UPDATE
หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน...
6.5K
1
16
twitter
google plus
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
องค์กร วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ 
Organization Phanomwan College Of Technology
รายละเอียด
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 ด้วยเจตนารมณ์ ที่ตระหนักถึง ความสำคัญของ การศึกษาในระดับปริญญาตรี อันจะนำไปสู่การพัฒนาทางด้านความคิดทักษะเชิงวิชาชีพ มนุษยสัมพันธ์ และคุณธรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง

รวมทั้งประเทศชาติแบบยั่งยืนดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ จึงจัดให้มีการเรียนการสอนโดยให้ความ สำคัญกับการเตรียมความพร้อม ในด้านศักยภาพและทรัพยากรสนับสนุนต่างๆเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม ปณิธานที่ได้ตั้งไว้
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ภายใต้การดำเนินการบริหารโดยมีศาสตราจารยดร.บุญทัน ดอกไธสง เป็นนายกสภาวิทยาลัย และ ดร.พิสิษฐ์ ศิริรักษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและอธิการบดี ได้เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ซึ่งได้ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ด้วยความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร และ คณาจารย์ที่จะพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณค่าต่อสังคมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติพร้อมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลเชิงวิชาการให้แก่ ชุมชนและท้องถิ่นทั้งนี้เพื่อให้วิทยาลัยฯ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
 
ที่ตั้ง 198 ถนนมิตรภาพ-จอหอ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 0-4441-5222 หรือ 0-4441-5252
โทรสาร 0-4495-5120
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.phanomwan.ac.th
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557
โหวตองค์กร
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 16 คะแนน
มีผู้เข้าชมองค์กรนี้ 6,496 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลองค์กรนี้ 1 คน
Links Type
ประเภท
การดำเนินธุรกิจ
การจัดแสดงสินค้าและการประชุม
หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ-เอกชน
อื่นๆ
Top 10
หน่วยงานสนับสนุนที่น่าสนใจอื่นๆ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.