UPDATE
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download File For SME & Franchise
หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AE...   ประเทศมาเลเซีย | Malaysia... 
ผู้เข้าชม 50,002 ครั้ง
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
คำถามเกี่ยวกับ AEC
 File size : 0.066 MB.
 Type : pdf
17-06-2557กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(267)
Detail : 
 มาเลเซียนับเป็นอีกประเทศหนึ่งในอาเซียนซึ่งมีความน่าสนใจในการเข้าไปลงทุน ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
 File size : 0.152 MB.
 Type : PDF
21-05-2557ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(422)
Detail : 
 มาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศสามชิกอาเซียนที่ประสบความสำเร็จใรการพัฒนาเศรษฐกิจ  รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงโครงการสร้างการผลิตจากที่มุ่งเน้นการเป็นฐานผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
 File size : 0.161 MB.
 Type : pdf
21-05-2557ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(504)
Detail : 
 มาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และเป็นตลาดที่สินค้าไทยมีศักยภาพสูง
 File size : 0.18 MB.
 Type : PDF
20-05-2557ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(979)
Detail : 
 มาเลเซียส่งออกพลาสติกในรูปแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นหลัก อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกเหล่านี้ สามารถแบ่งออกเป็นสี่ส่วนย่อย
 File size : 0.148 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(1,431)
Detail : 
 กลยุทย์
ส่งเสริม ภาคเอกชน และการลงทุนในประเทศ เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

 File size : 0.995 MB.
 Type : pdf
29-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(535)
Detail : 
มาเลเซียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยธรรมชาติและวัตถุดิบ แต่จำเป็นต้องนำเข้าสินค้า
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
23-07-2555ศูนย์บริการข้อมูลการค้าการลงทุน จังหวัดเชียงใหม่
(531)
Detail : 
ภูมิประเทศบนแหลมมลายู เป็นหนองบึงตามชายฝั่งและพื้นดินจะสูงขึ้นเป็นลำดับ
 File size : 19.939 MB.
 Type : pdf
18-07-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(420)
Detail : 
Any individual who has income accruing in or derived from Malaysia or received in Malaysia
 File size : 0.208 MB.
 Type : doc
11-04-2555สภาหอการค้าแห่งชาติ
(388)
Detail : 
Amounts paid in consideration of services rendered by the person or his
 File size : 0.084 MB.
 Type : doc
11-04-2555สภาหอการค้าแห่งชาติ
(458)
Detail : 
ในครึ่งแรกของปี 2554 (ม.ค-มิ.ย) เศรษฐกิจกัมพูชาเริ่มมีการฟื้นตัว สถาบันเศรษฐกิจกัมพูชา
 File size : 0.246 MB.
 Type : doc
05-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(609)
Detail : 
ในช่วง 11 เดือนของปี 2553 การค้ารวมของมาเลเซียมีมูลค่า 33.49 พันล้านเหรียญสหัฐฯ
 File size : 1.124 MB.
 Type : pdf
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(496)
Detail : 
The National Automotive Policy (NAP) was introduced on 22 March 2006

 File size : 0.077 MB.
 Type : pdf
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(281)
Detail : 
รัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายแบ่งแยกชัดเจนระหว่าง กิจการจัดจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
 File size : 1.51 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(3,416)
Detail : 
การนำเข้า ในปี 2550 มาเลเซียนำเข้ายารักษาโรคทั้งสิ้น 2,594.16  ล้านริงกิต เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 7.95 เมื่อเทียบกับปี 2549
 File size : 0.068 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(949)
Detail : 
กระทรวงการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร จัดตั้งขึ้นในปี 1965 ทำหน้าที่ดูแลการพัฒนาด้านการตลาดสินค้าเกษตรเพื่อการนำเข้าและการส่งออก 
 File size : 0.044 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(2,665)
Detail : 
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
 File size : 2.082 MB.
 Type : pdf
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(316)
Detail : 
ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลกับหลายประเทศ
 File size : 0.215 MB.
 Type : pdf
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(420)
Detail : 
บริษัท UHIN SOFA SDN BHD ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เป็นบริษัทในกลุ่ม UHIN HOLDING PTE LTD
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(763)
Detail : 
มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ทิศเหนือติดประทศไทย ทิศใต้ติดประเทศสิงคโปร์ ประกอบด้วย 11 รัฐ 
 File size : 0.481 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(679)
Detail : 
ยางพารา : มาเลเซียเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับที่ 2 ของไทย และเมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกปี  2547 - 2551

 File size : 0.243 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(968)
Detail : 
นโยบายเศรษฐกิจของมาเลเซียมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี 2563
 File size : 0.239 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(459)
Detail : 
แผงวงจรไฟฟ้า (HS. 8542) มาเลเซียนำเข้าจากตลาดโลกมูลค่า 29,907.510
 File size : 0.317 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(972)
Detail : 
ญี่ปุ่น 42.78% ไทย 27.22% เยอรมนี 10.24% อินโดนีเซีย 5.00% จีน 4.81%
 File size : 0.086 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(267)
Detail : 
สหรัฐฯ 18.01% จีน 16.20%  ญี่ปุ่น 13.16% สิงคโปร์ 11.01% เกาหลีใต้ 8.39%
 File size : 0.085 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(262)
Detail : 
สิงคโปร์ 37.52% ซาอุฯ 12.10% อินโดนีเซีย 8.48% UAE 7.64% เวียดนาม 5.92%
 File size : 0.085 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(268)
Detail : 
สหรัฐฯ26.38% ญี่ปุ่น16.25% จีน11.72% สิงคโปร์9.80% เยอรมนี7.09%
 File size : 0.086 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(277)
Detail : 
มาเลเซียมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะของประเทศที่พัฒนา
 File size : 0.78 MB.
 Type : pdf
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(333)
Detail : 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการบริการของหน่วยงานราชการ
 File size : 0.792 MB.
 Type : pdf
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(235)
Detail : 
สร้างศูนย์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ตกงานที่ขาดรายได้
 File size : 0.742 MB.
 Type : pdf
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(280)
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า [1] - 2
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,731 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
530 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,969 
  รวมสัญญาต่างๆ
279 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
334 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.