หน่วยงาน    สำนักพิมพ์ทั่วไทย | Publishing House
6.9K
3
13
สำนักพิมพ์ ธิงค์ บียอนด์
SMEs
องค์กร สำนักพิมพ์ ธิงค์ บียอนด์ 
Organization Think Beyond
รายละเอียด
สำนักพิมพ์ Think Beyond เป็นสำนักพิมพ์ที่เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม คนไทยทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาให้ประชากรมีความรู้ความสามารถทางธุรกิจและการพัฒนาตนเองได้นั้นก็คือ ให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาที่ดีและมีต้นแบบที่เหมาะสม ดังนั้นทางสำนักพิมพ์จึงมุ่งมั่นที่จะผลิตหนังสือดีมีคุณภาพ เพื่อให้คนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันอยากจะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต นำความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อยอดความคิดเพื่อพัฒนาการดำเนินชีวิตและธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในลำดับต่อไปจากวิสัยทัศน์ที่กล่าวมา
 
ทางสำนักพิมพ์ Think Beyond จึงมีแนวทางในการผลิตหนังสือให้ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจ เช่น หนังสือแนวการบริหารจัดการ สมัยใหม่, ไอเดียในการสร้างธุรกิจ, การพัฒนาตนเองและการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและแนวศาสนาปรัชญา เป็นต้น เพราะทางสำนักพิมพ์มีความเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความมั่นคงได้ตามที่ทางสำนักพิมพ์ตั้งความหวังไว้การประชาสัมพันธ์หนังสือดีที่มีสาระและเป็นประโยชน์ต่อสังคม จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ จะช่วยให้คนไทยทุกคนมีโอกาสรับรู้ถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
 
สำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านในการร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้เจริญงอกงามและมีความสุขมากยิ่งขึ้น อย่างที่เราทุกคนพึงปรารถนา
 
ที่ตั้ง เลขที่ 200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1903A จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-9622626
โทรสาร 02-962-1084
อีเมล์ thinkbeyondbooks@gmail.com
thinkbeyond@hotmail.co.th
เว็บไซต์
Facebook 
goo.gl/pNMa7
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 13 คะแนน
มีผู้เข้าชม 6,877 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด