คุณเล่นกีฬาอะไร เพราะอะไร
 
ข้อ 11.งานอดิเรกของคุณคือ
 
ข้อ 12.ถ้าจะทำการค้าขายคุณมีเทคนิคการขายอย่างไร
 
ข้อ 13.ถ้าคุณเป็นนักสังคมสงเคราะห์คุณจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์แบบไหน
 
ข้อ 14.คุณต้องการทำหน้าที่อะไร
 
ข้อ 15.คุณต้องการทำหน้าที่อะไร
 
ข้อ 16.คุณหาข้อมูลการไปเที่ยวต่างประเทศจากไหน
 
ข้อ 17.ถ้าคุณเป็นนักข่าวคุณต้องการทำข่าวประเภทไหน
 
ข้อ 18.ถ้าคุณทำธุรกิจกับเพื่อนคุณต้องการทำหน้าที่ไหน
Security Code
*
Test Statistics
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน15,833 
   ผ่าน9,360 
   ไม่ผ่าน6,473 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs80,516 
   ผ่าน6,731 
   ไม่ผ่าน73,785 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,817 
   ผ่าน1,059 
   ไม่ผ่าน758 
แบบทดสอบ อื่นๆ54,426 
   ผ่าน25,971 
   ไม่ผ่าน28,455 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน275,714 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs735,859 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์61,343 
แบบทดสอบ อื่นๆ379,556 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด217,219 
เดือนนี้1,045 
วันนี้15 
แบบทดสอบที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.