ทำเลค้าขาย     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
44K
twitter
google plus
เช่น กาฬสินธ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, เลย, สกลนคร, สุรินทร์
ทำเลขายดี
ค้นหาทำเลค้าขาย Read more
ลำดับเลือกชื่อโครงการข้อมูลค่าเช่าร้านค้าคะแนนเข้าชม
1.
อาร์.เอ็น.ยาร์ด
8,000
0
35
644
2.คลังสเตชั่น โคราช
-
0
0
629
3.เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
-
500
0
360
4.ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์
-
0
0
729
5.ตลาดคุณย่าทองใบ (สุรินทร์)
-
0
0
635
6.ตลาดโนนดินแดง(เอกชน) จังหวัดบุรี..
-
0
0
812
7.ตลาดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ (บ..
-
0
0
570
8.ตลาดเทศบาลตำบลละหานทราย (บุรีรัมย์)
-
0
0
859
9.ตลาดเทศบาลนางรอง (บุรีรัมย์)
-
0
0
1,456
10.ตลาดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
-
0
0
2,040
11.ตลาดสดสร้างคอม
-
0
0
643
12.ตลาดสดบ้านแดง
-
0
0
580
13.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดจับ
-
0
0
911
14.ตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำโสม
-
0
0
819
15.ตลาดสดเทศบาลนางัว
-
0
0
583
16.ตลาดสดนิยม 2
-
0
0
694
17.ตลาดสดเทศบาลบ้านผือ
-
0
0
1,556
18.ตลาดสดศรีธาตุ
-
0
0
948
19.ตลาดสดวังสามหมอ(รุ่งเจริญ)
-
0
0
896
20.ตลาดสดหนองเม็ก
-
0
0
532
21.ตลาดสดบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
-
0
0
674
22.ตลาดสดเทศบาลตำบลพันดอน
-
0
0
610
23.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุมภวาปี
-
0
0
1,102
24.ตลาดสดเทศบาลเพ็ญ
-
0
0
649
25.ตลาดสดทุ่งฝน
-
0
0
585
26.ตลาดเทศบาลหนองวัวซอ
-
0
0
1,045
27.ตลาดสดเทศบาลโนนสะอาด
-
0
0
709
28.ตลาดสดเทศบาลบ้านดุง
-
0
0
1,502
29.ตลาดชุมชนสามพร้าว
-
0
0
885
30.ตลาดบ้านคำกลิ้ง
-
0
0
906
31.ตลาดบ้านบ่อน้ำ
-
0
0
1,027
32.ตลาดไทยศิริ 2
-
0
0
728
33.ตลาดไทยศิริ 1 (บ้านโนนขมิ้น)
-
0
0
1,446
34.ตลาดเทศบาลโนนสูง จังหวัดอุดรธานี
-
0
3
1,701
35.ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.สร้างหลวง
-
0
0
729
36.
โพศรี วิลเลจ
15,000
190
0
1,342
37.ตลาดสดบ้านห้วย(ราษฏร์พัสดุ)
-
0
0
554
38.ตลาดหนองขอนกว้าง (มทบ.ที่ 24)
-
0
0
989
39.ตลาดบ้านเหล่า อุดรธานี
-
0
0
665
40.ตลาดบุญศรี อุดรธานี
-
0
0
569
41.ตลาดบ้านห้วย 2 อุดรธานี
-
0
0
887
42.ตลาดบ้านห้วย 1
-
0
0
625
43.ตลาดหนองบัว
-
0
0
1,095
44.ตลาดเงินแชร์
-
0
0
675
45.ตลาดเมืองทองเจริญศรี
-
0
0
1,610
46.ตลาดสดบ้านโคก
-
0
0
538
47.ตลาดสดเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา
-
0
0
733
48.ตลาดสดกุดดู่
-
0
0
472
49.ตลาดสดเทศบาลตำบลโนนสัง
-
0
0
670
50.ตลาดศูนย์การค้าศรีบุญเรือง
-
0
0
1,379
51.ตลาดสดกุดดินจี่
-
0
0
548
52.ตลาดสดเทศบาลตำบลนากลาง
-
0
0
758
53.ตลาดเทศบาลตำบลนาคำไฮ
-
0
0
895
54.ตลาดสดเทศบาลตำบลนามะเฟือง
-
0
0
623
55.ตลาดสดแม่สำเนียง
-
0
0
602
56.ตลาดสดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
-
0
0
1,417
57.ตลาดสดเทศบาลโซ่พิสัย
-
0
0
921
58.ตลาดสดเทศบาลบึงโขงหลง
-
0
0
603
59.ตลาดสดท่าสะอาด
-
0
0
524
60.ตลาดสดเทศบาลศรีพนา
-
0
0
518
61.ตลาดสดเทศบาลบึงกาฬ
-
0
0
944
62.ตลาดสดเทศบาลศรีวิไล
-
0
0
680
63.ตลาดสดเทศบาลปากคาด
-
0
0
765
64.ตลาดสดอำเภอสังคม
-
0
0
702
65.ตลาดสดเทศบาลศรีเชียงใหม่
-
0
0
762
66.ตลาดใหม่ชัยแสง
-
0
0
614
67.ตลาดสดเทศบาลบ้านโพนสา
-
0
0
560
68.ตลาดเทศบาลท่าบ่อ
-
0
0
1,458
69.ตลาดสดบ้านพร้าวเหนือ
-
0
0
595
70.ตลาดสดบ้านเวียงคุก
-
0
0
549
71.ตลาดสดวัดธาตุ
-
0
0
565
72.ตลาดสดชัยพร
-
0
0
609
73.ตลาดสดโพธิ์ชัย
-
0
0
678
74.ตลาดสดบ้านเมี่ยง
-
0
0
504
75.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าลี่
-
0
0
506
76.ตลาดสดอาฮี
-
0
0
501
77.ตลาดเทศบาลภูเรือ
-
0
0
784
78.ตลาดเทศบาลภูกระดึง
-
0
0
718
79.ตลาดบ้านนาบอน
-
0
0
637
80.ตลาดสดเทศบาลตำบลเชียงคาน
-
0
0
730
81.ตลาดสดปากปวน
-
0
0
545
82.ตลาดสดโนนปอแดง
-
0
0
761
83.ตลาดเทศบาลตำบลด่านซ้าย (เย็น) ถ...
-
0
0
700
84.ตลาดเทศบาลปากชม
-
0
0
939
85.ตลาดศรีชมชื่น
-
0
0
601
86.ตลาดสดร่วมใจ (นาอ้อ)
-
0
0
732
87.ตลาดเทศบาลตำบลน้ำสวย (บ.เพีย)
-
0
0
548
88.ตลาดเช้า (บ.หนองผักก้าม)
-
0
0
594
89.ตลาดแลง (บ้านติ้ว)
-
0
0
999
90.ตลาดสดเทศบาลเขาสวนกวาง
-
0
0
744
91.ตลาดสดเทศบาลตำบลชนบท
-
0
0
684
92.ตลาดเทศบาลมัญจาคีรี
-
0
0
994
93.ตลาดสดเทศบาลหนองสองห้อง
-
0
0
1,481
94.ตลาดสดเทศบาลแวงน้อย
-
0
0
676
95.ตลาดสดเทศบาลแวงใหญ่
-
0
0
792
96.ตลาดเทศบาลพล
-
0
0
835
97.ตลาดเทศบาลเปือยน้อย
-
0
0
715
98.ตลาด ป.รุ่งเรือง
-
0
0
676
99.ตลาดเทศบาลเขื่อนอุบลรัตน์
-
0
0
1,789
100.ตลาดเทศบาลวังชัย
-
0
0
615
101.ตลาดเทศบาลน้ำพอง
-
0
0
1,568
102.ตลาดสดเทศบาลสีชมพู
-
0
0
693
103.ตลาดเทศบาลโนนหัน
-
0
0
734
104.ตลาดเทศบาลหนองแก
-
0
0
767
105.ตลาดเทศบาลดอนโมง
-
0
0
802
106.ตลาดเทศบาลพระยืน
-
0
0
952
107.ตลาดเทศบาลบ้านฝาง
-
0
0
862
108.ตลาดท่าพระเมืองใหม่
-
0
0
1,308
109.ตลาดเฉลิมพระเกียรติชุมชนบ้านกุดก..
-
0
0
832
110.ตลาดกลาง อบต.โคกสี
-
0
0
640
111.ตลาดลานค้าชุมชนบ้านม่วง
-
0
0
859
112.ตลาดชุมชนบ้านทุ่ม
-
0
1
1,336
113.ตลาด อบต.บ้านหว้า จ.ขอนแก่น
-
0
0
732
114.ตลาดบางลำภู จ.ขอนแก่น
-
0
0
1,518
115.ตลาดสดเทศบาล 1 จ.ขอนแก่น
-
0
0
573
116.ตลาดรถไฟ จ.ขอนแก่น
-
0
0
1,505
117.ตลาดสดเทศบาล (ตลาดโบ้เบ้) จ.ขอนแก่น
-
0
0
708
118.ตลาด อ.จิระ (ตลาด ออ-จิ-ระ)
-
0
0
948
119.ตลาดเทศบาลตำบลหนองแสง จ.มหาสารคาม
-
0
0
593
120.ตลาดเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย
-
0
0
1,989
121.ตลาดเทศบาลตำบลบรบือ
-
0
0
1,250
122.ตลาดเทศบาลตำบลนาเชือก
-
0
0
993
123.ตลาดเทศบาลตำบลเชียงยืน จ.มหาสารคาม
-
0
0
1,438
124.ตลาดเทศบาลตำบลหัวขวาง
-
0
0
586
125.ตลาดเทศบาลตำบลแกดำ
-
0
0
816
126.ตลาดเทศบาลตำบลโคกพระ
-
0
0
737
127.ตลาดเทศบาลตำบลดอนหว่าน
-
0
0
617
128.ตลาดเกษตรสารคาม
-
0
0
1,474
129.ตลาดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
-
0
0
563
130.ตลาดเทศบาลตำบลเมืองสรวง
-
0
0
724
131.ตลาดหนองแค อบต. เมืองหงส์
-
0
0
697
132.ตลาดสดเทศบาลตำบลเชียงใหม่
-
0
0
685
133.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์
-
0
0
705
134.ตลาดเทศบาลตำบลแวง
-
0
0
676
135.ตลาดสดเทศบาลตำบลอาจสามารถ
-
0
0
808
136.ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองพอก
-
0
0
862
137.ตลาดสดเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ
-
0
0
755
138.ตลาดสด อบต.เมยวดี
-
0
0
576
139.ตลาดสดเทศบาลตำบลชัยวารี
-
0
0
723
140.ตลาดสดเทศบาลตำบลพนมไพร
-
0
1
910
141.ตลาดสดเทศบาลตำบลปทุมรัตน์
-
0
0
864
142.ตลาดสดเทศบาลตำบลธงธานี
-
0
0
649
143.ตลาดสดเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน
-
0
0
919
144.ตลาดสดเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย
-
0
0
652
145.ตลาดสดทุ่งเจริญ
-
0
0
900
146.ตลาดสดสระทอง
-
0
0
608
147.ตลาดหนองแคน
-
0
0
1,116
148.ตลาดสดเทศบาลตำบลนามน
-
0
0
706
149.ตลาดเทศบาลตำบลคำใหญ่
-
0
0
683
150.ตลาดเทศบาลตำบลนาคู
-
0
0
700
151.ตลาดสดเทศบาลตำบลกมลาไสย
-
0
0
647
152.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดสิม
-
0
0
523
153.ตลาดสดเทศบาลตำบลสมเด็จ
-
0
0
852
154.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดหว้า
-
0
0
603
155.ตลาดสดแสงสังข์ทอง
-
0
0
569
156.ตลาดเทศบาลเมืองบัวขาว
-
0
0
1,162
157.ตลาดสดเทศบาลตำบลร่องคำ
-
0
0
647
158.ตลาดสดเทศบาลคำม่วง
-
0
0
785
159.ตลาดสดเทศบาลตำบลโนนบุรี
-
0
0
681
160.ตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง
-
0
0
640
161.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าคันโท
-
0
0
690
162.ตลาดสดเทศบาลตำบลโคกศรี
-
0
0
514
163.ตลาดสดเทศบาลตำบลยางตลาด
-
0
0
841
164.ตลาดสดทุ่งนาทอง
-
0
0
1,135
165.ตลาดเพื่อการเกษตร กาฬสินธุ์
-
0
0
1,010
166.ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
-
0
0
758
167.ตลาดสดชุมชนคำเพิ่ม
-
0
0
553
168.ตลาดสดบ้านโคกแสนสุข สกลนคร
-
0
0
654
169.ตลาดสด อบต.หนองปลิง
-
0
0
641
170.ตลาดสดเทศบาลตำบลวานรนิวาส
-
0
0
1,216
171.ตลาดสดตำบลกุสุมาลย์
-
0
0
744
172.ตลาดสดเทศบาลตำบลวาริชภูมิ
-
0
0
794
173.ตลาดสดเทศบาลสว่างแดนดิน
-
0
0
1,532
174.ตลาดสดเทศบาลตำบลดอนเขือง
-
0
0
633
175.ตลาดสดเทศบาลตำบลเจริญศิลป์
-
0
0
707
176.ตลาดสดเทศบาลตำบลส่องดาว
-
0
0
668
177.ตลาดสดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
-
0
0
773
178.ตลาดสดเทศบาลตำบลพรรณานิคม
-
0
0
586
179.ตลาดสดเทศบาลตำบลพังโคน
-
0
0
1,529
180.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดบาก
-
0
0
686
181.ตลาดสดเทศบาลบ้านม่วง
-
0
0
671
182.ตลาดสดเทศบาลตำบลคำตากล้า
-
0
0
695
183.ตลาดสดกลางเทศบาลตำบลท่าแร่
-
0
0
655
184.ตลาดสดเทศบาลตำบลดงมะไฟ
-
0
0
665
185.ตลาดบ้านธาตุ พะเยา
-
0
0
942
186.ตลาด ต.การค้า
-
0
0
625
187.ตลาดสดเทศบาลเมืองสกลนคร
-
0
0
642
188.ตลาดศูนย์เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองห..
-
0
0
723
189.ตลาดสด อบต.ดงหลวง
-
0
0
680
190.ตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย
-
0
0
977
191.ตลาดสดเทศบาลตำบลดอนตาล
-
0
1
704
192.ตลาดสดเทศบาลตำบลคำชะอี
-
0
0
806
193.ตลาดเทศบาล มุกดาหาร
-
0
0
976
194.ตลาดสดพรเพชร
-
0
0
563
195.ตลาดสด อบต.หนองฮี
-
0
0
700
196.ตลาดบ้านนาถ่อน นครพนม
-
0
0
556
197.ตลาดบ้านนาโพธิ์ นครพนม
-
0
0
685
198.ตลาดบ้านกลาง นครพนม
-
0
0
718
199.ตลาดสดพระซอง
-
0
5
607
200.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านข่า
-
0
4
618
201.ตลาดเทศบาลตำบลศรีสงคราม นครพนม
-
0
0
899
202.ตลาดสดเทศบาลตำบลเรณูนคร
-
0
0
794
203.ตลาดเทศบาลตำบลโพนสวรรค์
-
0
0
783
204.ตลาดเทศบาลตำบลปลาปาก
-
0
2
722
205.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านแพง
-
0
0
721
206.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาหว้า นครพนม
-
0
0
596
207.ตลาดเทศบาลตำบลนาแก
-
0
0
1,129
208.ตลาดไทย-ลาว
-
0
5
686
209.ตลาดสดเทศบาลตำบลธาตุพนม
-
0
0
750
210.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน
-
0
0
607
211.ตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม
-
0
0
1,188
212.ตลาดสดเทศบาลตำบลอำนาจ
-
0
0
562
213.ตลาดสดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม
-
0
0
666
214.ตลาดสดเทศบาลตำบลพนา
-
0
0
570
215.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาหว้าใหญ่
-
0
0
576
216.ตลาดสดเทศบาลตำบลชานุมาน
-
0
0
705
217.ตลาดสดเทศบาลตำบลหัวตะพาน
-
0
0
587
218.ตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำปลีก
-
0
0
601
219.ตลาดวิชิตสิน อำนาจเจริญ
-
0
0
880
220.ตลาดสดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 1
-
0
0
893
221.ตลาดสด อบต.สิงห์ ยโสธร
-
0
0
611
222.ตลาดสด อบต.สำราญ
-
0
0
687
223.ตลาดสด อบต.ทุ่งแต้
-
0
0
720
224.ตลาดสด อบต.ตาดทอง
-
0
0
593
225.ตลาดสด อบต.ห้องแซง
-
0
3
739
226.ตลาดสดเทศบาลเมืองยโสธร
-
0
0
576
227.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
-
0
0
735
228.ตลาดสดเทศบาลตำบลเลิงนกทา
-
0
0
892
229.ตลาดเทศบาลตำบลป่าติ้ว
-
0
0
814
230.ตลาดสดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด
-
0
0
517
231.ตลาดสดเทศบาลตำบลทรายมูล
-
0
0
598
232.ตลาดเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ยโสธร
-
0
0
1,217
233.ตลาดสดเทศบาลตำบลค้อวัง
-
0
0
660
234.ตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพง ศรีสะเกษ
-
0
0
540
235.ตลาดสดยางชุมน้อย
-
0
0
761
236.ตลาดสดเทศบาลตำบลพยุห์
-
0
0
785
237.ตลาดสดเทศบาลปรางค์กู่
-
0
0
912
238.ตลาดสดตำบลบึงบูรพ์
-
0
0
554
239.ตลาดสดอำเภอขุนหาญ
-
0
0
1,789
240.ตลาดแสงทอง
-
0
0
685
241.ตลาดสดขุขันธ์
-
0
0
812
242.ตลาดสดเทศบาลตำบลกันทรารมย์
-
0
0
1,308
243.ตลาดสดเม่งอุย
-
0
0
571
244.ตลาดสดเมืองทอง
-
0
0
793
245.ตลาดสดมนตรี ศรีสะเกษ
-
0
0
590
246.ตลาดสดเทศบาล ศรีสะเกษ
-
0
0
535
247.ตลาดสด อบต. เหล่างาม
-
0
0
612
248.ตลาดสด อบต.นิคมลำโดมน้อย
-
0
0
641
249.ตลาดกลางอบต.คำเขื่อนแก้ว อุบลราช..
-
0
0
649
250.ตลาดสดอบต.หัวนา
-
0
0
715
251.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย
-
0
0
624
252.ตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำยืน
-
0
0
797
253.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาจะหลวย
-
0
0
705
254.ตลาดสดเทศบาลตำบลบุณฑริก
-
0
0
804
255.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาส่วง
-
0
0
1,124
256.ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองเดช
-
0
0
656
257.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านด่าน
-
0
0
605
258.ตลาดสดเทศบาลตำบลอ่างศิลา อุบลราช..
-
0
0
657
259.ตลาดสดเทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร
-
0
0
1,892
260.ตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยขะยุง
-
0
0
647
261.ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
-
0
0
836
262.ตลาดสด วารินเจริญศรี
-
0
0
2,766
263.ตลาดสดค่ายสรรพสิทธิประสงค์
-
0
0
472
264.ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
-
0
0
726
265.ตลาดสดเทศบาลตำบลเขมราฐ
-
0
0
904
266.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น
-
0
0
590
267.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาเอือด
-
0
5
667
268.ตลาดสดเทศบาลตำบลตระการพืชผล
-
0
0
814
269.ตลาดสดเทศบาลตำบลเขื่องใน
-
0
0
1,172
270.ตลาดสดเทศบาลม่วงสามสิบ
-
0
0
1,402
271.ตลาดสันติสุขดอนกลาง
-
0
0
1,034
272.ตลาดสดอุบลสิทธิธรรม
-
0
0
587
273.ตลาดสดเทศบาลนครอุบล
-
0
0
647
274.ตลาดตระกูลทอง (ชัยภูมิ)
-
0
0
648
275.ตลาดห้วยหินฝน (ชัยภูมิ)
-
0
0
638
276.ตลาดเก่าวะตะแบก (ชัยภูมิ)
-
0
0
676
277.ตลาดห้วยยาง (ชัยภูมิ)
-
0
0
653
278.ตลาดสดเทศบาลบำเหน็จณรงค์ (ชัยภูมิ)
-
0
0
1,613
279.ตลาดเทศบาลเมืองชัยภูมิ
-
0
0
1,812
280.ตลาดอบต.หนองบัวบาน
-
0
0
568
281.ตลาดอบต.หนองฉิม (ชัยภูมิ)
-
0
0
610
282.ตลาดเทศบาลหนองบัวระเหว (ชัยภูมิ)
-
0
0
739
283.ตลาดอบต.หนองบัวใหญ่ (ชัยภูมิ)
-
0
0
948
284.ตลาดเทศบาลตำบลหนองบัวแดง (ชัยภูมิ)
-
0
0
2,247
285.ตลาดเทศบาลตำบลคอนสาร (ชัยภูมิ)
-
0
0
976
286.ตลาดเทศบาลตำบลแก้งคร้อ (ชัยภูมิ)
-
0
0
1,012
287.ตลาดเทศบาลตำบลผักปัง (ชัยภูมิ)
-
0
0
599
288.ตลาดเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว (ช..
-
0
0
1,272
289.ตลาดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า (ชัยภูมิ)
-
0
0
664
290.ตลาดเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ (ชัยภ..
-
0
0
604
291.ตลาดเทศบาลตำบลจัตุรัส (ชัยภูมิ)
-
0
0
600
292.ตลาดเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ (ชัยภูมิ)
-
0
0
849
293.ตลาดเทศบาลตำบลบ้านเป้า (ชัยภูมิ)
-
0
0
578
294.ตลาดเทศบาลตำบลปะคำ (บุรีรัมย์)
-
0
0
1,095
295.ตลาดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ (บุรีรัมย์)
-
0
0
644
296.ตลาดเทศบาลตำบลหนองกี่ (บุรีรัมย์)
-
0
0
1,573
297.ตลาดเทศบาลตำบลคูเมือง (บุรีรัมย์)
-
0
0
789
298.ตลาดเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท (บุ..
-
0
0
1,109
299.ตลาดเทศบาลตำบลบ้านกรวด (บุรีรัมย์)
-
0
0
754
300.ตลาดเทศบาลตำบลกระสัง (บุรีรัมย์)
-
0
0
874
301.ตลาดเทศบาลตำบลสตึก (บุรีรัมย์)
-
0
0
1,321
302.ตลาดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (บุรีรัมย์)
-
0
0
1,496
303.ตลาดเทศบาลตำบลพุทไธสง (บุรีรัมย์)
-
0
0
722
304.ตลาดเทศบาลประโคนชัย (บุรีรัมย์)
-
0
0
1,723
305.ตลาดสระหญ้าม้า (บุรีรัมย์)
-
0
0
678
306.ตลาดไนท์บาซ่าร์ (บุรีรัมย์)
-
0
0
2,758
307.ตลาดเทศบาลตำบลแคน (สุรินทร์)
-
0
0
603
308.ตลาดสดเทศบาลตำบลจอมพระ (สุรินทร์)
-
0
0
876
309.ตลาดสดเทศบาลตำบลรัตนบุรี (สุรินทร์)
-
0
0
917
310.ตลาดสดเทศบาลตำบลระแงง (สุรินทร์)
-
0
0
684
311.ตลาดสดเทศบาลตำบลกังแอน (สุรินทร์)
-
0
0
742
312.ตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเชด (สุรินทร์)
-
0
0
825
313.ตลาดสดเทศบาลตำบลชุมพลบุรี (สุริน..
-
0
0
525
314.ตลาดน้อยรื่นรมย์ (สุรินทร์)
-
0
0
690
315.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าตูม (สุรินทร์)
-
0
0
794
316.ตลาดเทศบาลตำบลสังขะ (สุรินทร์)
-
0
0
1,510
317.ตลาดเทศบาลห้วยแถลง (นครราชสีมา)
-
0
0
853
318.ตลาดหนองบุญมาก (นครราชสีมา)
-
0
0
965
319.ตลาดเสิงสาง (นครราชสีมา)
-
0
0
1,262
320.ตลาดเทศบาลกุดจิก (นครราชสีมา)
-
0
0
781
321.ตลาดเทศบาลสีคิ้ว (นครราชสีมา)
-
0
0
1,497
322.ตลาดศาลเจ้าพ่อ (วังน้ำเขียว-นครร..
-
0
0
720
323.ตลาดพิมายเมืองใหม่ (นครราชสีมา)
-
0
4
2,034
324.ตลาดมิตรภาพ (นครราชสีมา)
-
0
0
714
325.ตลาดเทศบาลปากช่อง (นคคราชสีมา)
-
0
0
840
326.ตลาดสด 2 เทศบาลประทาย (นครราชสีมา)
-
0
0
1,014
327.ตลาดเทศบาลเมืองบัวใหญ่ (นครราชสีมา)
-
0
0
1,928
328.ตลาดเทศบาลโนนสูง (นครราชสีมา)
-
0
0
950
329.ตลาดเทศบาลโนนไทย (นครราชสีมา)
-
0
0
1,145
330.ตลาดเทศบาลหนองกราด (นครราชสีมา)
-
0
0
569
331.ตลาดไชยณรงค์(นครราชสีมา)
-
0
0
1,549
332.ตลาดเทศบาลโชคชัย (นครราชสีมา)
-
0
0
980
333.ตลาดด่านเกวียน (นครราชสีมา)
-
0
0
889
334.ตลาดเทศบาลชุมพวง(นครราชสีมา)
-
0
0
1,240
335.ตลาดเทศบาลตำบลแซะ (นครราชสีมา)
-
0
0
619
336.
ตลาดเทศบาลเมืองคง (นครราชสีมา)
-
0
0
740
337.ตลาดเทศบาลเทพาลัย (นครราชสีมา)
-
0
0
605
338.ตลาดเทศบาลขามสะแกแสง(นครราชสีมา)
-
0
0
914
339.ตลาดเทศบาลขามทะเลสอ (นครราชสีมา)
-
0
0
1,047
340.ตลาดโชคทวี (นครราชสีมา)
-
0
0
804
341.ตลาดแม่สมบูรณ์จอหอ (นครราชสีมา)
-
0
0
1,131
342.ตลาดหัวรถไฟ (นครราชสีมา)
-
0
5
2,313
343.ตลาดหนองไผ่ล้อม (นครราชสีมา)
-
0
0
926
344.ตลาดสวัสดิการ บชร 2.
-
0
0
668
345.ตลาดสามแยกชลประทาน
-
0
0
702
346.ตลาดสวายเรียง
-
0
0
711
347.ตลาดเทศบาลโคกกรวด
-
0
0
1,166
348.ตลาดแม่กรดอนขวาง
-
0
0
1,045
349.ตลาดเทศบาล 5 (ประตูผี)
-
0
0
811
350.
ตลาดสุรนคร
-
0
0
1,308
351.ตลาดสามแยกปักธงชัย
-
0
0
1,675
352.ตลาดเก่าย่าโม
-
0
0
1,341
353.ตลาดแม่กิมเฮง
-
0
0
1,371
354.ตลาดเพชรสีมา
-
0
0
912
355.ตลาดประปายุคใหม่
-
0
0
1,340
356.
บุรีรัมย์ คาสเซิล
-
0
46
8,354
357.
ภูหลวง พลาซ่า
-
0
5
2,173
358.
ปากช่อง ช๊อป ชิม ชิลล์
3,500
65
25
16,296
359.ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์
-
0
5
6,853
360.ศูนย์ค้าส่งประตูน้ำขอนแก่น
-
0
14
19,724
361.
อู้ฟู่ขอนแก่น
-
0
5
7,160
362.ตั้งงี่สุน ซุปเปอร์สโตร์
-
0
0
4,647
363.
เซ็นโทซ่าขอนแก่น
-
0
10
9,273
364.
กาฬสินธุ์ พลาซ่า
-
0
0
5,089
365.
ยงสงวน
-
0
4
4,053
366.
บ้านแอนด์บียอนด์
-
0
0
5,859
367.ซิตี้มอลล์ อุบลราชธานี
-
0
1
3,533
368.เดอะมอลล์ นครราชสีมา
-
0
10
7,015
369.
ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์
-
200
10
12,109
370.แฟรี่ พลาซ่า
-
0
0
3,196
371.เจ.พลาซ่า
-
0
0
2,355
372.
ใต้ฟ้าซิตี้
-
0
0
3,701
373.ซุ่นเฮงพลาซ่า
-
0
5
2,958
374.
เนวาด้า มัลติเพล็กซ์
-
0
0
2,032
375.
สุรินทร์เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์
-
0
0
2,386
376.
โฮมฮับ
-
0
1
2,102
377.
ศูนย์การค้า อัศวรรณ ชอปปิ้ง คอมเ..
-
0
4
4,741
378.เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
-
0
31
7,464
379.เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
-
0
1
4,412
380.ไดโนวอเตอร์ปาร์ค ทะเลขอนแก่น
-
0
45
14,533
381.168 แพลตินั่ม
6,000
1,168
11
6,799
382.
โกลเด้นปาร์คขอนแก่น
-
0
10
5,233
383.
บริษัท อาร์ เอส โฮลเซล จำกัด
-
0
10
13,275
Market Statistics
ทำเลค้าขายทั่วไทย 1,719
การรับรองทำเลค้าขาย
Verified
7
Non-Verified
1,712
สถิติตลาดนัดไทย
จำนวนร้านค้า/ล๊อค46,357
มูลค่าเช่ารวม832,990
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมตลาดนัด8,738,668
จำนวนสมาชิก36,321
สถิติผู้ขอข้อมูลทำเลค้าขาย
ทั้งหมด20,823
เดือนนี้109
วันนี้1
Market Type
ประเภท
รูปแบบ
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.