จำนวนธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย
ภัตตาคารเยลโล ออร์คิด
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา หน่วยงานสนับสนุน SMEs
คำฮิต : หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
เดอะ แพทตินัม แ.. สมาคมเสริมสร้าง..
   หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน


  
องค์กร วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ 
Organization Phanomwan College Of Technology
รายละเอียด
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 ด้วยเจตนารมณ์ ที่ตระหนักถึง ความสำคัญของ การศึกษาในระดับปริญญาตรี อันจะนำไปสู่การพัฒนาทางด้านความคิดทักษะเชิงวิชาชีพ มนุษยสัมพันธ์ และคุณธรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง

รวมทั้งประเทศชาติแบบยั่งยืนดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ จึงจัดให้มีการเรียนการสอนโดยให้ความ สำคัญกับการเตรียมความพร้อม ในด้านศักยภาพและทรัพยากรสนับสนุนต่างๆเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม ปณิธานที่ได้ตั้งไว้
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ภายใต้การดำเนินการบริหารโดยมีศาสตราจารยดร.บุญทัน ดอกไธสง เป็นนายกสภาวิทยาลัย และ ดร.พิสิษฐ์ ศิริรักษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและอธิการบดี ได้เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ซึ่งได้ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ด้วยความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร และ คณาจารย์ที่จะพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณค่าต่อสังคมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติพร้อมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลเชิงวิชาการให้แก่ ชุมชนและท้องถิ่นทั้งนี้เพื่อให้วิทยาลัยฯ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
 

ที่ตั้ง 198 ถนนมิตรภาพ-จอหอ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 0-4441-5222 หรือ 0-4441-5252
โทรสาร 0-4495-5120
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.phanomwan.ac.th
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557  
โหวตองค์กร
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 16 คะแนน
มีผู้เข้าชมองค์กรนี้ 2,583 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยา... นี้
0
คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
Phanomwanสถาบันกระทรวงพาณิชย์

รูปแกลลอรี่

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com