หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน / สพร. ศพจ. ทั่วประเทศ
3.1K
1
3.1K
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
SMEs
องค์กร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร 
Organization Mukdahan provincial Skill Development Center
รายละเอียด
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตั้งอยู่ที่ 326 หมู่ที่2 ถนนชยางกูร บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 ออกจากตัวจังหวัดมุกดาหาร 18 กิโลเมตร ในเส้นทางมุกดาหาร-นครพนม ทำการก่อสร้างบนเนื้อที่ 39 ไร่ 47 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดิน สาธารณประโยชน์(พลเมืองใช้ร่วมกัน) เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2540 งานก่อสร้างส่วนแรกประกอบด้วย
 1. อาคารที่ทำการ เนื้อที่ประมาณ 336 ตารางเมตร (ตอกเสาเข็ม) จำนวน 1 หลัง
 2. อาคารปฏิบัติงานช่างเนื้อที่ประมาณ 400 ตารางเมตร (ตอกเสาเข็ม) จำนวน 2 หลัง
 3. หอพักผู้เข้ารับการฝึกพื้นที่ 484 ตารางเมตร(ตอกเสาเข็ม) จำนวน 1 หลัง
 4. บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (ตอกเสาเข็ม) จำนวน 1 หลัง
 5. บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (ตอกเสาเข็ม) จำนวน 2 หลัง
 6. บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 (ตอกเสาเข็ม) จำนวน 4 หลัง
 7. บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 (ตอกเสาเข็ม) จำนวน 2 หลัง
 8. บ้านพักคนงาน 2 ครอบครัว(ตอกเสาเข็ม) จำนวน 1 หลัง
 9. โรงปั้มน้ำ(หอถังสูง,โรงสูบน้ำ และถังเก็บน้ำใส) (ตอกเสาเข็ม) จำนวน 1 หลัง
 10. อาคารพัสดุกลาง เนื้อที่ 300 ตารางวา (ตอกเสาเข็ม) จำนวน 1 หลัง
 11. โรงอาหาร 286 ตารางเมตร (ตอกเสาเข็ม) จำนวน 1 หลัง
 12. เสาธง 12 เมตร จำนวน 1 หน่วย
 13. ป้อมยาม 4 ตารางเมตร (ตอกเสาเข็ม) จำนวน 1 หลัง
 14. โรงจอดรถ 300 ตารางเมตร (ตอกเสาเข็ม) จำนวน 2 หลัง
 15. อาคารเรียน 3 ชั้น 6 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) จำนวน 1 หลัง
 16. สระน้ำขนาด 40 เมตร x 70 เมตร ลึก 4 เมตร
 17. ปรับถมดินพร้อมบดอัดจำนวน 39,000 ลูกบาศก์เมตร
 18. ปรับถมถนนภายใน คศล. (หนา 0.12 เมตร พร้อมบดอัด)
 19. รั้วคอนกรีตบล็อกแบบ A 1,015 เมตร
 20. รางระบายน้ำ 3,122 เมตร
 21. ลาน คศล.(หนา 0.10 เมตร ) 1,000 เมตร
 22. ติดตั้งระบบไฟฟ้า
 23. ติดตั้งระบบประปา
 24. ติดตั้งระบบโทรศัพท์
ที่ตั้ง 326 หมู่ 2 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 042-643765 -7
โทรสาร 042-643-769
อีเมล์ -
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/mukdahanskill
ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2562
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 3,101 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด