UPDATE
ทำเลค้าขายทั่วไทย : Market Directory
ทำเลค้าขาย     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้เข้าชม 40,573 ครั้ง
เช่น กาฬสินธ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, เลย, สกลนคร, สุรินทร์
 รวมทำเลขายดี
ลำดับเลือกชื่อโครงการข้อมูลค่าเช่าร้านค้าคะแนนเข้าชม
1.คลังสเตชั่น โคราช
-
0
0
338
2.เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
-
500
0
300
3.ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์
-
0
0
656
4.ตลาดคุณย่าทองใบ (สุรินทร์)
-
0
0
591
5.ตลาดโนนดินแดง(เอกชน) จังหวัดบุรี..
-
0
0
742
6.ตลาดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ (บ..
-
0
0
511
7.ตลาดเทศบาลตำบลละหานทราย (บุรีรัมย์)
-
0
0
713
8.ตลาดเทศบาลนางรอง (บุรีรัมย์)
-
0
0
1,017
9.ตลาดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
-
0
0
1,259
10.ตลาดสดสร้างคอม
-
0
0
597
11.ตลาดสดบ้านแดง
-
0
0
553
12.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดจับ
-
0
0
768
13.ตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำโสม
-
0
0
763
14.ตลาดสดเทศบาลนางัว
-
0
0
563
15.ตลาดสดนิยม 2
-
0
0
667
16.ตลาดสดเทศบาลบ้านผือ
-
0
0
1,209
17.ตลาดสดศรีธาตุ
-
0
0
818
18.ตลาดสดวังสามหมอ(รุ่งเจริญ)
-
0
0
812
19.ตลาดสดหนองเม็ก
-
0
0
504
20.ตลาดสดบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
-
0
0
620
21.ตลาดสดเทศบาลตำบลพันดอน
-
0
0
567
22.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุมภวาปี
-
0
0
898
23.ตลาดสดเทศบาลเพ็ญ
-
0
0
551
24.ตลาดสดทุ่งฝน
-
0
0
564
25.ตลาดเทศบาลหนองวัวซอ
-
0
0
890
26.ตลาดสดเทศบาลโนนสะอาด
-
0
0
649
27.ตลาดสดเทศบาลบ้านดุง
-
0
0
1,062
28.ตลาดชุมชนสามพร้าว
-
0
0
750
29.ตลาดบ้านคำกลิ้ง
-
0
0
846
30.ตลาดบ้านบ่อน้ำ
-
0
0
854
31.ตลาดไทยศิริ 2
-
0
0
668
32.ตลาดไทยศิริ 1 (บ้านโนนขมิ้น)
-
0
0
1,243
33.ตลาดเทศบาลโนนสูง จังหวัดอุดรธานี
-
0
3
1,232
34.ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.สร้างหลวง
-
0
0
688
35.
โพศรี วิลเลจ
15,000
190
0
1,126
36.ตลาดสดบ้านห้วย(ราษฏร์พัสดุ)
-
0
0
542
37.ตลาดหนองขอนกว้าง (มทบ.ที่ 24)
-
0
0
893
38.ตลาดบ้านเหล่า อุดรธานี
-
0
0
609
39.ตลาดบุญศรี อุดรธานี
-
0
0
541
40.ตลาดบ้านห้วย 2 อุดรธานี
-
0
0
766
41.ตลาดบ้านห้วย 1
-
0
0
594
42.ตลาดหนองบัว
-
0
0
997
43.ตลาดเงินแชร์
-
0
0
632
44.ตลาดเมืองทองเจริญศรี
-
0
0
1,208
45.ตลาดสดบ้านโคก
-
0
0
515
46.ตลาดสดเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา
-
0
0
700
47.ตลาดสดกุดดู่
-
0
0
453
48.ตลาดสดเทศบาลตำบลโนนสัง
-
0
0
641
49.ตลาดศูนย์การค้าศรีบุญเรือง
-
0
0
1,102
50.ตลาดสดกุดดินจี่
-
0
0
511
51.ตลาดสดเทศบาลตำบลนากลาง
-
0
0
700
52.ตลาดเทศบาลตำบลนาคำไฮ
-
0
0
832
53.ตลาดสดเทศบาลตำบลนามะเฟือง
-
0
0
605
54.ตลาดสดแม่สำเนียง
-
0
0
583
55.ตลาดสดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
-
0
0
1,000
56.ตลาดสดเทศบาลโซ่พิสัย
-
0
0
813
57.ตลาดสดเทศบาลบึงโขงหลง
-
0
0
557
58.ตลาดสดท่าสะอาด
-
0
0
509
59.ตลาดสดเทศบาลศรีพนา
-
0
0
507
60.ตลาดสดเทศบาลบึงกาฬ
-
0
0
790
61.ตลาดสดเทศบาลศรีวิไล
-
0
0
640
62.ตลาดสดเทศบาลปากคาด
-
0
0
683
63.ตลาดสดอำเภอสังคม
-
0
0
663
64.ตลาดสดเทศบาลศรีเชียงใหม่
-
0
0
718
65.ตลาดใหม่ชัยแสง
-
0
0
585
66.ตลาดสดเทศบาลบ้านโพนสา
-
0
0
548
67.ตลาดเทศบาลท่าบ่อ
-
0
0
1,240
68.ตลาดสดบ้านพร้าวเหนือ
-
0
0
576
69.ตลาดสดบ้านเวียงคุก
-
0
0
528
70.ตลาดสดวัดธาตุ
-
0
0
544
71.ตลาดสดชัยพร
-
0
0
576
72.ตลาดสดโพธิ์ชัย
-
0
0
621
73.ตลาดสดบ้านเมี่ยง
-
0
0
486
74.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าลี่
-
0
0
494
75.ตลาดสดอาฮี
-
0
0
487
76.ตลาดเทศบาลภูเรือ
-
0
0
685
77.ตลาดเทศบาลภูกระดึง
-
0
0
646
78.ตลาดบ้านนาบอน
-
0
0
607
79.ตลาดสดเทศบาลตำบลเชียงคาน
-
0
0
677
80.ตลาดสดปากปวน
-
0
0
525
81.ตลาดสดโนนปอแดง
-
0
0
694
82.ตลาดเทศบาลตำบลด่านซ้าย (เย็น) ถ...
-
0
0
670
83.ตลาดเทศบาลปากชม
-
0
0
819
84.ตลาดศรีชมชื่น
-
0
0
571
85.ตลาดสดร่วมใจ (นาอ้อ)
-
0
0
681
86.ตลาดเทศบาลตำบลน้ำสวย (บ.เพีย)
-
0
0
528
87.ตลาดเช้า (บ.หนองผักก้าม)
-
0
0
550
88.ตลาดแลง (บ้านติ้ว)
-
0
0
870
89.ตลาดสดเทศบาลเขาสวนกวาง
-
0
0
695
90.ตลาดสดเทศบาลตำบลชนบท
-
0
0
652
91.ตลาดเทศบาลมัญจาคีรี
-
0
0
878
92.ตลาดสดเทศบาลหนองสองห้อง
-
0
0
1,012
93.ตลาดสดเทศบาลแวงน้อย
-
0
0
629
94.ตลาดสดเทศบาลแวงใหญ่
-
0
0
712
95.ตลาดเทศบาลพล
-
0
0
687
96.ตลาดเทศบาลเปือยน้อย
-
0
0
675
97.ตลาด ป.รุ่งเรือง
-
0
0
642
98.ตลาดเทศบาลเขื่อนอุบลรัตน์
-
0
0
988
99.ตลาดเทศบาลวังชัย
-
0
0
578
100.ตลาดเทศบาลน้ำพอง
-
0
0
1,334
101.ตลาดสดเทศบาลสีชมพู
-
0
0
647
102.ตลาดเทศบาลโนนหัน
-
0
0
668
103.ตลาดเทศบาลหนองแก
-
0
0
643
104.ตลาดเทศบาลดอนโมง
-
0
0
733
105.ตลาดเทศบาลพระยืน
-
0
0
811
106.ตลาดเทศบาลบ้านฝาง
-
0
0
769
107.ตลาดท่าพระเมืองใหม่
-
0
0
844
108.ตลาดเฉลิมพระเกียรติชุมชนบ้านกุดก..
-
0
0
785
109.ตลาดกลาง อบต.โคกสี
-
0
0
590
110.ตลาดลานค้าชุมชนบ้านม่วง
-
0
0
764
111.ตลาดชุมชนบ้านทุ่ม
-
0
1
1,098
112.ตลาด อบต.บ้านหว้า จ.ขอนแก่น
-
0
0
667
113.ตลาดบางลำภู จ.ขอนแก่น
-
0
0
1,136
114.ตลาดสดเทศบาล 1 จ.ขอนแก่น
-
0
0
549
115.ตลาดรถไฟ จ.ขอนแก่น
-
0
0
895
116.ตลาดสดเทศบาล (ตลาดโบ้เบ้) จ.ขอนแก่น
-
0
0
677
117.ตลาด อ.จิระ (ตลาด ออ-จิ-ระ)
-
0
0
841
118.ตลาดเทศบาลตำบลหนองแสง จ.มหาสารคาม
-
0
0
560
119.ตลาดเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย
-
0
0
1,231
120.ตลาดเทศบาลตำบลบรบือ
-
0
0
1,040
121.ตลาดเทศบาลตำบลนาเชือก
-
0
0
902
122.ตลาดเทศบาลตำบลเชียงยืน จ.มหาสารคาม
-
0
0
1,004
123.ตลาดเทศบาลตำบลหัวขวาง
-
0
0
571
124.ตลาดเทศบาลตำบลแกดำ
-
0
0
777
125.ตลาดเทศบาลตำบลโคกพระ
-
0
0
648
126.ตลาดเทศบาลตำบลดอนหว่าน
-
0
0
594
127.ตลาดเกษตรสารคาม
-
0
0
1,010
128.ตลาดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
-
0
0
538
129.ตลาดเทศบาลตำบลเมืองสรวง
-
0
0
657
130.ตลาดหนองแค อบต. เมืองหงส์
-
0
0
666
131.ตลาดสดเทศบาลตำบลเชียงใหม่
-
0
0
663
132.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์
-
0
0
687
133.ตลาดเทศบาลตำบลแวง
-
0
0
627
134.ตลาดสดเทศบาลตำบลอาจสามารถ
-
0
0
746
135.ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองพอก
-
0
0
767
136.ตลาดสดเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ
-
0
0
663
137.ตลาดสด อบต.เมยวดี
-
0
0
557
138.ตลาดสดเทศบาลตำบลชัยวารี
-
0
0
691
139.ตลาดสดเทศบาลตำบลพนมไพร
-
0
1
824
140.ตลาดสดเทศบาลตำบลปทุมรัตน์
-
0
0
756
141.ตลาดสดเทศบาลตำบลธงธานี
-
0
0
602
142.ตลาดสดเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน
-
0
0
799
143.ตลาดสดเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย
-
0
0
602
144.ตลาดสดทุ่งเจริญ
-
0
0
701
145.ตลาดสดสระทอง
-
0
0
561
146.ตลาดหนองแคน
-
0
0
898
147.ตลาดสดเทศบาลตำบลนามน
-
0
0
665
148.ตลาดเทศบาลตำบลคำใหญ่
-
0
0
634
149.ตลาดเทศบาลตำบลนาคู
-
0
0
655
150.ตลาดสดเทศบาลตำบลกมลาไสย
-
0
0
568
151.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดสิม
-
0
0
508
152.ตลาดสดเทศบาลตำบลสมเด็จ
-
0
0
769
153.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดหว้า
-
0
0
586
154.ตลาดสดแสงสังข์ทอง
-
0
0
541
155.ตลาดเทศบาลเมืองบัวขาว
-
0
0
1,019
156.ตลาดสดเทศบาลตำบลร่องคำ
-
0
0
576
157.ตลาดสดเทศบาลคำม่วง
-
0
0
737
158.ตลาดสดเทศบาลตำบลโนนบุรี
-
0
0
644
159.ตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง
-
0
0
578
160.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าคันโท
-
0
0
637
161.ตลาดสดเทศบาลตำบลโคกศรี
-
0
0
502
162.ตลาดสดเทศบาลตำบลยางตลาด
-
0
0
730
163.ตลาดสดทุ่งนาทอง
-
0
0
997
164.ตลาดเพื่อการเกษตร กาฬสินธุ์
-
0
0
840
165.ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
-
0
0
688
166.ตลาดสดชุมชนคำเพิ่ม
-
0
0
531
167.ตลาดสดบ้านโคกแสนสุข สกลนคร
-
0
0
632
168.ตลาดสด อบต.หนองปลิง
-
0
0
619
169.ตลาดสดเทศบาลตำบลวานรนิวาส
-
0
0
1,056
170.ตลาดสดตำบลกุสุมาลย์
-
0
0
688
171.ตลาดสดเทศบาลตำบลวาริชภูมิ
-
0
0
728
172.ตลาดสดเทศบาลสว่างแดนดิน
-
0
0
1,208
173.ตลาดสดเทศบาลตำบลดอนเขือง
-
0
0
609
174.ตลาดสดเทศบาลตำบลเจริญศิลป์
-
0
0
669
175.ตลาดสดเทศบาลตำบลส่องดาว
-
0
0
646
176.ตลาดสดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
-
0
0
713
177.ตลาดสดเทศบาลตำบลพรรณานิคม
-
0
0
554
178.ตลาดสดเทศบาลตำบลพังโคน
-
0
0
1,083
179.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดบาก
-
0
0
617
180.ตลาดสดเทศบาลบ้านม่วง
-
0
0
635
181.ตลาดสดเทศบาลตำบลคำตากล้า
-
0
0
652
182.ตลาดสดกลางเทศบาลตำบลท่าแร่
-
0
0
608
183.ตลาดสดเทศบาลตำบลดงมะไฟ
-
0
0
617
184.ตลาดบ้านธาตุ พะเยา
-
0
0
881
185.ตลาด ต.การค้า
-
0
0
563
186.ตลาดสดเทศบาลเมืองสกลนคร
-
0
0
574
187.ตลาดศูนย์เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองห..
-
0
0
697
188.ตลาดสด อบต.ดงหลวง
-
0
0
654
189.ตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย
-
0
0
872
190.ตลาดสดเทศบาลตำบลดอนตาล
-
0
1
668
191.ตลาดสดเทศบาลตำบลคำชะอี
-
0
0
720
192.ตลาดเทศบาล มุกดาหาร
-
0
0
847
193.ตลาดสดพรเพชร
-
0
0
532
194.ตลาดสด อบต.หนองฮี
-
0
0
660
195.ตลาดบ้านนาถ่อน นครพนม
-
0
0
524
196.ตลาดบ้านนาโพธิ์ นครพนม
-
0
0
629
197.ตลาดบ้านกลาง นครพนม
-
0
0
685
198.ตลาดสดพระซอง
-
0
5
595
199.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านข่า
-
0
4
575
200.ตลาดเทศบาลตำบลศรีสงคราม นครพนม
-
0
0
794
201.ตลาดสดเทศบาลตำบลเรณูนคร
-
0
0
738
202.ตลาดเทศบาลตำบลโพนสวรรค์
-
0
0
698
203.ตลาดเทศบาลตำบลปลาปาก
-
0
2
647
204.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านแพง
-
0
0
676
205.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาหว้า นครพนม
-
0
0
570
206.ตลาดเทศบาลตำบลนาแก
-
0
0
925
207.ตลาดไทย-ลาว
-
0
5
661
208.ตลาดสดเทศบาลตำบลธาตุพนม
-
0
0
706
209.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน
-
0
0
584
210.ตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม
-
0
0
1,008
211.ตลาดสดเทศบาลตำบลอำนาจ
-
0
0
539
212.ตลาดสดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม
-
0
0
629
213.ตลาดสดเทศบาลตำบลพนา
-
0
0
542
214.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาหว้าใหญ่
-
0
0
554
215.ตลาดสดเทศบาลตำบลชานุมาน
-
0
0
673
216.ตลาดสดเทศบาลตำบลหัวตะพาน
-
0
0
566
217.ตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำปลีก
-
0
0
577
218.ตลาดวิชิตสิน อำนาจเจริญ
-
0
0
772
219.ตลาดสดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 1
-
0
0
828
220.ตลาดสด อบต.สิงห์ ยโสธร
-
0
0
589
221.ตลาดสด อบต.สำราญ
-
0
0
665
222.ตลาดสด อบต.ทุ่งแต้
-
0
0
675
223.ตลาดสด อบต.ตาดทอง
-
0
0
578
224.ตลาดสด อบต.ห้องแซง
-
0
3
718
225.ตลาดสดเทศบาลเมืองยโสธร
-
0
0
558
226.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
-
0
0
678
227.ตลาดสดเทศบาลตำบลเลิงนกทา
-
0
0
769
228.ตลาดเทศบาลตำบลป่าติ้ว
-
0
0
706
229.ตลาดสดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด
-
0
0
501
230.ตลาดสดเทศบาลตำบลทรายมูล
-
0
0
574
231.ตลาดเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ยโสธร
-
0
0
804
232.ตลาดสดเทศบาลตำบลค้อวัง
-
0
0
606
233.ตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพง ศรีสะเกษ
-
0
0
531
234.ตลาดสดยางชุมน้อย
-
0
0
717
235.ตลาดสดเทศบาลตำบลพยุห์
-
0
0
729
236.ตลาดสดเทศบาลปรางค์กู่
-
0
0
789
237.ตลาดสดตำบลบึงบูรพ์
-
0
0
536
238.ตลาดสดอำเภอขุนหาญ
-
0
0
1,039
239.ตลาดแสงทอง
-
0
0
649
240.ตลาดสดขุขันธ์
-
0
0
670
241.ตลาดสดเทศบาลตำบลกันทรารมย์
-
0
0
1,105
242.ตลาดสดเม่งอุย
-
0
0
549
243.ตลาดสดเมืองทอง
-
0
0
754
244.ตลาดสดมนตรี ศรีสะเกษ
-
0
0
567
245.ตลาดสดเทศบาล ศรีสะเกษ
-
0
0
517
246.ตลาดสด อบต. เหล่างาม
-
0
0
589
247.ตลาดสด อบต.นิคมลำโดมน้อย
-
0
0
609
248.ตลาดกลางอบต.คำเขื่อนแก้ว อุบลราช..
-
0
0
626
249.ตลาดสดอบต.หัวนา
-
0
0
676
250.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย
-
0
0
596
251.ตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำยืน
-
0
0
749
252.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาจะหลวย
-
0
0
685
253.ตลาดสดเทศบาลตำบลบุณฑริก
-
0
0
732
254.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาส่วง
-
0
0
746
255.ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองเดช
-
0
0
618
256.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านด่าน
-
0
0
588
257.ตลาดสดเทศบาลตำบลอ่างศิลา อุบลราช..
-
0
0
627
258.ตลาดสดเทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร
-
0
0
1,368
259.ตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยขะยุง
-
0
0
613
260.ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
-
0
0
757
261.ตลาดสด วารินเจริญศรี
-
0
0
2,402
262.ตลาดสดค่ายสรรพสิทธิประสงค์
-
0
0
457
263.ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
-
0
0
674
264.ตลาดสดเทศบาลตำบลเขมราฐ
-
0
0
804
265.ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น
-
0
0
582
266.ตลาดสดเทศบาลตำบลนาเอือด
-
0
5
642
267.ตลาดสดเทศบาลตำบลตระการพืชผล
-
0
0
742
268.ตลาดสดเทศบาลตำบลเขื่องใน
-
0
0
1,019
269.ตลาดสดเทศบาลม่วงสามสิบ
-
0
0
976
270.ตลาดสันติสุขดอนกลาง
-
0
0
870
271.ตลาดสดอุบลสิทธิธรรม
-
0
0
560
272.ตลาดสดเทศบาลนครอุบล
-
0
0
623
273.ตลาดตระกูลทอง (ชัยภูมิ)
-
0
0
629
274.ตลาดห้วยหินฝน (ชัยภูมิ)
-
0
0
596
275.ตลาดเก่าวะตะแบก (ชัยภูมิ)
-
0
0
627
276.ตลาดห้วยยาง (ชัยภูมิ)
-
0
0
619
277.ตลาดสดเทศบาลบำเหน็จณรงค์ (ชัยภูมิ)
-
0
0
1,488
278.ตลาดเทศบาลเมืองชัยภูมิ
-
0
0
1,404
279.ตลาดอบต.หนองบัวบาน
-
0
0
539
280.ตลาดอบต.หนองฉิม (ชัยภูมิ)
-
0
0
581
281.ตลาดเทศบาลหนองบัวระเหว (ชัยภูมิ)
-
0
0
674
282.ตลาดอบต.หนองบัวใหญ่ (ชัยภูมิ)
-
0
0
882
283.ตลาดเทศบาลตำบลหนองบัวแดง (ชัยภูมิ)
-
0
0
1,525
284.ตลาดเทศบาลตำบลคอนสาร (ชัยภูมิ)
-
0
0
876
285.ตลาดเทศบาลตำบลแก้งคร้อ (ชัยภูมิ)
-
0
0
887
286.ตลาดเทศบาลตำบลผักปัง (ชัยภูมิ)
-
0
0
585
287.ตลาดเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว (ช..
-
0
0
945
288.ตลาดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า (ชัยภูมิ)
-
0
0
630
289.ตลาดเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ (ชัยภ..
-
0
0
573
290.ตลาดเทศบาลตำบลจัตุรัส (ชัยภูมิ)
-
0
0
570
291.ตลาดเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ (ชัยภูมิ)
-
0
0
723
292.ตลาดเทศบาลตำบลบ้านเป้า (ชัยภูมิ)
-
0
0
540
293.ตลาดเทศบาลตำบลปะคำ (บุรีรัมย์)
-
0
0
942
294.ตลาดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ (บุรีรัมย์)
-
0
0
601
295.ตลาดเทศบาลตำบลหนองกี่ (บุรีรัมย์)
-
0
0
1,282
296.ตลาดเทศบาลตำบลคูเมือง (บุรีรัมย์)
-
0
0
683
297.ตลาดเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท (บุ..
-
0
0
973
298.ตลาดเทศบาลตำบลบ้านกรวด (บุรีรัมย์)
-
0
0
678
299.ตลาดเทศบาลตำบลกระสัง (บุรีรัมย์)
-
0
0
759
300.ตลาดเทศบาลตำบลสตึก (บุรีรัมย์)
-
0
0
1,111
301.ตลาดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (บุรีรัมย์)
-
0
0
1,289
302.ตลาดเทศบาลตำบลพุทไธสง (บุรีรัมย์)
-
0
0
665
303.ตลาดเทศบาลประโคนชัย (บุรีรัมย์)
-
0
0
1,455
304.ตลาดสระหญ้าม้า (บุรีรัมย์)
-
0
0
644
305.ตลาดไนท์บาซ่าร์ (บุรีรัมย์)
-
0
0
2,419
306.ตลาดเทศบาลตำบลแคน (สุรินทร์)
-
0
0
590
307.ตลาดสดเทศบาลตำบลจอมพระ (สุรินทร์)
-
0
0
812
308.ตลาดสดเทศบาลตำบลรัตนบุรี (สุรินทร์)
-
0
0
821
309.ตลาดสดเทศบาลตำบลระแงง (สุรินทร์)
-
0
0
658
310.ตลาดสดเทศบาลตำบลกังแอน (สุรินทร์)
-
0
0
705
311.ตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเชด (สุรินทร์)
-
0
0
755
312.ตลาดสดเทศบาลตำบลชุมพลบุรี (สุริน..
-
0
0
510
313.ตลาดน้อยรื่นรมย์ (สุรินทร์)
-
0
0
656
314.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าตูม (สุรินทร์)
-
0
0
751
315.ตลาดเทศบาลตำบลสังขะ (สุรินทร์)
-
0
0
1,264
316.ตลาดเทศบาลห้วยแถลง (นครราชสีมา)
-
0
0
729
317.ตลาดหนองบุญมาก (นครราชสีมา)
-
0
0
775
318.ตลาดเสิงสาง (นครราชสีมา)
-
0
0
1,066
319.ตลาดเทศบาลกุดจิก (นครราชสีมา)
-
0
0
729
320.ตลาดเทศบาลสีคิ้ว (นครราชสีมา)
-
0
0
1,236
321.ตลาดศาลเจ้าพ่อ (วังน้ำเขียว-นครร..
-
0
0
673
322.ตลาดพิมายเมืองใหม่ (นครราชสีมา)
-
0
4
1,502
323.ตลาดมิตรภาพ (นครราชสีมา)
-
0
0
669
324.ตลาดเทศบาลปากช่อง (นคคราชสีมา)
-
0
0
774
325.ตลาดสด 2 เทศบาลประทาย (นครราชสีมา)
-
0
0
857
326.ตลาดเทศบาลเมืองบัวใหญ่ (นครราชสีมา)
-
0
0
1,302
327.ตลาดเทศบาลโนนสูง (นครราชสีมา)
-
0
0
899
328.ตลาดเทศบาลโนนไทย (นครราชสีมา)
-
0
0
919
329.ตลาดเทศบาลหนองกราด (นครราชสีมา)
-
0
0
555
330.ตลาดไชยณรงค์(นครราชสีมา)
-
0
0
992
331.ตลาดเทศบาลโชคชัย (นครราชสีมา)
-
0
0
841
332.ตลาดด่านเกวียน (นครราชสีมา)
-
0
0
806
333.ตลาดเทศบาลชุมพวง(นครราชสีมา)
-
0
0
779
334.ตลาดเทศบาลตำบลแซะ (นครราชสีมา)
-
0
0
603
335.
ตลาดเทศบาลเมืองคง (นครราชสีมา)
-
0
0
696
336.ตลาดเทศบาลเทพาลัย (นครราชสีมา)
-
0
0
593
337.ตลาดเทศบาลขามสะแกแสง(นครราชสีมา)
-
0
0
824
338.ตลาดเทศบาลขามทะเลสอ (นครราชสีมา)
-
0
0
914
339.ตลาดโชคทวี (นครราชสีมา)
-
0
0
702
340.ตลาดแม่สมบูรณ์จอหอ (นครราชสีมา)
-
0
0
1,035
341.ตลาดหัวรถไฟ (นครราชสีมา)
-
0
0
1,264
342.ตลาดหนองไผ่ล้อม (นครราชสีมา)
-
0
0
771
343.ตลาดสวัสดิการ บชร 2.
-
0
0
643
344.ตลาดสามแยกชลประทาน
-
0
0
675
345.ตลาดสวายเรียง
-
0
0
665
346.ตลาดเทศบาลโคกกรวด
-
0
0
948
347.ตลาดแม่กรดอนขวาง
-
0
0
954
348.ตลาดเทศบาล 5 (ประตูผี)
-
0
0
780
349.
ตลาดสุรนคร
-
0
0
1,143
350.ตลาดสามแยกปักธงชัย
-
0
0
1,251
351.ตลาดเก่าย่าโม
-
0
0
1,062
352.ตลาดแม่กิมเฮง
-
0
0
1,255
353.ตลาดเพชรสีมา
-
0
0
831
354.ตลาดประปายุคใหม่
-
0
0
1,097
355.
บุรีรัมย์ คาสเซิล
-
0
46
8,010
356.
ภูหลวง พลาซ่า
-
0
5
2,005
357.
ปากช่อง ช๊อป ชิม ชิลล์
3,500
65
25
15,784
358.ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์
-
0
5
5,501
359.ศูนย์ค้าส่งประตูน้ำขอนแก่น
-
0
14
19,156
360.
อู้ฟู่ขอนแก่น
-
0
5
6,900
361.ตั้งงี่สุน ซุปเปอร์สโตร์
-
0
0
4,379
362.
เซ็นโทซ่าขอนแก่น
-
0
10
8,336
363.
กาฬสินธุ์ พลาซ่า
-
0
0
4,649
364.
ยงสงวน
-
0
4
3,527
365.
บ้านแอนด์บียอนด์
-
0
0
5,714
366.ซิตี้มอลล์ อุบลราชธานี
-
0
1
3,074
367.เดอะมอลล์ นครราชสีมา
-
0
10
6,180
368.
ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์
-
200
10
10,600
369.แฟรี่ พลาซ่า
-
0
0
3,019
370.เจ.พลาซ่า
-
0
0
2,152
371.
ใต้ฟ้าซิตี้
-
0
0
2,542
372.ซุ่นเฮงพลาซ่า
-
0
5
2,691
373.
เนวาด้า มัลติเพล็กซ์
-
0
0
1,943
374.
สุรินทร์เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์
-
0
0
2,273
375.
โฮมฮับ
-
0
0
2,008
376.
ศูนย์การค้า อัศวรรณ ชอปปิ้ง คอมเ..
-
0
4
4,020
377.เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
-
0
31
6,156
378.เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
-
0
1
3,788
379.ไดโนวอเตอร์ปาร์ค ทะเลขอนแก่น
-
0
45
14,424
380.168 แพลตินั่ม
6,000
1,168
11
6,552
381.
โกลเด้นปาร์คขอนแก่น
-
0
10
5,138
382.
บริษัท อาร์ เอส โฮลเซล จำกัด
-
0
10
12,793
Market Statistics
ทำเลค้าขายทั่วไทย 1,713
การรับรองทำเลค้าขาย
Verified
9
Non-Verified
1,704
สถิติตลาดนัดไทย
จำนวนร้านค้า/ล๊อค46,502
มูลค่าเช่ารวม812,690
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมตลาดนัด8,345,812
จำนวนสมาชิก34,744
สถิติผู้ขอข้อมูลทำเลค้าขาย
ทั้งหมด18,448
เดือนนี้185
วันนี้0
Market Type
ประเภท
รูปแบบ
Top 10
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.