หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน / สพร. ศพจ. ทั่วประเทศ
4.8K
1
5
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี
SMEs
องค์กร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี 
รายละเอียด มติคณะรัฐมมนตรี เมื่อ 22 เมษายน พ.ศ.2523 เห็นชอบตามข้อเสนอของจังหวัดปัตตานีและกองทัพภาคที่ 4 ให้จัดตั้ง "โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของชาติ" ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานภาคใต้ โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี โดย นายยาทิพย์ นาคประดิษฐ์ แรงงานจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการและประสานงาน มีการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานและหอพักขึ้นในบริเวณพื้นที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี

ที่ตั้ง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี 197 ถนนสวนสมเด็จ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073-460127
โทรสาร 073-460119
อีเมล์ wanhya_a@hotmail.com
pattani2499@gmail.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 4,769 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด