หน้าหลัก    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2.1K
14
twitter
google plus
ประเภท สินเชื่อบุคคล (Personal Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อบุคคลเพื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกสิกรไทย 
Loan K-Personal Loan for Provident Fund Member
วงเงินสินเชื่อ 10,000 บาท
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
24 เดือน
รายละเอียด วงเงินให้กู้
 • ขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของเงินสะสมรวมผลประโยชน์เฉพาะส่วนของสมาชิกกองทุน
 • พิจารณาให้กู้เพิ่มเติมได้ ภายในวงเงิน ไม่เกินกว่ายอดเงินกองทุนรวมผลประโยชน์เฉพาะส่วนของสมาชิกกองทุน
ระยะเวลาการผ่อนชำระ
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 10,000 - 49,999  บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 24 เดือน
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาผ่อนชำระ 36 เดือน
วิธีการผ่อนชำระเงินกู้
 • บริษัท/หน่วยงานต้นสังกัดที่มีบันทึกข้อตกลงกับธนาคารเป็นผู้หักชำระค่างวดนำส่งธนาคาร
ลักษณะการรับเงินกู้ :
 • ผู้ขอกู้จะทราบผลการพิจารณาภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ธนาคารได้รับเอกสารประกอบการขอกู้ครบถ้วน หลังจากนั้น
 • ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้ขอกู้ (ที่ได้แจ้งไว้กับธนาคาร) เป็นยอดสุทธิหลังจากหักค่าอากรแสตมป์แล้ว
คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
 • เป็นบริการให้กู้ยืมเงินในรูปของเงินกู้สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ บลจ.กสิกรไทยเป็นผู้จัดการกองทุน และคณะกรรมการกองทุนฯ และบริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร
 • เป็นลูกจ้างประจำของหน่วยงาน
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • อายุผู้ขอกู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี หรือ ไม่เกินอายุเกษียณที่หน่วยงานกำหนด
 • ได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอกู้
เอกสาร
ประกอบ
การขอสินเชื่อ
 • ใบสมัคร และ หนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (ลงนามครบถ้วนทั้งผู้ขอกู้และพยาน
 • สำเนาบัตรประชาชน (เห็นรูปหน้าและเลขทะเบียน 13 หลักชัดเจน) 
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกสิกรไทย (หน้าแรกที่มีเลขที่บัญชี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือแจ้งให้ดำเนินการ (สามารถขอเอกสารได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท/หน่วยงาน)
**  กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน กรุณาแนบสำเนาการเดินบัญชี (statement) ที่เงินเดือนเข้าย้อนหลังติดต่อกัน 3 เดือน
อื่นๆ
 • เป็นเงินกู้เอนกประสงค์ ผู้กู้สามารถนำเงินไปใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคตามความต้องการ  
 • คิด อัตราดอกเบี้ยต่ำ ชำระหนี้โดยการหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย ทำให้ผู้กู้สะดวกในการชำระหนี้ 

ชื่อผู้ติดต่อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ที่ตั้ง 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-8888888
โทรสาร 02-8888882
อีเมล์ Info@kasikornbank.com
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/KBank_Live
Facebook 
www.facebook.com/KBankLive
Youtube 
www.youtube.com/user/KBANKLIVE
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558
โหวตสินเชื่อ
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชมสินเชื่อนี้ 2,054 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลสินเชื่อนี้ 14 คน
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด119 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ181,258 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ278 
จำนวนสมาชิก36,595 
Top 10
สินเชื่อที่น่าสนใจอื่นๆ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.