UPDATE
ทำเลค้าขายทั่วไทย : Market Directory
ทำเลค้าขาย     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้เข้าชม 41,046 ครั้ง
เช่น กาฬสินธ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, เลย, สกลนคร, สุรินทร์
 รวมทำเลขายดี
ลำดับเลือกชื่อโครงการข้อมูลค่าเช่าร้านค้าคะแนนเข้าชม
1.คลังสเตชั่น โคราช
-
0
0
398
2.เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
-
500
0
333
3.ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์
-
0
0
685
4.ตลาดคุณย่าทองใบ (สุรินทร์)
-
0
0
615
5.ตลาดโนนดินแดง(เอกชน) จังหวัดบุรี..
-
0
0
768
6.ตลาดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ (บ..
-
0
0
533
7.ตลาดเทศบาลตำบลละหานทราย (บุรีรัมย์)
-
0
0
764
8.ตลาดเทศบาลนางรอง (บุรีรัมย์)
-
0
0
1,117
9.ตลาดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
-
0
0
1,814
10.ตลาดสดสร้างคอม
-
0
0
633
11.ตลาดสดบ้านแดง
-
0
0
565
12.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดจับ
-
0
0
796
13.ตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำโสม
-
0
0
787
14.ตลาดสดเทศบาลนางัว
-
0
0
572
15.ตลาดสดนิยม 2
-
0
0
679
16.ตลาดสดเทศบาลบ้านผือ
-
0
0
1,462
17.ตลาดสดศรีธาตุ
-
0
0
837
18.ตลาดสดวังสามหมอ(รุ่งเจริญ)
-
0
0
839
19.ตลาดสดหนองเม็ก
-
0
0
523
20.ตลาดสดบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
-
0
0
649
21.ตลาดสดเทศบาลตำบลพันดอน
-
0
0
591
22.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุมภวาปี
-
0
0
945
23.ตลาดสดเทศบาลเพ็ญ
-
0
0
576
24.ตลาดสดทุ่งฝน
-
0
0
575
25.ตลาดเทศบาลหนองวัวซอ
-
0
0
925
26.ตลาดสดเทศบาลโนนสะอาด
-
0
0
673
27.ตลาดสดเทศบาลบ้านดุง
-
0
0
1,147
28.ตลาดชุมชนสามพร้าว
-
0
0
796
29.ตลาดบ้านคำกลิ้ง
-
0
0
866
30.ตลาดบ้านบ่อน้ำ
-
0
0
875
31.ตลาดไทยศิริ 2
-
0
0
686
32.ตลาดไทยศิริ 1 (บ้านโนนขมิ้น)
-
0
0
1,308
33.ตลาดเทศบาลโนนสูง จังหวัดอุดรธานี
-
0
3
1,336
34.ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.สร้างหลวง
-
0
0
707
35.
โพศรี วิลเลจ
15,000
190
0
1,198
36.ตลาดสดบ้านห้วย(ราษฏร์พัสดุ)
-
0
0
551
37.ตลาดหนองขอนกว้าง (มทบ.ที่ 24)
-
0
0
918
38.ตลาดบ้านเหล่า อุดรธานี
-
0
0
627
39.ตลาดบุญศรี อุดรธานี
-
0
0
558
40.ตลาดบ้านห้วย 2 อุดรธานี
-
0
0
804
41.ตลาดบ้านห้วย 1
-
0
0
609
42.ตลาดหนองบัว
-
0
0
1,033
43.ตลาดเงินแชร์
-
0
0
649
44.ตลาดเมืองทองเจริญศรี
-
0
0
1,296
45.ตลาดสดบ้านโคก
-
0
0
526
46.ตลาดสดเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา
-
0
0
713
47.ตลาดสดกุดดู่
-
0
0
463
48.ตลาดสดเทศบาลตำบลโนนสัง
-
0
0
655
49.ตลาดศูนย์การค้าศรีบุญเรือง
-
0
0
1,159
50.ตลาดสดกุดดินจี่
-
0
0
521
51.ตลาดสดเทศบาลตำบลนากลาง
-
0
0
721
52.ตลาดเทศบาลตำบลนาคำไฮ
-
0
0
851
53.ตลาดสดเทศบาลตำบลนามะเฟือง
-
0
0
612
54.ตลาดสดแม่สำเนียง
-
0
0
592
55.ตลาดสดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
-
0
0
1,313
56.ตลาดสดเทศบาลโซ่พิสัย
-
0
0
837
57.ตลาดสดเทศบาลบึงโขงหลง
-
0
0
572
58.ตลาดสดท่าสะอาด
-
0
0
517
59.ตลาดสดเทศบาลศรีพนา
-
0
0
514
60.ตลาดสดเทศบาลบึงกาฬ
-
0
0
839
61.ตลาดสดเทศบาลศรีวิไล
-
0
0
659
62.ตลาดสดเทศบาลปากคาด
-
0
0
708
63.ตลาดสดอำเภอสังคม
-
0
0
682
64.ตลาดสดเทศบาลศรีเชียงใหม่
-
0
0
734
65.ตลาดใหม่ชัยแสง
-
0
0
601
66.ตลาดสดเทศบาลบ้านโพนสา
-
0
0
552
67.ตลาดเทศบาลท่าบ่อ
-
0
0
1,320
68.ตลาดสดบ้านพร้าวเหนือ
-
0
0
583
69.ตลาดสดบ้านเวียงคุก
-
0
0
540
70.ตลาดสดวัดธาตุ
-
0
0
553
71.ตลาดสดชัยพร
-
0
0
591
72.ตลาดสดโพธิ์ชัย
-
0
0
643
73.ตลาดสดบ้านเมี่ยง
-
0
0
497
74.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าลี่
-
0
0
497
75.ตลาดสดอาฮี
-
0
0
497
76.ตลาดเทศบาลภูเรือ
-
0
0
708
77.ตลาดเทศบาลภูกระดึง
-
0
0
669
78.ตลาดบ้านนาบอน
-
0
0
621
79.ตลาดสดเทศบาลตำบลเชียงคาน
-
0
0
700
80.ตลาดสดปากปวน
-
0
0
534
81.ตลาดสดโนนปอแดง
-
0
0
717
82.ตลาดเทศบาลตำบลด่านซ้าย (เย็น) ถ...
-
0
0
681
83.ตลาดเทศบาลปากชม
-
0
0
843
84.ตลาดศรีชมชื่น
-
0
0
583
85.ตลาดสดร่วมใจ (นาอ้อ)
-
0
0
704
86.ตลาดเทศบาลตำบลน้ำสวย (บ.เพีย)
-
0
0
537
87.ตลาดเช้า (บ.หนองผักก้าม)
-
0
0
563
88.ตลาดแลง (บ้านติ้ว)
-
0
0
907
89.ตลาดสดเทศบาลเขาสวนกวาง
-
0
0
716
90.ตลาดสดเทศบาลตำบลชนบท
-
0
0
664
91.ตลาดเทศบาลมัญจาคีรี
-
0
0
909
92.ตลาดสดเทศบาลหนองสองห้อง
-
0
0
1,368
93.ตลาดสดเทศบาลแวงน้อย
-
0
0
649
94.ตลาดสดเทศบาลแวงใหญ่
-
0
0
742
95.ตลาดเทศบาลพล
-
0
0
740
96.ตลาดเทศบาลเปือยน้อย
-
0
0
697
97.ตลาด ป.รุ่งเรือง
-
0
0
659
98.ตลาดเทศบาลเขื่อนอุบลรัตน์
-
0
0
1,597
99.ตลาดเทศบาลวังชัย
-
0
0
588
100.ตลาดเทศบาลน้ำพอง
-
0
0
1,404
101.ตลาดสดเทศบาลสีชมพู
-
0
0
663
102.ตลาดเทศบาลโนนหัน
-
0
0
694
103.ตลาดเทศบาลหนองแก
-
0
0
674
104.ตลาดเทศบาลดอนโมง
-
0
0
760
105.ตลาดเทศบาลพระยืน
-
0
0
860
106.ตลาดเทศบาลบ้านฝาง
-
0
0
822
107.ตลาดท่าพระเมืองใหม่
-
0
0
1,209
108.ตลาดเฉลิมพระเกียรติชุมชนบ้านกุดก..
-
0
0
806
109.ตลาดกลาง อบต.โคกสี
-
0
0
614
110.ตลาดลานค้าชุมชนบ้านม่วง
-
0
0
795
111.ตลาดชุมชนบ้านทุ่ม
-
0
1
1,160
112.ตลาด อบต.บ้านหว้า จ.ขอนแก่น
-
0
0
693
113.ตลาดบางลำภู จ.ขอนแก่น
-
0
0
1,257
114.ตลาดสดเทศบาล 1 จ.ขอนแก่น
-
0
0
558
115.ตลาดรถไฟ จ.ขอนแก่น
-
0
0
960
116.ตลาดสดเทศบาล (ตลาดโบ้เบ้) จ.ขอนแก่น
-
0
0
697
117.ตลาด อ.จิระ (ตลาด ออ-จิ-ระ)
-
0
0
882
118.ตลาดเทศบาลตำบลหนองแสง จ.มหาสารคาม
-
0
0
582
119.ตลาดเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย
-
0
0
1,754
120.ตลาดเทศบาลตำบลบรบือ
-
0
0
1,106
121.ตลาดเทศบาลตำบลนาเชือก
-
0
0
925
122.ตลาดเทศบาลตำบลเชียงยืน จ.มหาสารคาม
-
0
0
1,316
123.ตลาดเทศบาลตำบลหัวขวาง
-
0
0
581
124.ตลาดเทศบาลตำบลแกดำ
-
0
0
794
125.ตลาดเทศบาลตำบลโคกพระ
-
0
0
665
126.ตลาดเทศบาลตำบลดอนหว่าน
-
0
0
604
127.ตลาดเกษตรสารคาม
-
0
0
1,315
128.ตลาดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
-
0
0
546
129.ตลาดเทศบาลตำบลเมืองสรวง
-
0
0
676
130.ตลาดหนองแค อบต. เมืองหงส์
-
0
0
674
131.ตลาดสดเทศบาลตำบลเชียงใหม่
-
0
0
674
132.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์
-
0
0
699
133.ตลาดเทศบาลตำบลแวง
-
0
0
648
134.ตลาดสดเทศบาลตำบลอาจสามารถ
-
0
0
768
135.ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองพอก
-
0
0
796
136.ตลาดสดเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ
-
0
0
682
137.ตลาดสด อบต.เมยวดี
-
0
0
567
138.ตลาดสดเทศบาลตำบลชัยวารี
-
0
0
708
139.ตลาดสดเทศบาลตำบลพนมไพร
-
0
1
854
140.ตลาดสดเทศบาลตำบลปทุมรัตน์
-
0
0
790
141.ตลาดสดเทศบาลตำบลธงธานี
-
0
0
626
142.ตลาดสดเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน
-
0
0
837
143.ตลาดสดเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย
-
0
0
617
144.ตลาดสดทุ่งเจริญ
-
0
0
754
145.ตลาดสดสระทอง
-
0
0
585
146.ตลาดหนองแคน
-
0
0
968
147.ตลาดสดเทศบาลตำบลนามน
-
0
0
684
148.ตลาดเทศบาลตำบลคำใหญ่
-
0
0
661
149.ตลาดเทศบาลตำบลนาคู
-
0
0
677
150.ตลาดสดเทศบาลตำบลกมลาไสย
-
0
0
610
151.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดสิม
-
0
0
518
152.ตลาดสดเทศบาลตำบลสมเด็จ
-
0
0
798
153.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดหว้า
-
0
0
593
154.ตลาดสดแสงสังข์ทอง
-
0
0
556
155.ตลาดเทศบาลเมืองบัวขาว
-
0
0
1,085
156.ตลาดสดเทศบาลตำบลร่องคำ
-
0
0
598
157.ตลาดสดเทศบาลคำม่วง
-
0
0
757
158.ตลาดสดเทศบาลตำบลโนนบุรี
-
0
0
670
159.ตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง
-
0
0
596
160.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าคันโท
-
0
0
652
161.ตลาดสดเทศบาลตำบลโคกศรี
-
0
0
508
162.ตลาดสดเทศบาลตำบลยางตลาด
-
0
0
763
163.ตลาดสดทุ่งนาทอง
-
0
0
1,053
164.ตลาดเพื่อการเกษตร กาฬสินธุ์
-
0
0
905
165.ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
-
0
0
712
166.ตลาดสดชุมชนคำเพิ่ม
-
0
0
538
167.ตลาดสดบ้านโคกแสนสุข สกลนคร
-
0
0
647
168.ตลาดสด อบต.หนองปลิง
-
0
0
626
169.ตลาดสดเทศบาลตำบลวานรนิวาส
-
0
0
1,114
170.ตลาดสดตำบลกุสุมาลย์
-
0
0
710
171.ตลาดสดเทศบาลตำบลวาริชภูมิ
-
0
0
753
172.ตลาดสดเทศบาลสว่างแดนดิน
-
0
0
1,323
173.ตลาดสดเทศบาลตำบลดอนเขือง
-
0
0
619
174.ตลาดสดเทศบาลตำบลเจริญศิลป์
-
0
0
683
175.ตลาดสดเทศบาลตำบลส่องดาว
-
0
0
659
176.ตลาดสดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
-
0
0
724
177.ตลาดสดเทศบาลตำบลพรรณานิคม
-
0
0
567
178.ตลาดสดเทศบาลตำบลพังโคน
-
0
0
1,378
179.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดบาก
-
0
0
628
180.ตลาดสดเทศบาลบ้านม่วง
-
0
0
655
181.ตลาดสดเทศบาลตำบลคำตากล้า
-
0
0
664
182.ตลาดสดกลางเทศบาลตำบลท่าแร่
-
0
0
625
183.ตลาดสดเทศบาลตำบลดงมะไฟ
-
0
0
635
184.ตลาดบ้านธาตุ พะเยา
-
0
0
906
185.ตลาด ต.การค้า
-
0
0
590
186.ตลาดสดเทศบาลเมืองสกลนคร
-
0
0
595
187.ตลาดศูนย์เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองห..
-
0
0
717
188.ตลาดสด อบต.ดงหลวง
-
0
0
667
189.ตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย
-
0
0
917
190.ตลาดสดเทศบาลตำบลดอนตาล
-
0
1
692
191.ตลาดสดเทศบาลตำบลคำชะอี
-
0
0
739
192.ตลาดเทศบาล มุกดาหาร
-
0
0
880
193.ตลาดสดพรเพชร
-
0
0
536
194.ตลาดสด อบต.หนองฮี
-
0
0
676
195.ตลาดบ้านนาถ่อน นครพนม
-
0
0
538
196.ตลาดบ้านนาโพธิ์ นครพนม
-
0
0
657
197.ตลาดบ้านกลาง นครพนม
-
0
0
694
198.ตลาดสดพระซอง
-
0
5
603
199.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านข่า
-
0
4
592
200.ตลาดเทศบาลตำบลศรีสงคราม นครพนม
-
0
0
827
201.ตลาดสดเทศบาลตำบลเรณูนคร
-
0
0
765
202.ตลาดเทศบาลตำบลโพนสวรรค์
-
0
0
724
203.ตลาดเทศบาลตำบลปลาปาก
-
0
2
677
204.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านแพง
-
0
0
694
205.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาหว้า นครพนม
-
0
0
583
206.ตลาดเทศบาลตำบลนาแก
-
0
0
971
207.ตลาดไทย-ลาว
-
0
5
670
208.ตลาดสดเทศบาลตำบลธาตุพนม
-
0
0
727
209.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน
-
0
0
591
210.ตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม
-
0
0
1,064
211.ตลาดสดเทศบาลตำบลอำนาจ
-
0
0
542
212.ตลาดสดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม
-
0
0
646
213.ตลาดสดเทศบาลตำบลพนา
-
0
0
551
214.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาหว้าใหญ่
-
0
0
558
215.ตลาดสดเทศบาลตำบลชานุมาน
-
0
0
686
216.ตลาดสดเทศบาลตำบลหัวตะพาน
-
0
0
568
217.ตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำปลีก
-
0
0
589
218.ตลาดวิชิตสิน อำนาจเจริญ
-
0
0
799
219.ตลาดสดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 1
-
0
0
854
220.ตลาดสด อบต.สิงห์ ยโสธร
-
0
0
601
221.ตลาดสด อบต.สำราญ
-
0
0
674
222.ตลาดสด อบต.ทุ่งแต้
-
0
0
709
223.ตลาดสด อบต.ตาดทอง
-
0
0
585
224.ตลาดสด อบต.ห้องแซง
-
0
3
731
225.ตลาดสดเทศบาลเมืองยโสธร
-
0
0
569
226.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
-
0
0
694
227.ตลาดสดเทศบาลตำบลเลิงนกทา
-
0
0
799
228.ตลาดเทศบาลตำบลป่าติ้ว
-
0
0
732
229.ตลาดสดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด
-
0
0
507
230.ตลาดสดเทศบาลตำบลทรายมูล
-
0
0
586
231.ตลาดเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ยโสธร
-
0
0
1,091
232.ตลาดสดเทศบาลตำบลค้อวัง
-
0
0
628
233.ตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพง ศรีสะเกษ
-
0
0
533
234.ตลาดสดยางชุมน้อย
-
0
0
736
235.ตลาดสดเทศบาลตำบลพยุห์
-
0
0
751
236.ตลาดสดเทศบาลปรางค์กู่
-
0
0
823
237.ตลาดสดตำบลบึงบูรพ์
-
0
0
544
238.ตลาดสดอำเภอขุนหาญ
-
0
0
1,553
239.ตลาดแสงทอง
-
0
0
669
240.ตลาดสดขุขันธ์
-
0
0
725
241.ตลาดสดเทศบาลตำบลกันทรารมย์
-
0
0
1,173
242.ตลาดสดเม่งอุย
-
0
0
562
243.ตลาดสดเมืองทอง
-
0
0
774
244.ตลาดสดมนตรี ศรีสะเกษ
-
0
0
579
245.ตลาดสดเทศบาล ศรีสะเกษ
-
0
0
522
246.ตลาดสด อบต. เหล่างาม
-
0
0
600
247.ตลาดสด อบต.นิคมลำโดมน้อย
-
0
0
621
248.ตลาดกลางอบต.คำเขื่อนแก้ว อุบลราช..
-
0
0
634
249.ตลาดสดอบต.หัวนา
-
0
0
693
250.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย
-
0
0
611
251.ตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำยืน
-
0
0
768
252.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาจะหลวย
-
0
0
690
253.ตลาดสดเทศบาลตำบลบุณฑริก
-
0
0
755
254.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาส่วง
-
0
0
1,035
255.ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองเดช
-
0
0
635
256.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านด่าน
-
0
0
598
257.ตลาดสดเทศบาลตำบลอ่างศิลา อุบลราช..
-
0
0
644
258.ตลาดสดเทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร
-
0
0
1,753
259.ตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยขะยุง
-
0
0
631
260.ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
-
0
0
774
261.ตลาดสด วารินเจริญศรี
-
0
0
2,555
262.ตลาดสดค่ายสรรพสิทธิประสงค์
-
0
0
460
263.ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
-
0
0
700
264.ตลาดสดเทศบาลตำบลเขมราฐ
-
0
0
835
265.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น
-
0
0
587
266.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาเอือด
-
0
5
647
267.ตลาดสดเทศบาลตำบลตระการพืชผล
-
0
0
765
268.ตลาดสดเทศบาลตำบลเขื่องใน
-
0
0
1,060
269.ตลาดสดเทศบาลม่วงสามสิบ
-
0
0
1,341
270.ตลาดสันติสุขดอนกลาง
-
0
0
921
271.ตลาดสดอุบลสิทธิธรรม
-
0
0
570
272.ตลาดสดเทศบาลนครอุบล
-
0
0
630
273.ตลาดตระกูลทอง (ชัยภูมิ)
-
0
0
638
274.ตลาดห้วยหินฝน (ชัยภูมิ)
-
0
0
608
275.ตลาดเก่าวะตะแบก (ชัยภูมิ)
-
0
0
647
276.ตลาดห้วยยาง (ชัยภูมิ)
-
0
0
631
277.ตลาดสดเทศบาลบำเหน็จณรงค์ (ชัยภูมิ)
-
0
0
1,547
278.ตลาดเทศบาลเมืองชัยภูมิ
-
0
0
1,522
279.ตลาดอบต.หนองบัวบาน
-
0
0
547
280.ตลาดอบต.หนองฉิม (ชัยภูมิ)
-
0
0
590
281.ตลาดเทศบาลหนองบัวระเหว (ชัยภูมิ)
-
0
0
695
282.ตลาดอบต.หนองบัวใหญ่ (ชัยภูมิ)
-
0
0
897
283.ตลาดเทศบาลตำบลหนองบัวแดง (ชัยภูมิ)
-
0
0
2,116
284.ตลาดเทศบาลตำบลคอนสาร (ชัยภูมิ)
-
0
0
912
285.ตลาดเทศบาลตำบลแก้งคร้อ (ชัยภูมิ)
-
0
0
936
286.ตลาดเทศบาลตำบลผักปัง (ชัยภูมิ)
-
0
0
595
287.ตลาดเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว (ช..
-
0
0
1,125
288.ตลาดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า (ชัยภูมิ)
-
0
0
641
289.ตลาดเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ (ชัยภ..
-
0
0
586
290.ตลาดเทศบาลตำบลจัตุรัส (ชัยภูมิ)
-
0
0
579
291.ตลาดเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ (ชัยภูมิ)
-
0
0
758
292.ตลาดเทศบาลตำบลบ้านเป้า (ชัยภูมิ)
-
0
0
552
293.ตลาดเทศบาลตำบลปะคำ (บุรีรัมย์)
-
0
0
981
294.ตลาดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ (บุรีรัมย์)
-
0
0
619
295.ตลาดเทศบาลตำบลหนองกี่ (บุรีรัมย์)
-
0
0
1,337
296.ตลาดเทศบาลตำบลคูเมือง (บุรีรัมย์)
-
0
0
708
297.ตลาดเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท (บุ..
-
0
0
1,010
298.ตลาดเทศบาลตำบลบ้านกรวด (บุรีรัมย์)
-
0
0
706
299.ตลาดเทศบาลตำบลกระสัง (บุรีรัมย์)
-
0
0
786
300.ตลาดเทศบาลตำบลสตึก (บุรีรัมย์)
-
0
0
1,167
301.ตลาดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (บุรีรัมย์)
-
0
0
1,355
302.ตลาดเทศบาลตำบลพุทไธสง (บุรีรัมย์)
-
0
0
680
303.ตลาดเทศบาลประโคนชัย (บุรีรัมย์)
-
0
0
1,523
304.ตลาดสระหญ้าม้า (บุรีรัมย์)
-
0
0
652
305.ตลาดไนท์บาซ่าร์ (บุรีรัมย์)
-
0
0
2,530
306.ตลาดเทศบาลตำบลแคน (สุรินทร์)
-
0
0
593
307.ตลาดสดเทศบาลตำบลจอมพระ (สุรินทร์)
-
0
0
833
308.ตลาดสดเทศบาลตำบลรัตนบุรี (สุรินทร์)
-
0
0
842
309.ตลาดสดเทศบาลตำบลระแงง (สุรินทร์)
-
0
0
670
310.ตลาดสดเทศบาลตำบลกังแอน (สุรินทร์)
-
0
0
723
311.ตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเชด (สุรินทร์)
-
0
0
776
312.ตลาดสดเทศบาลตำบลชุมพลบุรี (สุริน..
-
0
0
516
313.ตลาดน้อยรื่นรมย์ (สุรินทร์)
-
0
0
664
314.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าตูม (สุรินทร์)
-
0
0
767
315.ตลาดเทศบาลตำบลสังขะ (สุรินทร์)
-
0
0
1,333
316.ตลาดเทศบาลห้วยแถลง (นครราชสีมา)
-
0
0
754
317.ตลาดหนองบุญมาก (นครราชสีมา)
-
0
0
841
318.ตลาดเสิงสาง (นครราชสีมา)
-
0
0
1,102
319.ตลาดเทศบาลกุดจิก (นครราชสีมา)
-
0
0
744
320.ตลาดเทศบาลสีคิ้ว (นครราชสีมา)
-
0
0
1,297
321.ตลาดศาลเจ้าพ่อ (วังน้ำเขียว-นครร..
-
0
0
691
322.ตลาดพิมายเมืองใหม่ (นครราชสีมา)
-
0
4
1,885
323.ตลาดมิตรภาพ (นครราชสีมา)
-
0
0
691
324.ตลาดเทศบาลปากช่อง (นคคราชสีมา)
-
0
0
796
325.ตลาดสด 2 เทศบาลประทาย (นครราชสีมา)
-
0
0
889
326.ตลาดเทศบาลเมืองบัวใหญ่ (นครราชสีมา)
-
0
0
1,740
327.ตลาดเทศบาลโนนสูง (นครราชสีมา)
-
0
0
920
328.ตลาดเทศบาลโนนไทย (นครราชสีมา)
-
0
0
960
329.ตลาดเทศบาลหนองกราด (นครราชสีมา)
-
0
0
562
330.ตลาดไชยณรงค์(นครราชสีมา)
-
0
0
1,421
331.ตลาดเทศบาลโชคชัย (นครราชสีมา)
-
0
0
867
332.ตลาดด่านเกวียน (นครราชสีมา)
-
0
0
836
333.ตลาดเทศบาลชุมพวง(นครราชสีมา)
-
0
0
1,128
334.ตลาดเทศบาลตำบลแซะ (นครราชสีมา)
-
0
0
603
335.
ตลาดเทศบาลเมืองคง (นครราชสีมา)
-
0
0
714
336.ตลาดเทศบาลเทพาลัย (นครราชสีมา)
-
0
0
599
337.ตลาดเทศบาลขามสะแกแสง(นครราชสีมา)
-
0
0
843
338.ตลาดเทศบาลขามทะเลสอ (นครราชสีมา)
-
0
0
945
339.ตลาดโชคทวี (นครราชสีมา)
-
0
0
729
340.ตลาดแม่สมบูรณ์จอหอ (นครราชสีมา)
-
0
0
1,066
341.ตลาดหัวรถไฟ (นครราชสีมา)
-
0
5
2,083
342.ตลาดหนองไผ่ล้อม (นครราชสีมา)
-
0
0
815
343.ตลาดสวัสดิการ บชร 2.
-
0
0
650
344.ตลาดสามแยกชลประทาน
-
0
0
689
345.ตลาดสวายเรียง
-
0
0
677
346.ตลาดเทศบาลโคกกรวด
-
0
0
1,045
347.ตลาดแม่กรดอนขวาง
-
0
0
977
348.ตลาดเทศบาล 5 (ประตูผี)
-
0
0
797
349.
ตลาดสุรนคร
-
0
0
1,195
350.ตลาดสามแยกปักธงชัย
-
0
0
1,605
351.ตลาดเก่าย่าโม
-
0
0
1,238
352.ตลาดแม่กิมเฮง
-
0
0
1,296
353.ตลาดเพชรสีมา
-
0
0
863
354.ตลาดประปายุคใหม่
-
0
0
1,163
355.
บุรีรัมย์ คาสเซิล
-
0
46
8,109
356.
ภูหลวง พลาซ่า
-
0
5
2,051
357.
ปากช่อง ช๊อป ชิม ชิลล์
3,500
65
25
15,993
358.ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์
-
0
5
5,767
359.ศูนย์ค้าส่งประตูน้ำขอนแก่น
-
0
14
19,459
360.
อู้ฟู่ขอนแก่น
-
0
5
7,015
361.ตั้งงี่สุน ซุปเปอร์สโตร์
-
0
0
4,469
362.
เซ็นโทซ่าขอนแก่น
-
0
10
8,596
363.
กาฬสินธุ์ พลาซ่า
-
0
0
4,806
364.
ยงสงวน
-
0
4
3,642
365.
บ้านแอนด์บียอนด์
-
0
0
5,766
366.ซิตี้มอลล์ อุบลราชธานี
-
0
1
3,175
367.เดอะมอลล์ นครราชสีมา
-
0
10
6,382
368.
ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์
-
200
10
10,960
369.แฟรี่ พลาซ่า
-
0
0
3,079
370.เจ.พลาซ่า
-
0
0
2,225
371.
ใต้ฟ้าซิตี้
-
0
0
3,492
372.ซุ่นเฮงพลาซ่า
-
0
5
2,808
373.
เนวาด้า มัลติเพล็กซ์
-
0
0
1,971
374.
สุรินทร์เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์
-
0
0
2,316
375.
โฮมฮับ
-
0
1
2,059
376.
ศูนย์การค้า อัศวรรณ ชอปปิ้ง คอมเ..
-
0
4
4,257
377.เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
-
0
31
6,431
378.เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
-
0
1
3,919
379.ไดโนวอเตอร์ปาร์ค ทะเลขอนแก่น
-
0
45
14,473
380.168 แพลตินั่ม
6,000
1,168
11
6,642
381.
โกลเด้นปาร์คขอนแก่น
-
0
10
5,158
382.
บริษัท อาร์ เอส โฮลเซล จำกัด
-
0
10
12,942
Market Statistics
ทำเลค้าขายทั่วไทย 1,715
การรับรองทำเลค้าขาย
Verified
9
Non-Verified
1,706
สถิติตลาดนัดไทย
จำนวนร้านค้า/ล๊อค46,532
มูลค่าเช่ารวม817,790
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมตลาดนัด8,510,353
จำนวนสมาชิก35,045
สถิติผู้ขอข้อมูลทำเลค้าขาย
ทั้งหมด18,867
เดือนนี้165
วันนี้5
Market Type
ประเภท
รูปแบบ
Top 10
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.