หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน(71)
34K
twitter
google plus
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน, สถาบัน การศึกษา, วิทยาลัย
สินค้า-บริการขายดี
ลำดับ ชื่อองค์กร ติดต่อโทรศัพท์ คะแนน เข้าชม
1.  หลักสูตร MBA สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  02-832-028001,150
2.  วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  0-4561-7971-...12,261
3.  วิทยาลัยเชียงราย 0-5317-033103,130
4.  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์   0-2675-5304-...02,969
5.  วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก  0-2744-7356-...96,319
6.  วิทยาลัยดุสิตธานี 0-2361-7805,...01,977
7.  วิทยาลัยทองสุข  0-2885-1421-403,326
8.  วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์  0-4441-5222 ...166,674
9.  วิทยาลัยแสงธรรม  02-429 0100-352,600
10.  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 0-7577-0136-702,391
11.  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 0-2878-5000,...02,285
12.  วิทยาลัยนครราชสีมา  0-4446-6111102,527
13.  วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา  0-2234-5599511,222
14.  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 0-4324-653802,511
15.  วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 0-4236-099433,676
16.  วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 0-7453-620201,954
17.  วิทยาลัยราชพฤกษ์  0-2432-6101-502,215
18.  วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง 0-5551-1844,...48,571
19.  วิทยาลัยศรีโสภณ  0-7535-7618 52,104
20.  วิทยาลัยสันตพล 0-4232-3464 53,646
21.  มหาวิทยาลัยรังสิต  0-2791-555555,416
22.  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 0-2375-4480-6114,002
23.  มหาวิทยาลัยราชธานี  0-4531-990053,225
24.  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 0-4420-3778-...32,511
25.  มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ (ประเทศไทย) 0-32-456-16201,768
26.  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  0-2563-525202,266
27.  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 0-2561-2222,...01,801
28.  มหาวิทยาลัยสยาม 0-2867-8088,...102,102
29.  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  0-2697-600022,635
30.  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  0-2621-7070-...02,342
31.  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 0-7420-0300-...51,924
32.  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 0-2723-222251,946
33.  มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 0-7341-8613 01,914
34.  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 0-2577-102853,180
35.  มหาวิทยาลัยเอเชียน 0-3825-370005,120
36.  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 0-2807-4500-...02,404
37.  สถาบันกันตนา 08-1615-1666...01,540
38.  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 0-2832-0200 01,963
39.  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 0-3475-7452-902,955
40.  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 0-2763-2600 ...01,593
41.  สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา  0-3571-3556-965,361
42.  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  0-2524-500002,047
43.  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 0-2554-190001,546
44.  สถาบันรัชต์ภาคย์ 0-2319-8201-...53,511
45.  สถาบันอาศรมศิลป์ 0-2459-3226-701,732
46.  วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง 0-5423-106884,587
47.  วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 0-2172-9623-662,122
48.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 0-2350-3500-...01,752
49.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 0-2800-6800-552,396
50.  มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  0-4528-3770-...36,359
51.  มหาวิทยาลัยเกริก 0-2552-3500-...01,868
52.  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 0-2320-277702,288
53.  มหาวิทยาลัยคริสเตียน 0-3422-948002,060
54.  มหาวิทยาลัยตาปี 0-7720-4431-...03,129
55.  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 0-5633-4236,...01,794
56.  มหาวิทยาลัยชินวัตร  0-2599-000001,763
57.  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 0-2938-7058-...01,942
58.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  0-2988-4021-401,571
59.  มหาวิทยาลัยธนบุรี 0-2809-0823-...122,325
60.  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 0-2954-7300-...31,766
61.  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 0-2972-720003,749
62.  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 0-5381-999901,747
63.  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 0-2769-400002,212
64.  มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 0-2280-8243-...41,774
65.  มหาวิทยาลัยเนชั่น  0-5482-009902,459
66.  มหาวิทยาลัยปทุมธานี  0-2975-699902,240
67.  มหาวิทยาลัยพายัพ  0-5324-1255,...01,778
68.  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  0-5530-3411-...410,503
69.  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 0-5320-1800-...01,856
70.  มหาวิทยาลัยภาคกลาง 0-5680-162934,173
71.  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0-4322-2959 ...01,964
Links Type
ประเภท
การดำเนินธุรกิจ
การจัดแสดงสินค้าและการประชุม
หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ-เอกชน
อื่นๆ
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.