หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศมาเลเซีย | Malaysia 
56K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
คำถามเกี่ยวกับ AEC
 File size : 0.066 MB.
 Type : pdf
17-06-2557กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(308)
Detail : 
 มาเลเซียนับเป็นอีกประเทศหนึ่งในอาเซียนซึ่งมีความน่าสนใจในการเข้าไปลงทุน ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
 File size : 0.152 MB.
 Type : PDF
21-05-2557ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(470)
Detail : 
 มาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศสามชิกอาเซียนที่ประสบความสำเร็จใรการพัฒนาเศรษฐกิจ  รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงโครงการสร้างการผลิตจากที่มุ่งเน้นการเป็นฐานผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
 File size : 0.161 MB.
 Type : pdf
21-05-2557ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(588)
Detail : 
 มาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และเป็นตลาดที่สินค้าไทยมีศักยภาพสูง
 File size : 0.18 MB.
 Type : PDF
20-05-2557ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,098)
Detail : 
 มาเลเซียส่งออกพลาสติกในรูปแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นหลัก อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกเหล่านี้ สามารถแบ่งออกเป็นสี่ส่วนย่อย
 File size : 0.148 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(1,487)
Detail : 
 กลยุทย์
ส่งเสริม ภาคเอกชน และการลงทุนในประเทศ เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

 File size : 0.995 MB.
 Type : pdf
29-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(600)
Detail : 
มาเลเซียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยธรรมชาติและวัตถุดิบ แต่จำเป็นต้องนำเข้าสินค้า
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
23-07-2555ศูนย์บริการข้อมูลการค้าการลงทุน จังหวัดเชียงใหม่
(571)
Detail : 
ภูมิประเทศบนแหลมมลายู เป็นหนองบึงตามชายฝั่งและพื้นดินจะสูงขึ้นเป็นลำดับ
 File size : 19.939 MB.
 Type : pdf
18-07-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(455)
Detail : 
Any individual who has income accruing in or derived from Malaysia or received in Malaysia
 File size : 0.208 MB.
 Type : doc
11-04-2555สภาหอการค้าแห่งชาติ
(465)
Detail : 
Amounts paid in consideration of services rendered by the person or his
 File size : 0.084 MB.
 Type : doc
11-04-2555สภาหอการค้าแห่งชาติ
(490)
Detail : 
ในครึ่งแรกของปี 2554 (ม.ค-มิ.ย) เศรษฐกิจกัมพูชาเริ่มมีการฟื้นตัว สถาบันเศรษฐกิจกัมพูชา
 File size : 0.246 MB.
 Type : doc
05-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(643)
Detail : 
ในช่วง 11 เดือนของปี 2553 การค้ารวมของมาเลเซียมีมูลค่า 33.49 พันล้านเหรียญสหัฐฯ
 File size : 1.124 MB.
 Type : pdf
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(578)
Detail : 
The National Automotive Policy (NAP) was introduced on 22 March 2006

 File size : 0.077 MB.
 Type : pdf
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(374)
Detail : 
รัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายแบ่งแยกชัดเจนระหว่าง กิจการจัดจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
 File size : 1.51 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(3,475)
Detail : 
การนำเข้า ในปี 2550 มาเลเซียนำเข้ายารักษาโรคทั้งสิ้น 2,594.16  ล้านริงกิต เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 7.95 เมื่อเทียบกับปี 2549
 File size : 0.068 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,020)
Detail : 
กระทรวงการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร จัดตั้งขึ้นในปี 1965 ทำหน้าที่ดูแลการพัฒนาด้านการตลาดสินค้าเกษตรเพื่อการนำเข้าและการส่งออก 
 File size : 0.044 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(2,753)
Detail : 
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
 File size : 2.082 MB.
 Type : pdf
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(358)
Detail : 
ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลกับหลายประเทศ
 File size : 0.215 MB.
 Type : pdf
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(469)
Detail : 
บริษัท UHIN SOFA SDN BHD ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เป็นบริษัทในกลุ่ม UHIN HOLDING PTE LTD
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(805)
Detail : 
มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ทิศเหนือติดประทศไทย ทิศใต้ติดประเทศสิงคโปร์ ประกอบด้วย 11 รัฐ 
 File size : 0.481 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(759)
Detail : 
ยางพารา : มาเลเซียเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับที่ 2 ของไทย และเมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกปี  2547 - 2551

 File size : 0.243 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,015)
Detail : 
นโยบายเศรษฐกิจของมาเลเซียมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี 2563
 File size : 0.239 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(489)
Detail : 
แผงวงจรไฟฟ้า (HS. 8542) มาเลเซียนำเข้าจากตลาดโลกมูลค่า 29,907.510
 File size : 0.317 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,031)
Detail : 
ญี่ปุ่น 42.78% ไทย 27.22% เยอรมนี 10.24% อินโดนีเซีย 5.00% จีน 4.81%
 File size : 0.086 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(308)
Detail : 
สหรัฐฯ 18.01% จีน 16.20%  ญี่ปุ่น 13.16% สิงคโปร์ 11.01% เกาหลีใต้ 8.39%
 File size : 0.085 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(295)
Detail : 
สิงคโปร์ 37.52% ซาอุฯ 12.10% อินโดนีเซีย 8.48% UAE 7.64% เวียดนาม 5.92%
 File size : 0.085 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(308)
Detail : 
สหรัฐฯ26.38% ญี่ปุ่น16.25% จีน11.72% สิงคโปร์9.80% เยอรมนี7.09%
 File size : 0.086 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(319)
Detail : 
มาเลเซียมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะของประเทศที่พัฒนา
 File size : 0.78 MB.
 Type : pdf
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(372)
Detail : 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการบริการของหน่วยงานราชการ
 File size : 0.792 MB.
 Type : pdf
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(267)
Detail : 
สร้างศูนย์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ตกงานที่ขาดรายได้
 File size : 0.742 MB.
 Type : pdf
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(352)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด8,060 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
  บทความ E-book ฟรี
128 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.