อบรม สร้างระบบแฟรนไชส์ 30 ชั่วโมง+เยี่ยมชมกิจการ
ภัตตาคารเยลโล ออร์คิด
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา หน่วยงานสนับสนุน SMEs
คำฮิต : สมาคมผู้ประกอบอาชีพคนพิการ..
โรงเรียนครัววัน.. สมาคมธุรกิจอาเซ..
หน้าแรก
หน่วยงานสนับสนุน SMEs (4,467)
10 อันดับ Weblink มาใหม่
10 อันดับ Weblink ยอดนิยม
1.สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย
2.ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน
3.บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
4.คม ชัด ลึก ฝึกอาชีพ
5.บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด
6.พี แอนด์ จี
7.ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
9.ไก่ทอดสมุนไพร เชียงคำ
10.บริษัท มิตซุย โอ.เอส.เค.ไลน์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 
   หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน...
แชร์ SMEs
องค์กร วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ 
Organization Phanomwan College Of Technology
รายละเอียด
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 ด้วยเจตนารมณ์ ที่ตระหนักถึง ความสำคัญของ การศึกษาในระดับปริญญาตรี อันจะนำไปสู่การพัฒนาทางด้านความคิดทักษะเชิงวิชาชีพ มนุษยสัมพันธ์ และคุณธรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง

รวมทั้งประเทศชาติแบบยั่งยืนดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ จึงจัดให้มีการเรียนการสอนโดยให้ความ สำคัญกับการเตรียมความพร้อม ในด้านศักยภาพและทรัพยากรสนับสนุนต่างๆเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม ปณิธานที่ได้ตั้งไว้
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ภายใต้การดำเนินการบริหารโดยมีศาสตราจารยดร.บุญทัน ดอกไธสง เป็นนายกสภาวิทยาลัย และ ดร.พิสิษฐ์ ศิริรักษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและอธิการบดี ได้เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ซึ่งได้ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ด้วยความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร และ คณาจารย์ที่จะพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณค่าต่อสังคมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติพร้อมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลเชิงวิชาการให้แก่ ชุมชนและท้องถิ่นทั้งนี้เพื่อให้วิทยาลัยฯ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
 
ที่ตั้ง 198 ถนนมิตรภาพ-จอหอ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 0-4441-5222 หรือ 0-4441-5252
โทรสาร 0-4495-5120
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.phanomwan.ac.th
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557  
โหวตองค์กร
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 16 คะแนน
มีผู้เข้าชมองค์กรนี้ 5,111 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลองค์กรนี้ 1 คน
 
Phanomwanสถาบันกระทรวงพาณิชย์
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2016 All Right Reserved.