UPDATE
ทำเลค้าขายทั่วไทย : Market Directory
ทำเลค้าขาย     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้เข้าชม 41,311 ครั้ง
เช่น กาฬสินธ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, เลย, สกลนคร, สุรินทร์
 รวมทำเลขายดี
ลำดับเลือกชื่อโครงการข้อมูลค่าเช่าร้านค้าคะแนนเข้าชม
1.คลังสเตชั่น โคราช
-
0
0
428
2.เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
-
500
0
335
3.ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์
-
0
0
697
4.ตลาดคุณย่าทองใบ (สุรินทร์)
-
0
0
615
5.ตลาดโนนดินแดง(เอกชน) จังหวัดบุรี..
-
0
0
770
6.ตลาดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ (บ..
-
0
0
533
7.ตลาดเทศบาลตำบลละหานทราย (บุรีรัมย์)
-
0
0
779
8.ตลาดเทศบาลนางรอง (บุรีรัมย์)
-
0
0
1,153
9.ตลาดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
-
0
0
1,879
10.ตลาดสดสร้างคอม
-
0
0
634
11.ตลาดสดบ้านแดง
-
0
0
569
12.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดจับ
-
0
0
805
13.ตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำโสม
-
0
0
789
14.ตลาดสดเทศบาลนางัว
-
0
0
575
15.ตลาดสดนิยม 2
-
0
0
680
16.ตลาดสดเทศบาลบ้านผือ
-
0
0
1,481
17.ตลาดสดศรีธาตุ
-
0
0
849
18.ตลาดสดวังสามหมอ(รุ่งเจริญ)
-
0
0
846
19.ตลาดสดหนองเม็ก
-
0
0
525
20.ตลาดสดบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
-
0
0
649
21.ตลาดสดเทศบาลตำบลพันดอน
-
0
0
592
22.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุมภวาปี
-
0
0
958
23.ตลาดสดเทศบาลเพ็ญ
-
0
0
584
24.ตลาดสดทุ่งฝน
-
0
0
579
25.ตลาดเทศบาลหนองวัวซอ
-
0
0
944
26.ตลาดสดเทศบาลโนนสะอาด
-
0
0
679
27.ตลาดสดเทศบาลบ้านดุง
-
0
0
1,175
28.ตลาดชุมชนสามพร้าว
-
0
0
804
29.ตลาดบ้านคำกลิ้ง
-
0
0
878
30.ตลาดบ้านบ่อน้ำ
-
0
0
901
31.ตลาดไทยศิริ 2
-
0
0
689
32.ตลาดไทยศิริ 1 (บ้านโนนขมิ้น)
-
0
0
1,330
33.ตลาดเทศบาลโนนสูง จังหวัดอุดรธานี
-
0
3
1,395
34.ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.สร้างหลวง
-
0
0
713
35.
โพศรี วิลเลจ
15,000
190
0
1,221
36.ตลาดสดบ้านห้วย(ราษฏร์พัสดุ)
-
0
0
551
37.ตลาดหนองขอนกว้าง (มทบ.ที่ 24)
-
0
0
924
38.ตลาดบ้านเหล่า อุดรธานี
-
0
0
631
39.ตลาดบุญศรี อุดรธานี
-
0
0
561
40.ตลาดบ้านห้วย 2 อุดรธานี
-
0
0
815
41.ตลาดบ้านห้วย 1
-
0
0
615
42.ตลาดหนองบัว
-
0
0
1,050
43.ตลาดเงินแชร์
-
0
0
651
44.ตลาดเมืองทองเจริญศรี
-
0
0
1,323
45.ตลาดสดบ้านโคก
-
0
0
528
46.ตลาดสดเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา
-
0
0
720
47.ตลาดสดกุดดู่
-
0
0
464
48.ตลาดสดเทศบาลตำบลโนนสัง
-
0
0
656
49.ตลาดศูนย์การค้าศรีบุญเรือง
-
0
0
1,194
50.ตลาดสดกุดดินจี่
-
0
0
524
51.ตลาดสดเทศบาลตำบลนากลาง
-
0
0
727
52.ตลาดเทศบาลตำบลนาคำไฮ
-
0
0
858
53.ตลาดสดเทศบาลตำบลนามะเฟือง
-
0
0
613
54.ตลาดสดแม่สำเนียง
-
0
0
596
55.ตลาดสดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
-
0
0
1,331
56.ตลาดสดเทศบาลโซ่พิสัย
-
0
0
848
57.ตลาดสดเทศบาลบึงโขงหลง
-
0
0
572
58.ตลาดสดท่าสะอาด
-
0
0
519
59.ตลาดสดเทศบาลศรีพนา
-
0
0
514
60.ตลาดสดเทศบาลบึงกาฬ
-
0
0
864
61.ตลาดสดเทศบาลศรีวิไล
-
0
0
660
62.ตลาดสดเทศบาลปากคาด
-
0
0
716
63.ตลาดสดอำเภอสังคม
-
0
0
686
64.ตลาดสดเทศบาลศรีเชียงใหม่
-
0
0
734
65.ตลาดใหม่ชัยแสง
-
0
0
601
66.ตลาดสดเทศบาลบ้านโพนสา
-
0
0
554
67.ตลาดเทศบาลท่าบ่อ
-
0
0
1,335
68.ตลาดสดบ้านพร้าวเหนือ
-
0
0
584
69.ตลาดสดบ้านเวียงคุก
-
0
0
540
70.ตลาดสดวัดธาตุ
-
0
0
556
71.ตลาดสดชัยพร
-
0
0
598
72.ตลาดสดโพธิ์ชัย
-
0
0
650
73.ตลาดสดบ้านเมี่ยง
-
0
0
499
74.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าลี่
-
0
0
499
75.ตลาดสดอาฮี
-
0
0
497
76.ตลาดเทศบาลภูเรือ
-
0
0
717
77.ตลาดเทศบาลภูกระดึง
-
0
0
669
78.ตลาดบ้านนาบอน
-
0
0
622
79.ตลาดสดเทศบาลตำบลเชียงคาน
-
0
0
704
80.ตลาดสดปากปวน
-
0
0
534
81.ตลาดสดโนนปอแดง
-
0
0
724
82.ตลาดเทศบาลตำบลด่านซ้าย (เย็น) ถ...
-
0
0
689
83.ตลาดเทศบาลปากชม
-
0
0
857
84.ตลาดศรีชมชื่น
-
0
0
586
85.ตลาดสดร่วมใจ (นาอ้อ)
-
0
0
707
86.ตลาดเทศบาลตำบลน้ำสวย (บ.เพีย)
-
0
0
541
87.ตลาดเช้า (บ.หนองผักก้าม)
-
0
0
566
88.ตลาดแลง (บ้านติ้ว)
-
0
0
912
89.ตลาดสดเทศบาลเขาสวนกวาง
-
0
0
720
90.ตลาดสดเทศบาลตำบลชนบท
-
0
0
669
91.ตลาดเทศบาลมัญจาคีรี
-
0
0
918
92.ตลาดสดเทศบาลหนองสองห้อง
-
0
0
1,385
93.ตลาดสดเทศบาลแวงน้อย
-
0
0
650
94.ตลาดสดเทศบาลแวงใหญ่
-
0
0
748
95.ตลาดเทศบาลพล
-
0
0
758
96.ตลาดเทศบาลเปือยน้อย
-
0
0
701
97.ตลาด ป.รุ่งเรือง
-
0
0
662
98.ตลาดเทศบาลเขื่อนอุบลรัตน์
-
0
0
1,611
99.ตลาดเทศบาลวังชัย
-
0
0
595
100.ตลาดเทศบาลน้ำพอง
-
0
0
1,425
101.ตลาดสดเทศบาลสีชมพู
-
0
0
663
102.ตลาดเทศบาลโนนหัน
-
0
0
700
103.ตลาดเทศบาลหนองแก
-
0
0
683
104.ตลาดเทศบาลดอนโมง
-
0
0
769
105.ตลาดเทศบาลพระยืน
-
0
0
867
106.ตลาดเทศบาลบ้านฝาง
-
0
0
832
107.ตลาดท่าพระเมืองใหม่
-
0
0
1,223
108.ตลาดเฉลิมพระเกียรติชุมชนบ้านกุดก..
-
0
0
809
109.ตลาดกลาง อบต.โคกสี
-
0
0
616
110.ตลาดลานค้าชุมชนบ้านม่วง
-
0
0
797
111.ตลาดชุมชนบ้านทุ่ม
-
0
1
1,193
112.ตลาด อบต.บ้านหว้า จ.ขอนแก่น
-
0
0
695
113.ตลาดบางลำภู จ.ขอนแก่น
-
0
0
1,287
114.ตลาดสดเทศบาล 1 จ.ขอนแก่น
-
0
0
560
115.ตลาดรถไฟ จ.ขอนแก่น
-
0
0
1,016
116.ตลาดสดเทศบาล (ตลาดโบ้เบ้) จ.ขอนแก่น
-
0
0
699
117.ตลาด อ.จิระ (ตลาด ออ-จิ-ระ)
-
0
0
889
118.ตลาดเทศบาลตำบลหนองแสง จ.มหาสารคาม
-
0
0
583
119.ตลาดเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย
-
0
0
1,792
120.ตลาดเทศบาลตำบลบรบือ
-
0
0
1,129
121.ตลาดเทศบาลตำบลนาเชือก
-
0
0
934
122.ตลาดเทศบาลตำบลเชียงยืน จ.มหาสารคาม
-
0
0
1,333
123.ตลาดเทศบาลตำบลหัวขวาง
-
0
0
581
124.ตลาดเทศบาลตำบลแกดำ
-
0
0
795
125.ตลาดเทศบาลตำบลโคกพระ
-
0
0
676
126.ตลาดเทศบาลตำบลดอนหว่าน
-
0
0
607
127.ตลาดเกษตรสารคาม
-
0
0
1,341
128.ตลาดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
-
0
0
546
129.ตลาดเทศบาลตำบลเมืองสรวง
-
0
0
681
130.ตลาดหนองแค อบต. เมืองหงส์
-
0
0
674
131.ตลาดสดเทศบาลตำบลเชียงใหม่
-
0
0
676
132.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์
-
0
0
699
133.ตลาดเทศบาลตำบลแวง
-
0
0
649
134.ตลาดสดเทศบาลตำบลอาจสามารถ
-
0
0
772
135.ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองพอก
-
0
0
810
136.ตลาดสดเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ
-
0
0
685
137.ตลาดสด อบต.เมยวดี
-
0
0
567
138.ตลาดสดเทศบาลตำบลชัยวารี
-
0
0
711
139.ตลาดสดเทศบาลตำบลพนมไพร
-
0
1
865
140.ตลาดสดเทศบาลตำบลปทุมรัตน์
-
0
0
795
141.ตลาดสดเทศบาลตำบลธงธานี
-
0
0
630
142.ตลาดสดเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน
-
0
0
844
143.ตลาดสดเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย
-
0
0
625
144.ตลาดสดทุ่งเจริญ
-
0
0
794
145.ตลาดสดสระทอง
-
0
0
586
146.ตลาดหนองแคน
-
0
0
984
147.ตลาดสดเทศบาลตำบลนามน
-
0
0
688
148.ตลาดเทศบาลตำบลคำใหญ่
-
0
0
661
149.ตลาดเทศบาลตำบลนาคู
-
0
0
680
150.ตลาดสดเทศบาลตำบลกมลาไสย
-
0
0
620
151.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดสิม
-
0
0
518
152.ตลาดสดเทศบาลตำบลสมเด็จ
-
0
0
807
153.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดหว้า
-
0
0
595
154.ตลาดสดแสงสังข์ทอง
-
0
0
557
155.ตลาดเทศบาลเมืองบัวขาว
-
0
0
1,099
156.ตลาดสดเทศบาลตำบลร่องคำ
-
0
0
605
157.ตลาดสดเทศบาลคำม่วง
-
0
0
764
158.ตลาดสดเทศบาลตำบลโนนบุรี
-
0
0
672
159.ตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง
-
0
0
601
160.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าคันโท
-
0
0
655
161.ตลาดสดเทศบาลตำบลโคกศรี
-
0
0
508
162.ตลาดสดเทศบาลตำบลยางตลาด
-
0
0
778
163.ตลาดสดทุ่งนาทอง
-
0
0
1,075
164.ตลาดเพื่อการเกษตร กาฬสินธุ์
-
0
0
923
165.ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
-
0
0
724
166.ตลาดสดชุมชนคำเพิ่ม
-
0
0
540
167.ตลาดสดบ้านโคกแสนสุข สกลนคร
-
0
0
647
168.ตลาดสด อบต.หนองปลิง
-
0
0
628
169.ตลาดสดเทศบาลตำบลวานรนิวาส
-
0
0
1,119
170.ตลาดสดตำบลกุสุมาลย์
-
0
0
716
171.ตลาดสดเทศบาลตำบลวาริชภูมิ
-
0
0
762
172.ตลาดสดเทศบาลสว่างแดนดิน
-
0
0
1,379
173.ตลาดสดเทศบาลตำบลดอนเขือง
-
0
0
620
174.ตลาดสดเทศบาลตำบลเจริญศิลป์
-
0
0
689
175.ตลาดสดเทศบาลตำบลส่องดาว
-
0
0
661
176.ตลาดสดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
-
0
0
730
177.ตลาดสดเทศบาลตำบลพรรณานิคม
-
0
0
569
178.ตลาดสดเทศบาลตำบลพังโคน
-
0
0
1,395
179.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดบาก
-
0
0
631
180.ตลาดสดเทศบาลบ้านม่วง
-
0
0
662
181.ตลาดสดเทศบาลตำบลคำตากล้า
-
0
0
664
182.ตลาดสดกลางเทศบาลตำบลท่าแร่
-
0
0
633
183.ตลาดสดเทศบาลตำบลดงมะไฟ
-
0
0
642
184.ตลาดบ้านธาตุ พะเยา
-
0
0
915
185.ตลาด ต.การค้า
-
0
0
596
186.ตลาดสดเทศบาลเมืองสกลนคร
-
0
0
612
187.ตลาดศูนย์เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองห..
-
0
0
717
188.ตลาดสด อบต.ดงหลวง
-
0
0
667
189.ตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย
-
0
0
929
190.ตลาดสดเทศบาลตำบลดอนตาล
-
0
1
692
191.ตลาดสดเทศบาลตำบลคำชะอี
-
0
0
750
192.ตลาดเทศบาล มุกดาหาร
-
0
0
889
193.ตลาดสดพรเพชร
-
0
0
542
194.ตลาดสด อบต.หนองฮี
-
0
0
678
195.ตลาดบ้านนาถ่อน นครพนม
-
0
0
538
196.ตลาดบ้านนาโพธิ์ นครพนม
-
0
0
657
197.ตลาดบ้านกลาง นครพนม
-
0
0
699
198.ตลาดสดพระซอง
-
0
5
603
199.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านข่า
-
0
4
597
200.ตลาดเทศบาลตำบลศรีสงคราม นครพนม
-
0
0
839
201.ตลาดสดเทศบาลตำบลเรณูนคร
-
0
0
769
202.ตลาดเทศบาลตำบลโพนสวรรค์
-
0
0
729
203.ตลาดเทศบาลตำบลปลาปาก
-
0
2
677
204.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านแพง
-
0
0
699
205.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาหว้า นครพนม
-
0
0
583
206.ตลาดเทศบาลตำบลนาแก
-
0
0
1,000
207.ตลาดไทย-ลาว
-
0
5
670
208.ตลาดสดเทศบาลตำบลธาตุพนม
-
0
0
729
209.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน
-
0
0
595
210.ตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม
-
0
0
1,073
211.ตลาดสดเทศบาลตำบลอำนาจ
-
0
0
543
212.ตลาดสดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม
-
0
0
648
213.ตลาดสดเทศบาลตำบลพนา
-
0
0
552
214.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาหว้าใหญ่
-
0
0
558
215.ตลาดสดเทศบาลตำบลชานุมาน
-
0
0
687
216.ตลาดสดเทศบาลตำบลหัวตะพาน
-
0
0
569
217.ตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำปลีก
-
0
0
590
218.ตลาดวิชิตสิน อำนาจเจริญ
-
0
0
807
219.ตลาดสดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 1
-
0
0
864
220.ตลาดสด อบต.สิงห์ ยโสธร
-
0
0
602
221.ตลาดสด อบต.สำราญ
-
0
0
676
222.ตลาดสด อบต.ทุ่งแต้
-
0
0
712
223.ตลาดสด อบต.ตาดทอง
-
0
0
589
224.ตลาดสด อบต.ห้องแซง
-
0
3
731
225.ตลาดสดเทศบาลเมืองยโสธร
-
0
0
569
226.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
-
0
0
698
227.ตลาดสดเทศบาลตำบลเลิงนกทา
-
0
0
813
228.ตลาดเทศบาลตำบลป่าติ้ว
-
0
0
739
229.ตลาดสดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด
-
0
0
507
230.ตลาดสดเทศบาลตำบลทรายมูล
-
0
0
586
231.ตลาดเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ยโสธร
-
0
0
1,120
232.ตลาดสดเทศบาลตำบลค้อวัง
-
0
0
628
233.ตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพง ศรีสะเกษ
-
0
0
535
234.ตลาดสดยางชุมน้อย
-
0
0
740
235.ตลาดสดเทศบาลตำบลพยุห์
-
0
0
754
236.ตลาดสดเทศบาลปรางค์กู่
-
0
0
837
237.ตลาดสดตำบลบึงบูรพ์
-
0
0
544
238.ตลาดสดอำเภอขุนหาญ
-
0
0
1,578
239.ตลาดแสงทอง
-
0
0
671
240.ตลาดสดขุขันธ์
-
0
0
734
241.ตลาดสดเทศบาลตำบลกันทรารมย์
-
0
0
1,206
242.ตลาดสดเม่งอุย
-
0
0
562
243.ตลาดสดเมืองทอง
-
0
0
776
244.ตลาดสดมนตรี ศรีสะเกษ
-
0
0
579
245.ตลาดสดเทศบาล ศรีสะเกษ
-
0
0
524
246.ตลาดสด อบต. เหล่างาม
-
0
0
600
247.ตลาดสด อบต.นิคมลำโดมน้อย
-
0
0
626
248.ตลาดกลางอบต.คำเขื่อนแก้ว อุบลราช..
-
0
0
637
249.ตลาดสดอบต.หัวนา
-
0
0
693
250.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย
-
0
0
612
251.ตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำยืน
-
0
0
768
252.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาจะหลวย
-
0
0
690
253.ตลาดสดเทศบาลตำบลบุณฑริก
-
0
0
762
254.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาส่วง
-
0
0
1,045
255.ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองเดช
-
0
0
639
256.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านด่าน
-
0
0
598
257.ตลาดสดเทศบาลตำบลอ่างศิลา อุบลราช..
-
0
0
647
258.ตลาดสดเทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร
-
0
0
1,764
259.ตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยขะยุง
-
0
0
633
260.ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
-
0
0
780
261.ตลาดสด วารินเจริญศรี
-
0
0
2,617
262.ตลาดสดค่ายสรรพสิทธิประสงค์
-
0
0
460
263.ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
-
0
0
701
264.ตลาดสดเทศบาลตำบลเขมราฐ
-
0
0
842
265.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น
-
0
0
587
266.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาเอือด
-
0
5
652
267.ตลาดสดเทศบาลตำบลตระการพืชผล
-
0
0
772
268.ตลาดสดเทศบาลตำบลเขื่องใน
-
0
0
1,084
269.ตลาดสดเทศบาลม่วงสามสิบ
-
0
0
1,350
270.ตลาดสันติสุขดอนกลาง
-
0
0
936
271.ตลาดสดอุบลสิทธิธรรม
-
0
0
576
272.ตลาดสดเทศบาลนครอุบล
-
0
0
631
273.ตลาดตระกูลทอง (ชัยภูมิ)
-
0
0
639
274.ตลาดห้วยหินฝน (ชัยภูมิ)
-
0
0
611
275.ตลาดเก่าวะตะแบก (ชัยภูมิ)
-
0
0
653
276.ตลาดห้วยยาง (ชัยภูมิ)
-
0
0
632
277.ตลาดสดเทศบาลบำเหน็จณรงค์ (ชัยภูมิ)
-
0
0
1,552
278.ตลาดเทศบาลเมืองชัยภูมิ
-
0
0
1,550
279.ตลาดอบต.หนองบัวบาน
-
0
0
556
280.ตลาดอบต.หนองฉิม (ชัยภูมิ)
-
0
0
591
281.ตลาดเทศบาลหนองบัวระเหว (ชัยภูมิ)
-
0
0
700
282.ตลาดอบต.หนองบัวใหญ่ (ชัยภูมิ)
-
0
0
906
283.ตลาดเทศบาลตำบลหนองบัวแดง (ชัยภูมิ)
-
0
0
2,150
284.ตลาดเทศบาลตำบลคอนสาร (ชัยภูมิ)
-
0
0
920
285.ตลาดเทศบาลตำบลแก้งคร้อ (ชัยภูมิ)
-
0
0
945
286.ตลาดเทศบาลตำบลผักปัง (ชัยภูมิ)
-
0
0
595
287.ตลาดเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว (ช..
-
0
0
1,142
288.ตลาดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า (ชัยภูมิ)
-
0
0
642
289.ตลาดเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ (ชัยภ..
-
0
0
590
290.ตลาดเทศบาลตำบลจัตุรัส (ชัยภูมิ)
-
0
0
583
291.ตลาดเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ (ชัยภูมิ)
-
0
0
766
292.ตลาดเทศบาลตำบลบ้านเป้า (ชัยภูมิ)
-
0
0
556
293.ตลาดเทศบาลตำบลปะคำ (บุรีรัมย์)
-
0
0
1,003
294.ตลาดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ (บุรีรัมย์)
-
0
0
623
295.ตลาดเทศบาลตำบลหนองกี่ (บุรีรัมย์)
-
0
0
1,360
296.ตลาดเทศบาลตำบลคูเมือง (บุรีรัมย์)
-
0
0
712
297.ตลาดเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท (บุ..
-
0
0
1,014
298.ตลาดเทศบาลตำบลบ้านกรวด (บุรีรัมย์)
-
0
0
714
299.ตลาดเทศบาลตำบลกระสัง (บุรีรัมย์)
-
0
0
796
300.ตลาดเทศบาลตำบลสตึก (บุรีรัมย์)
-
0
0
1,198
301.ตลาดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (บุรีรัมย์)
-
0
0
1,379
302.ตลาดเทศบาลตำบลพุทไธสง (บุรีรัมย์)
-
0
0
685
303.ตลาดเทศบาลประโคนชัย (บุรีรัมย์)
-
0
0
1,553
304.ตลาดสระหญ้าม้า (บุรีรัมย์)
-
0
0
654
305.ตลาดไนท์บาซ่าร์ (บุรีรัมย์)
-
0
0
2,562
306.ตลาดเทศบาลตำบลแคน (สุรินทร์)
-
0
0
595
307.ตลาดสดเทศบาลตำบลจอมพระ (สุรินทร์)
-
0
0
843
308.ตลาดสดเทศบาลตำบลรัตนบุรี (สุรินทร์)
-
0
0
852
309.ตลาดสดเทศบาลตำบลระแงง (สุรินทร์)
-
0
0
676
310.ตลาดสดเทศบาลตำบลกังแอน (สุรินทร์)
-
0
0
727
311.ตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเชด (สุรินทร์)
-
0
0
784
312.ตลาดสดเทศบาลตำบลชุมพลบุรี (สุริน..
-
0
0
516
313.ตลาดน้อยรื่นรมย์ (สุรินทร์)
-
0
0
673
314.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าตูม (สุรินทร์)
-
0
0
770
315.ตลาดเทศบาลตำบลสังขะ (สุรินทร์)
-
0
0
1,350
316.ตลาดเทศบาลห้วยแถลง (นครราชสีมา)
-
0
0
765
317.ตลาดหนองบุญมาก (นครราชสีมา)
-
0
0
853
318.ตลาดเสิงสาง (นครราชสีมา)
-
0
0
1,117
319.ตลาดเทศบาลกุดจิก (นครราชสีมา)
-
0
0
746
320.ตลาดเทศบาลสีคิ้ว (นครราชสีมา)
-
0
0
1,329
321.ตลาดศาลเจ้าพ่อ (วังน้ำเขียว-นครร..
-
0
0
693
322.ตลาดพิมายเมืองใหม่ (นครราชสีมา)
-
0
4
1,903
323.ตลาดมิตรภาพ (นครราชสีมา)
-
0
0
692
324.ตลาดเทศบาลปากช่อง (นคคราชสีมา)
-
0
0
800
325.ตลาดสด 2 เทศบาลประทาย (นครราชสีมา)
-
0
0
910
326.ตลาดเทศบาลเมืองบัวใหญ่ (นครราชสีมา)
-
0
0
1,763
327.ตลาดเทศบาลโนนสูง (นครราชสีมา)
-
0
0
928
328.ตลาดเทศบาลโนนไทย (นครราชสีมา)
-
0
0
979
329.ตลาดเทศบาลหนองกราด (นครราชสีมา)
-
0
0
563
330.ตลาดไชยณรงค์(นครราชสีมา)
-
0
0
1,437
331.ตลาดเทศบาลโชคชัย (นครราชสีมา)
-
0
0
883
332.ตลาดด่านเกวียน (นครราชสีมา)
-
0
0
838
333.ตลาดเทศบาลชุมพวง(นครราชสีมา)
-
0
0
1,149
334.ตลาดเทศบาลตำบลแซะ (นครราชสีมา)
-
0
0
603
335.
ตลาดเทศบาลเมืองคง (นครราชสีมา)
-
0
0
716
336.ตลาดเทศบาลเทพาลัย (นครราชสีมา)
-
0
0
599
337.ตลาดเทศบาลขามสะแกแสง(นครราชสีมา)
-
0
0
858
338.ตลาดเทศบาลขามทะเลสอ (นครราชสีมา)
-
0
0
956
339.ตลาดโชคทวี (นครราชสีมา)
-
0
0
740
340.ตลาดแม่สมบูรณ์จอหอ (นครราชสีมา)
-
0
0
1,070
341.ตลาดหัวรถไฟ (นครราชสีมา)
-
0
5
2,136
342.ตลาดหนองไผ่ล้อม (นครราชสีมา)
-
0
0
836
343.ตลาดสวัสดิการ บชร 2.
-
0
0
653
344.ตลาดสามแยกชลประทาน
-
0
0
689
345.ตลาดสวายเรียง
-
0
0
680
346.ตลาดเทศบาลโคกกรวด
-
0
0
1,054
347.ตลาดแม่กรดอนขวาง
-
0
0
982
348.ตลาดเทศบาล 5 (ประตูผี)
-
0
0
797
349.
ตลาดสุรนคร
-
0
0
1,210
350.ตลาดสามแยกปักธงชัย
-
0
0
1,616
351.ตลาดเก่าย่าโม
-
0
0
1,256
352.ตลาดแม่กิมเฮง
-
0
0
1,300
353.ตลาดเพชรสีมา
-
0
0
864
354.ตลาดประปายุคใหม่
-
0
0
1,183
355.
บุรีรัมย์ คาสเซิล
-
0
46
8,134
356.
ภูหลวง พลาซ่า
-
0
5
2,059
357.
ปากช่อง ช๊อป ชิม ชิลล์
3,500
65
25
16,055
358.ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์
-
0
5
5,875
359.ศูนย์ค้าส่งประตูน้ำขอนแก่น
-
0
14
19,517
360.
อู้ฟู่ขอนแก่น
-
0
5
7,043
361.ตั้งงี่สุน ซุปเปอร์สโตร์
-
0
0
4,502
362.
เซ็นโทซ่าขอนแก่น
-
0
10
8,683
363.
กาฬสินธุ์ พลาซ่า
-
0
0
4,868
364.
ยงสงวน
-
0
4
3,677
365.
บ้านแอนด์บียอนด์
-
0
0
5,782
366.ซิตี้มอลล์ อุบลราชธานี
-
0
1
3,238
367.เดอะมอลล์ นครราชสีมา
-
0
10
6,462
368.
ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์
-
200
10
11,114
369.แฟรี่ พลาซ่า
-
0
0
3,105
370.เจ.พลาซ่า
-
0
0
2,242
371.
ใต้ฟ้าซิตี้
-
0
0
3,565
372.ซุ่นเฮงพลาซ่า
-
0
5
2,825
373.
เนวาด้า มัลติเพล็กซ์
-
0
0
1,981
374.
สุรินทร์เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์
-
0
0
2,329
375.
โฮมฮับ
-
0
1
2,070
376.
ศูนย์การค้า อัศวรรณ ชอปปิ้ง คอมเ..
-
0
4
4,337
377.เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
-
0
31
6,554
378.เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
-
0
1
3,969
379.ไดโนวอเตอร์ปาร์ค ทะเลขอนแก่น
-
0
45
14,483
380.168 แพลตินั่ม
6,000
1,168
11
6,671
381.
โกลเด้นปาร์คขอนแก่น
-
0
10
5,166
382.
บริษัท อาร์ เอส โฮลเซล จำกัด
-
0
10
13,004
Market Statistics
ทำเลค้าขายทั่วไทย 1,716
การรับรองทำเลค้าขาย
Verified
10
Non-Verified
1,706
สถิติตลาดนัดไทย
จำนวนร้านค้า/ล๊อค46,615
มูลค่าเช่ารวม817,790
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมตลาดนัด8,547,625
จำนวนสมาชิก35,180
สถิติผู้ขอข้อมูลทำเลค้าขาย
ทั้งหมด19,129
เดือนนี้206
วันนี้0
Market Type
ประเภท
รูปแบบ
Top 10
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.