UPDATE
ทำเลค้าขายทั่วไทย : Market Directory
ทำเลค้าขาย     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้เข้าชม 40,819 ครั้ง
เช่น กาฬสินธ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, เลย, สกลนคร, สุรินทร์
 รวมทำเลขายดี
ลำดับเลือกชื่อโครงการข้อมูลค่าเช่าร้านค้าคะแนนเข้าชม
1.คลังสเตชั่น โคราช
-
0
0
375
2.เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
-
500
0
333
3.ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์
-
0
0
685
4.ตลาดคุณย่าทองใบ (สุรินทร์)
-
0
0
613
5.ตลาดโนนดินแดง(เอกชน) จังหวัดบุรี..
-
0
0
764
6.ตลาดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ (บ..
-
0
0
531
7.ตลาดเทศบาลตำบลละหานทราย (บุรีรัมย์)
-
0
0
762
8.ตลาดเทศบาลนางรอง (บุรีรัมย์)
-
0
0
1,085
9.ตลาดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
-
0
0
1,638
10.ตลาดสดสร้างคอม
-
0
0
631
11.ตลาดสดบ้านแดง
-
0
0
564
12.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดจับ
-
0
0
788
13.ตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำโสม
-
0
0
781
14.ตลาดสดเทศบาลนางัว
-
0
0
572
15.ตลาดสดนิยม 2
-
0
0
679
16.ตลาดสดเทศบาลบ้านผือ
-
0
0
1,454
17.ตลาดสดศรีธาตุ
-
0
0
834
18.ตลาดสดวังสามหมอ(รุ่งเจริญ)
-
0
0
835
19.ตลาดสดหนองเม็ก
-
0
0
523
20.ตลาดสดบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
-
0
0
646
21.ตลาดสดเทศบาลตำบลพันดอน
-
0
0
591
22.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุมภวาปี
-
0
0
938
23.ตลาดสดเทศบาลเพ็ญ
-
0
0
576
24.ตลาดสดทุ่งฝน
-
0
0
575
25.ตลาดเทศบาลหนองวัวซอ
-
0
0
918
26.ตลาดสดเทศบาลโนนสะอาด
-
0
0
667
27.ตลาดสดเทศบาลบ้านดุง
-
0
0
1,119
28.ตลาดชุมชนสามพร้าว
-
0
0
794
29.ตลาดบ้านคำกลิ้ง
-
0
0
864
30.ตลาดบ้านบ่อน้ำ
-
0
0
867
31.ตลาดไทยศิริ 2
-
0
0
681
32.ตลาดไทยศิริ 1 (บ้านโนนขมิ้น)
-
0
0
1,284
33.ตลาดเทศบาลโนนสูง จังหวัดอุดรธานี
-
0
3
1,305
34.ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.สร้างหลวง
-
0
0
705
35.
โพศรี วิลเลจ
15,000
190
0
1,178
36.ตลาดสดบ้านห้วย(ราษฏร์พัสดุ)
-
0
0
551
37.ตลาดหนองขอนกว้าง (มทบ.ที่ 24)
-
0
0
918
38.ตลาดบ้านเหล่า อุดรธานี
-
0
0
625
39.ตลาดบุญศรี อุดรธานี
-
0
0
558
40.ตลาดบ้านห้วย 2 อุดรธานี
-
0
0
793
41.ตลาดบ้านห้วย 1
-
0
0
609
42.ตลาดหนองบัว
-
0
0
1,023
43.ตลาดเงินแชร์
-
0
0
649
44.ตลาดเมืองทองเจริญศรี
-
0
0
1,266
45.ตลาดสดบ้านโคก
-
0
0
525
46.ตลาดสดเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา
-
0
0
713
47.ตลาดสดกุดดู่
-
0
0
463
48.ตลาดสดเทศบาลตำบลโนนสัง
-
0
0
653
49.ตลาดศูนย์การค้าศรีบุญเรือง
-
0
0
1,152
50.ตลาดสดกุดดินจี่
-
0
0
521
51.ตลาดสดเทศบาลตำบลนากลาง
-
0
0
719
52.ตลาดเทศบาลตำบลนาคำไฮ
-
0
0
849
53.ตลาดสดเทศบาลตำบลนามะเฟือง
-
0
0
612
54.ตลาดสดแม่สำเนียง
-
0
0
592
55.ตลาดสดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
-
0
0
1,295
56.ตลาดสดเทศบาลโซ่พิสัย
-
0
0
835
57.ตลาดสดเทศบาลบึงโขงหลง
-
0
0
570
58.ตลาดสดท่าสะอาด
-
0
0
517
59.ตลาดสดเทศบาลศรีพนา
-
0
0
514
60.ตลาดสดเทศบาลบึงกาฬ
-
0
0
825
61.ตลาดสดเทศบาลศรีวิไล
-
0
0
656
62.ตลาดสดเทศบาลปากคาด
-
0
0
703
63.ตลาดสดอำเภอสังคม
-
0
0
678
64.ตลาดสดเทศบาลศรีเชียงใหม่
-
0
0
732
65.ตลาดใหม่ชัยแสง
-
0
0
601
66.ตลาดสดเทศบาลบ้านโพนสา
-
0
0
552
67.ตลาดเทศบาลท่าบ่อ
-
0
0
1,299
68.ตลาดสดบ้านพร้าวเหนือ
-
0
0
583
69.ตลาดสดบ้านเวียงคุก
-
0
0
540
70.ตลาดสดวัดธาตุ
-
0
0
548
71.ตลาดสดชัยพร
-
0
0
589
72.ตลาดสดโพธิ์ชัย
-
0
0
634
73.ตลาดสดบ้านเมี่ยง
-
0
0
496
74.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าลี่
-
0
0
497
75.ตลาดสดอาฮี
-
0
0
497
76.ตลาดเทศบาลภูเรือ
-
0
0
703
77.ตลาดเทศบาลภูกระดึง
-
0
0
664
78.ตลาดบ้านนาบอน
-
0
0
621
79.ตลาดสดเทศบาลตำบลเชียงคาน
-
0
0
698
80.ตลาดสดปากปวน
-
0
0
532
81.ตลาดสดโนนปอแดง
-
0
0
715
82.ตลาดเทศบาลตำบลด่านซ้าย (เย็น) ถ...
-
0
0
679
83.ตลาดเทศบาลปากชม
-
0
0
841
84.ตลาดศรีชมชื่น
-
0
0
579
85.ตลาดสดร่วมใจ (นาอ้อ)
-
0
0
703
86.ตลาดเทศบาลตำบลน้ำสวย (บ.เพีย)
-
0
0
535
87.ตลาดเช้า (บ.หนองผักก้าม)
-
0
0
563
88.ตลาดแลง (บ้านติ้ว)
-
0
0
895
89.ตลาดสดเทศบาลเขาสวนกวาง
-
0
0
716
90.ตลาดสดเทศบาลตำบลชนบท
-
0
0
664
91.ตลาดเทศบาลมัญจาคีรี
-
0
0
905
92.ตลาดสดเทศบาลหนองสองห้อง
-
0
0
1,312
93.ตลาดสดเทศบาลแวงน้อย
-
0
0
646
94.ตลาดสดเทศบาลแวงใหญ่
-
0
0
742
95.ตลาดเทศบาลพล
-
0
0
721
96.ตลาดเทศบาลเปือยน้อย
-
0
0
695
97.ตลาด ป.รุ่งเรือง
-
0
0
658
98.ตลาดเทศบาลเขื่อนอุบลรัตน์
-
0
0
1,359
99.ตลาดเทศบาลวังชัย
-
0
0
587
100.ตลาดเทศบาลน้ำพอง
-
0
0
1,384
101.ตลาดสดเทศบาลสีชมพู
-
0
0
655
102.ตลาดเทศบาลโนนหัน
-
0
0
694
103.ตลาดเทศบาลหนองแก
-
0
0
670
104.ตลาดเทศบาลดอนโมง
-
0
0
755
105.ตลาดเทศบาลพระยืน
-
0
0
856
106.ตลาดเทศบาลบ้านฝาง
-
0
0
819
107.ตลาดท่าพระเมืองใหม่
-
0
0
1,144
108.ตลาดเฉลิมพระเกียรติชุมชนบ้านกุดก..
-
0
0
804
109.ตลาดกลาง อบต.โคกสี
-
0
0
608
110.ตลาดลานค้าชุมชนบ้านม่วง
-
0
0
791
111.ตลาดชุมชนบ้านทุ่ม
-
0
1
1,134
112.ตลาด อบต.บ้านหว้า จ.ขอนแก่น
-
0
0
693
113.ตลาดบางลำภู จ.ขอนแก่น
-
0
0
1,228
114.ตลาดสดเทศบาล 1 จ.ขอนแก่น
-
0
0
558
115.ตลาดรถไฟ จ.ขอนแก่น
-
0
0
930
116.ตลาดสดเทศบาล (ตลาดโบ้เบ้) จ.ขอนแก่น
-
0
0
697
117.ตลาด อ.จิระ (ตลาด ออ-จิ-ระ)
-
0
0
878
118.ตลาดเทศบาลตำบลหนองแสง จ.มหาสารคาม
-
0
0
582
119.ตลาดเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย
-
0
0
1,705
120.ตลาดเทศบาลตำบลบรบือ
-
0
0
1,084
121.ตลาดเทศบาลตำบลนาเชือก
-
0
0
919
122.ตลาดเทศบาลตำบลเชียงยืน จ.มหาสารคาม
-
0
0
1,292
123.ตลาดเทศบาลตำบลหัวขวาง
-
0
0
581
124.ตลาดเทศบาลตำบลแกดำ
-
0
0
790
125.ตลาดเทศบาลตำบลโคกพระ
-
0
0
665
126.ตลาดเทศบาลตำบลดอนหว่าน
-
0
0
603
127.ตลาดเกษตรสารคาม
-
0
0
1,245
128.ตลาดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
-
0
0
546
129.ตลาดเทศบาลตำบลเมืองสรวง
-
0
0
675
130.ตลาดหนองแค อบต. เมืองหงส์
-
0
0
674
131.ตลาดสดเทศบาลตำบลเชียงใหม่
-
0
0
674
132.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์
-
0
0
699
133.ตลาดเทศบาลตำบลแวง
-
0
0
645
134.ตลาดสดเทศบาลตำบลอาจสามารถ
-
0
0
763
135.ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองพอก
-
0
0
787
136.ตลาดสดเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ
-
0
0
682
137.ตลาดสด อบต.เมยวดี
-
0
0
564
138.ตลาดสดเทศบาลตำบลชัยวารี
-
0
0
708
139.ตลาดสดเทศบาลตำบลพนมไพร
-
0
1
854
140.ตลาดสดเทศบาลตำบลปทุมรัตน์
-
0
0
783
141.ตลาดสดเทศบาลตำบลธงธานี
-
0
0
626
142.ตลาดสดเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน
-
0
0
828
143.ตลาดสดเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย
-
0
0
615
144.ตลาดสดทุ่งเจริญ
-
0
0
733
145.ตลาดสดสระทอง
-
0
0
583
146.ตลาดหนองแคน
-
0
0
946
147.ตลาดสดเทศบาลตำบลนามน
-
0
0
679
148.ตลาดเทศบาลตำบลคำใหญ่
-
0
0
661
149.ตลาดเทศบาลตำบลนาคู
-
0
0
677
150.ตลาดสดเทศบาลตำบลกมลาไสย
-
0
0
604
151.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดสิม
-
0
0
518
152.ตลาดสดเทศบาลตำบลสมเด็จ
-
0
0
793
153.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดหว้า
-
0
0
593
154.ตลาดสดแสงสังข์ทอง
-
0
0
552
155.ตลาดเทศบาลเมืองบัวขาว
-
0
0
1,076
156.ตลาดสดเทศบาลตำบลร่องคำ
-
0
0
591
157.ตลาดสดเทศบาลคำม่วง
-
0
0
757
158.ตลาดสดเทศบาลตำบลโนนบุรี
-
0
0
670
159.ตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง
-
0
0
594
160.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าคันโท
-
0
0
652
161.ตลาดสดเทศบาลตำบลโคกศรี
-
0
0
508
162.ตลาดสดเทศบาลตำบลยางตลาด
-
0
0
757
163.ตลาดสดทุ่งนาทอง
-
0
0
1,035
164.ตลาดเพื่อการเกษตร กาฬสินธุ์
-
0
0
884
165.ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
-
0
0
707
166.ตลาดสดชุมชนคำเพิ่ม
-
0
0
538
167.ตลาดสดบ้านโคกแสนสุข สกลนคร
-
0
0
647
168.ตลาดสด อบต.หนองปลิง
-
0
0
625
169.ตลาดสดเทศบาลตำบลวานรนิวาส
-
0
0
1,105
170.ตลาดสดตำบลกุสุมาลย์
-
0
0
708
171.ตลาดสดเทศบาลตำบลวาริชภูมิ
-
0
0
752
172.ตลาดสดเทศบาลสว่างแดนดิน
-
0
0
1,290
173.ตลาดสดเทศบาลตำบลดอนเขือง
-
0
0
619
174.ตลาดสดเทศบาลตำบลเจริญศิลป์
-
0
0
681
175.ตลาดสดเทศบาลตำบลส่องดาว
-
0
0
657
176.ตลาดสดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
-
0
0
722
177.ตลาดสดเทศบาลตำบลพรรณานิคม
-
0
0
564
178.ตลาดสดเทศบาลตำบลพังโคน
-
0
0
1,344
179.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดบาก
-
0
0
628
180.ตลาดสดเทศบาลบ้านม่วง
-
0
0
655
181.ตลาดสดเทศบาลตำบลคำตากล้า
-
0
0
664
182.ตลาดสดกลางเทศบาลตำบลท่าแร่
-
0
0
620
183.ตลาดสดเทศบาลตำบลดงมะไฟ
-
0
0
635
184.ตลาดบ้านธาตุ พะเยา
-
0
0
899
185.ตลาด ต.การค้า
-
0
0
585
186.ตลาดสดเทศบาลเมืองสกลนคร
-
0
0
591
187.ตลาดศูนย์เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองห..
-
0
0
716
188.ตลาดสด อบต.ดงหลวง
-
0
0
667
189.ตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย
-
0
0
905
190.ตลาดสดเทศบาลตำบลดอนตาล
-
0
1
687
191.ตลาดสดเทศบาลตำบลคำชะอี
-
0
0
734
192.ตลาดเทศบาล มุกดาหาร
-
0
0
876
193.ตลาดสดพรเพชร
-
0
0
534
194.ตลาดสด อบต.หนองฮี
-
0
0
676
195.ตลาดบ้านนาถ่อน นครพนม
-
0
0
538
196.ตลาดบ้านนาโพธิ์ นครพนม
-
0
0
653
197.ตลาดบ้านกลาง นครพนม
-
0
0
692
198.ตลาดสดพระซอง
-
0
5
603
199.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านข่า
-
0
4
586
200.ตลาดเทศบาลตำบลศรีสงคราม นครพนม
-
0
0
809
201.ตลาดสดเทศบาลตำบลเรณูนคร
-
0
0
760
202.ตลาดเทศบาลตำบลโพนสวรรค์
-
0
0
714
203.ตลาดเทศบาลตำบลปลาปาก
-
0
2
671
204.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านแพง
-
0
0
693
205.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาหว้า นครพนม
-
0
0
581
206.ตลาดเทศบาลตำบลนาแก
-
0
0
964
207.ตลาดไทย-ลาว
-
0
5
668
208.ตลาดสดเทศบาลตำบลธาตุพนม
-
0
0
727
209.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน
-
0
0
591
210.ตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม
-
0
0
1,045
211.ตลาดสดเทศบาลตำบลอำนาจ
-
0
0
542
212.ตลาดสดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม
-
0
0
643
213.ตลาดสดเทศบาลตำบลพนา
-
0
0
551
214.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาหว้าใหญ่
-
0
0
558
215.ตลาดสดเทศบาลตำบลชานุมาน
-
0
0
683
216.ตลาดสดเทศบาลตำบลหัวตะพาน
-
0
0
568
217.ตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำปลีก
-
0
0
589
218.ตลาดวิชิตสิน อำนาจเจริญ
-
0
0
796
219.ตลาดสดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 1
-
0
0
847
220.ตลาดสด อบต.สิงห์ ยโสธร
-
0
0
599
221.ตลาดสด อบต.สำราญ
-
0
0
674
222.ตลาดสด อบต.ทุ่งแต้
-
0
0
709
223.ตลาดสด อบต.ตาดทอง
-
0
0
585
224.ตลาดสด อบต.ห้องแซง
-
0
3
727
225.ตลาดสดเทศบาลเมืองยโสธร
-
0
0
569
226.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
-
0
0
692
227.ตลาดสดเทศบาลตำบลเลิงนกทา
-
0
0
796
228.ตลาดเทศบาลตำบลป่าติ้ว
-
0
0
725
229.ตลาดสดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด
-
0
0
507
230.ตลาดสดเทศบาลตำบลทรายมูล
-
0
0
584
231.ตลาดเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ยโสธร
-
0
0
1,074
232.ตลาดสดเทศบาลตำบลค้อวัง
-
0
0
623
233.ตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพง ศรีสะเกษ
-
0
0
533
234.ตลาดสดยางชุมน้อย
-
0
0
732
235.ตลาดสดเทศบาลตำบลพยุห์
-
0
0
740
236.ตลาดสดเทศบาลปรางค์กู่
-
0
0
812
237.ตลาดสดตำบลบึงบูรพ์
-
0
0
544
238.ตลาดสดอำเภอขุนหาญ
-
0
0
1,449
239.ตลาดแสงทอง
-
0
0
667
240.ตลาดสดขุขันธ์
-
0
0
711
241.ตลาดสดเทศบาลตำบลกันทรารมย์
-
0
0
1,158
242.ตลาดสดเม่งอุย
-
0
0
562
243.ตลาดสดเมืองทอง
-
0
0
768
244.ตลาดสดมนตรี ศรีสะเกษ
-
0
0
579
245.ตลาดสดเทศบาล ศรีสะเกษ
-
0
0
522
246.ตลาดสด อบต. เหล่างาม
-
0
0
599
247.ตลาดสด อบต.นิคมลำโดมน้อย
-
0
0
621
248.ตลาดกลางอบต.คำเขื่อนแก้ว อุบลราช..
-
0
0
634
249.ตลาดสดอบต.หัวนา
-
0
0
686
250.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย
-
0
0
609
251.ตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำยืน
-
0
0
761
252.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาจะหลวย
-
0
0
690
253.ตลาดสดเทศบาลตำบลบุณฑริก
-
0
0
751
254.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาส่วง
-
0
0
986
255.ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองเดช
-
0
0
633
256.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านด่าน
-
0
0
598
257.ตลาดสดเทศบาลตำบลอ่างศิลา อุบลราช..
-
0
0
644
258.ตลาดสดเทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร
-
0
0
1,688
259.ตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยขะยุง
-
0
0
631
260.ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
-
0
0
774
261.ตลาดสด วารินเจริญศรี
-
0
0
2,510
262.ตลาดสดค่ายสรรพสิทธิประสงค์
-
0
0
460
263.ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
-
0
0
690
264.ตลาดสดเทศบาลตำบลเขมราฐ
-
0
0
828
265.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น
-
0
0
585
266.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาเอือด
-
0
5
647
267.ตลาดสดเทศบาลตำบลตระการพืชผล
-
0
0
759
268.ตลาดสดเทศบาลตำบลเขื่องใน
-
0
0
1,048
269.ตลาดสดเทศบาลม่วงสามสิบ
-
0
0
1,300
270.ตลาดสันติสุขดอนกลาง
-
0
0
914
271.ตลาดสดอุบลสิทธิธรรม
-
0
0
570
272.ตลาดสดเทศบาลนครอุบล
-
0
0
630
273.ตลาดตระกูลทอง (ชัยภูมิ)
-
0
0
638
274.ตลาดห้วยหินฝน (ชัยภูมิ)
-
0
0
608
275.ตลาดเก่าวะตะแบก (ชัยภูมิ)
-
0
0
639
276.ตลาดห้วยยาง (ชัยภูมิ)
-
0
0
631
277.ตลาดสดเทศบาลบำเหน็จณรงค์ (ชัยภูมิ)
-
0
0
1,537
278.ตลาดเทศบาลเมืองชัยภูมิ
-
0
0
1,481
279.ตลาดอบต.หนองบัวบาน
-
0
0
547
280.ตลาดอบต.หนองฉิม (ชัยภูมิ)
-
0
0
590
281.ตลาดเทศบาลหนองบัวระเหว (ชัยภูมิ)
-
0
0
692
282.ตลาดอบต.หนองบัวใหญ่ (ชัยภูมิ)
-
0
0
895
283.ตลาดเทศบาลตำบลหนองบัวแดง (ชัยภูมิ)
-
0
0
2,051
284.ตลาดเทศบาลตำบลคอนสาร (ชัยภูมิ)
-
0
0
903
285.ตลาดเทศบาลตำบลแก้งคร้อ (ชัยภูมิ)
-
0
0
934
286.ตลาดเทศบาลตำบลผักปัง (ชัยภูมิ)
-
0
0
595
287.ตลาดเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว (ช..
-
0
0
1,082
288.ตลาดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า (ชัยภูมิ)
-
0
0
638
289.ตลาดเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ (ชัยภ..
-
0
0
586
290.ตลาดเทศบาลตำบลจัตุรัส (ชัยภูมิ)
-
0
0
577
291.ตลาดเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ (ชัยภูมิ)
-
0
0
753
292.ตลาดเทศบาลตำบลบ้านเป้า (ชัยภูมิ)
-
0
0
551
293.ตลาดเทศบาลตำบลปะคำ (บุรีรัมย์)
-
0
0
971
294.ตลาดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ (บุรีรัมย์)
-
0
0
619
295.ตลาดเทศบาลตำบลหนองกี่ (บุรีรัมย์)
-
0
0
1,320
296.ตลาดเทศบาลตำบลคูเมือง (บุรีรัมย์)
-
0
0
705
297.ตลาดเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท (บุ..
-
0
0
1,003
298.ตลาดเทศบาลตำบลบ้านกรวด (บุรีรัมย์)
-
0
0
699
299.ตลาดเทศบาลตำบลกระสัง (บุรีรัมย์)
-
0
0
784
300.ตลาดเทศบาลตำบลสตึก (บุรีรัมย์)
-
0
0
1,152
301.ตลาดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (บุรีรัมย์)
-
0
0
1,331
302.ตลาดเทศบาลตำบลพุทไธสง (บุรีรัมย์)
-
0
0
680
303.ตลาดเทศบาลประโคนชัย (บุรีรัมย์)
-
0
0
1,504
304.ตลาดสระหญ้าม้า (บุรีรัมย์)
-
0
0
652
305.ตลาดไนท์บาซ่าร์ (บุรีรัมย์)
-
0
0
2,494
306.ตลาดเทศบาลตำบลแคน (สุรินทร์)
-
0
0
593
307.ตลาดสดเทศบาลตำบลจอมพระ (สุรินทร์)
-
0
0
829
308.ตลาดสดเทศบาลตำบลรัตนบุรี (สุรินทร์)
-
0
0
833
309.ตลาดสดเทศบาลตำบลระแงง (สุรินทร์)
-
0
0
670
310.ตลาดสดเทศบาลตำบลกังแอน (สุรินทร์)
-
0
0
720
311.ตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเชด (สุรินทร์)
-
0
0
773
312.ตลาดสดเทศบาลตำบลชุมพลบุรี (สุริน..
-
0
0
516
313.ตลาดน้อยรื่นรมย์ (สุรินทร์)
-
0
0
663
314.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าตูม (สุรินทร์)
-
0
0
767
315.ตลาดเทศบาลตำบลสังขะ (สุรินทร์)
-
0
0
1,315
316.ตลาดเทศบาลห้วยแถลง (นครราชสีมา)
-
0
0
745
317.ตลาดหนองบุญมาก (นครราชสีมา)
-
0
0
825
318.ตลาดเสิงสาง (นครราชสีมา)
-
0
0
1,095
319.ตลาดเทศบาลกุดจิก (นครราชสีมา)
-
0
0
738
320.ตลาดเทศบาลสีคิ้ว (นครราชสีมา)
-
0
0
1,277
321.ตลาดศาลเจ้าพ่อ (วังน้ำเขียว-นครร..
-
0
0
690
322.ตลาดพิมายเมืองใหม่ (นครราชสีมา)
-
0
4
1,809
323.ตลาดมิตรภาพ (นครราชสีมา)
-
0
0
691
324.ตลาดเทศบาลปากช่อง (นคคราชสีมา)
-
0
0
794
325.ตลาดสด 2 เทศบาลประทาย (นครราชสีมา)
-
0
0
882
326.ตลาดเทศบาลเมืองบัวใหญ่ (นครราชสีมา)
-
0
0
1,674
327.ตลาดเทศบาลโนนสูง (นครราชสีมา)
-
0
0
916
328.ตลาดเทศบาลโนนไทย (นครราชสีมา)
-
0
0
956
329.ตลาดเทศบาลหนองกราด (นครราชสีมา)
-
0
0
559
330.ตลาดไชยณรงค์(นครราชสีมา)
-
0
0
1,359
331.ตลาดเทศบาลโชคชัย (นครราชสีมา)
-
0
0
864
332.ตลาดด่านเกวียน (นครราชสีมา)
-
0
0
826
333.ตลาดเทศบาลชุมพวง(นครราชสีมา)
-
0
0
1,076
334.ตลาดเทศบาลตำบลแซะ (นครราชสีมา)
-
0
0
603
335.
ตลาดเทศบาลเมืองคง (นครราชสีมา)
-
0
0
711
336.ตลาดเทศบาลเทพาลัย (นครราชสีมา)
-
0
0
597
337.ตลาดเทศบาลขามสะแกแสง(นครราชสีมา)
-
0
0
842
338.ตลาดเทศบาลขามทะเลสอ (นครราชสีมา)
-
0
0
937
339.ตลาดโชคทวี (นครราชสีมา)
-
0
0
724
340.ตลาดแม่สมบูรณ์จอหอ (นครราชสีมา)
-
0
0
1,059
341.ตลาดหัวรถไฟ (นครราชสีมา)
-
0
5
1,851
342.ตลาดหนองไผ่ล้อม (นครราชสีมา)
-
0
0
799
343.ตลาดสวัสดิการ บชร 2.
-
0
0
648
344.ตลาดสามแยกชลประทาน
-
0
0
686
345.ตลาดสวายเรียง
-
0
0
674
346.ตลาดเทศบาลโคกกรวด
-
0
0
1,031
347.ตลาดแม่กรดอนขวาง
-
0
0
969
348.ตลาดเทศบาล 5 (ประตูผี)
-
0
0
797
349.
ตลาดสุรนคร
-
0
0
1,179
350.ตลาดสามแยกปักธงชัย
-
0
0
1,548
351.ตลาดเก่าย่าโม
-
0
0
1,221
352.ตลาดแม่กิมเฮง
-
0
0
1,291
353.ตลาดเพชรสีมา
-
0
0
855
354.ตลาดประปายุคใหม่
-
0
0
1,143
355.
บุรีรัมย์ คาสเซิล
-
0
46
8,087
356.
ภูหลวง พลาซ่า
-
0
5
2,044
357.
ปากช่อง ช๊อป ชิม ชิลล์
3,500
65
25
15,926
358.ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์
-
0
5
5,682
359.ศูนย์ค้าส่งประตูน้ำขอนแก่น
-
0
14
19,379
360.
อู้ฟู่ขอนแก่น
-
0
5
6,983
361.ตั้งงี่สุน ซุปเปอร์สโตร์
-
0
0
4,449
362.
เซ็นโทซ่าขอนแก่น
-
0
10
8,510
363.
กาฬสินธุ์ พลาซ่า
-
0
0
4,751
364.
ยงสงวน
-
0
4
3,611
365.
บ้านแอนด์บียอนด์
-
0
0
5,750
366.ซิตี้มอลล์ อุบลราชธานี
-
0
1
3,157
367.เดอะมอลล์ นครราชสีมา
-
0
10
6,317
368.
ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์
-
200
10
10,823
369.แฟรี่ พลาซ่า
-
0
0
3,062
370.เจ.พลาซ่า
-
0
0
2,205
371.
ใต้ฟ้าซิตี้
-
0
0
3,163
372.ซุ่นเฮงพลาซ่า
-
0
5
2,772
373.
เนวาด้า มัลติเพล็กซ์
-
0
0
1,966
374.
สุรินทร์เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์
-
0
0
2,310
375.
โฮมฮับ
-
0
0
2,057
376.
ศูนย์การค้า อัศวรรณ ชอปปิ้ง คอมเ..
-
0
4
4,191
377.เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
-
0
31
6,327
378.เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
-
0
1
3,885
379.ไดโนวอเตอร์ปาร์ค ทะเลขอนแก่น
-
0
45
14,468
380.168 แพลตินั่ม
6,000
1,168
11
6,613
381.
โกลเด้นปาร์คขอนแก่น
-
0
10
5,158
382.
บริษัท อาร์ เอส โฮลเซล จำกัด
-
0
10
12,890
Market Statistics
ทำเลค้าขายทั่วไทย 1,715
การรับรองทำเลค้าขาย
Verified
10
Non-Verified
1,705
สถิติตลาดนัดไทย
จำนวนร้านค้า/ล๊อค46,532
มูลค่าเช่ารวม817,790
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมตลาดนัด8,471,897
จำนวนสมาชิก34,915
สถิติผู้ขอข้อมูลทำเลค้าขาย
ทั้งหมด18,684
เดือนนี้196
วันนี้1
Market Type
ประเภท
รูปแบบ
Top 10
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.