ควิก เซอร์วิส
ค้นหาธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
คำฮิต : เอ็น แอนด์ บี พิซซ่าคอมพานี
แมทเนเซียม สมาร์ทโพสต์ เฟรชมาร์ท
Language :
Thai
English
Japanese
Chinese
Korean
     New Arrival!
ASEAN (10)
 Brunei
 Cambodia
 Indonesia (2)
 Laos
 Malaysia (5)
 Myanmar
 Philippines (9)
 Singapore (3)
 Thailand (436)
 Vietnam
ASEAN +3 (13)
ASEAN +6 (16)
Choose Language :
Brunei
Cambodia
Indonesia
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Thailand
Vietnam
China
Japan
South Korea
Australia
India
New Zealand
เข้าชม 23,687 ครั้ง  
มาเลเซีย
(Malaysia)


ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ปี 2010)

เมืองหลวง: กรุงกัวลาลัมเปอร์
พื้นที่: 330,000 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร: 27.8 ล้านคน
ภาษา: มาเลย์ จีน อังกฤษ อูรดู
GDP: 213.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
GDP per capita: 7,547เหรียญสหรัฐฯ
GDP Growth: ร้อยละ 4.7
ความหมายของธงชาติ

หรือเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า "ยาลูร์ เกมิลัง" ("Jalur Gemilang" มีความหมายว่า ธงริ้วแห่งเกียรติศักดิ์) มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน พื้นสีแดงสลับสีขาวรวม 14 แถบ แต่ละแถบมีความกว้างเท่ากัน ที่มุมธงด้านคันธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินกว้าง 8 ใน 14 ส่วนของผืนธงด้านกว้าง และยาวกึ่งหนึ่งของผืนธงด้านยาว ภายในบรรจุเครื่องหมายพระจันทร์เสี้ยวและดาว 14 แฉก ที่มีชื่อว่า "บินตัง เปอร์เซกูตัน" ("Bintang Persekutuan") หรือ "ดาราสหพันธ์"

 • แถบริ้วสีแดงและสีขาวทั้ง 14 ริ้วซึ่งมีความกว้างเท่ากัน หมายถึงสถานะอันเสมอภาคของรัฐสมาชิกทั้ง 13 รัฐ และรัฐบาลกลางที่กรุงกัวลาลัมเปอร์
 • ดาว 14 แฉกหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐดังกล่าวทั้งหมด
 • พระจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามอันเป็นศาสนาประจำชาติ
 • สีเหลืองในพระจันทร์เสี้ยวและดาราสหพันธ์คือสีแห่งยังดี เปอร์ตวน อากง ผู้เป็นประมุขแห่งสหพันธรัฐ
 • สีน้ำเงินนั้นหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซีย


การค้าระหว่างไทย – มาเลเซีย (2010)
 • มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ: 21,275.58 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยเสียเปรียบดุลการค้า 142.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 • สินค้าส่งออกหลักของไทยไปมาเลเซีย ได้แก่ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป และแผงวงจรไฟฟ้า
 • สินค้านำเข้าหลักจากมาเลเซีย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันดิบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ สื่อบยันทึกข้อมูล ภาพ เสียง
 • ตลาดส่งออกที่สำคัญของมาเลเซีย ได้แก่สิงคโปร์ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ไทย (อันดับ 5)
 • ตลาดนำเข้าที่สำคัญของมาเลเซีย ได้แก่ จีน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น

โอกาส
 1. ร่วมลงทุนเพื่อผลิตสินค้าฮาลาลเพื่อส่งออก เนื่องจากไทยมีศักยภาพด้านวัตถุดิบและมีอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่แข็งแกร่งซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางด้านคุณภาพมาตรฐาน ขณะที่มาเลเซียได้รับการยอมรับและความเชื่อถือในการเป็นศูนย์กลางด้านฮาลาลของโลก
 2. มีแรงงานที่มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และมีความชำนาญเป็นพิเศษในงานที่ต้องอาศัยความละเอียดปราณีต ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของอุตสาหรกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 3. มีระบบคมนาคมขนส่ง การสื่อสาร ระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐาน และมีการจัดการด้านโลจิสติกส์แบบคบวงจร
 4. มีการยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบเฉพาะส่วนที่นำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก

อุปสรรค
 1. การลงทุนในมาเลเซียต้องใช้ต้นทุนสูงกว่าประเทศอื่น ๆ มีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง และยากต่อการหาแหล่งเงินทุน
 2. มาเลเซียมีการลดหย่อนภาษีสรรพสามิตให้กับผู้ประกอบการรถยนต์ภายในประเทศ ซึ่งเป็นการลดโอกาสในการแข่งขันทางทางการค้าในตลาดดังกล่าวของผู้ผลิต / ผู้ส่งออกชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ของไทย
 3. รัฐบาลสร้างนโยบายกีดกันภาษีการขายที่ค่อนข้างสูง สินค้าบางรายการไม่สามารถส่งออกไปยังมาเลเซียได้อย่างเต็มที่
ข้อควรรู้
 1. ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะได้รับสิทธิพิเศษ คือ เงินอุดหนุนทางด้านการศึกษา สาธารณสุข การคลอดบุตรงานแต่งงานและงานศพ
 2. มาเลเซียมีปัญหาประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ในมาเลเซียประกอบด้วยชาวมาเลย์ กว่าร้อยละ 40 ที่เหลืออีกกว่าร้อยละ 33 เป็นชาวจีนร้อยละ10 เป็นชาวอินเดีย และ อีกร้อยละ 10 เป็นชนพื้นเมืองบนเกาะบอร์เนียว
Link ที่น่าสนใจ
ภาษาอาเซียน: มาเลเซีย
 
ทักทาย
อาหาร
นับเลข
ช้อปปิ้ง
สกุลเงิน
เดินทาง
ทั่วไป
 
 คำศัพท์
สวัสดี ซาลามัด ดาตัง
ขอบคุณ เตริมา กะชิ
สบายดีไหม อาปา กาบา
ยินดีที่ได้รู้จัก เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา
  (gembira dapat bertemu anda)
พบกันใหม่ เบอจัมปา ลากิ (berjumpa lagi)
ลาก่อน เซลามัต ติงกัล
นอนหลับฝันดี มิมปิ๊ มานิส
  (mimpi manis)
เชิญ เม็นเจ็มพุด (menjemput)
ใช่ ยา (ya)
ไม่ใช่ ทีแด๊ก (tidak)
อากาศดีจัง บาอิค คอค่า (baik cauca)
อากาศร้อนมาก ซังกัด พานัส
อากาศหนาวมาก คอค่า ยัง ซังกัด เซจุ๊ค
  (cauca yang sangat sejuk)
ไม่เป็นไร ทีแด๊ก อปาอาปา (tidak apa-apa)
   
  *หมายเหตุ : มาเลเซีย และ บรูไน ใช้ภาษาเดียวกัน
 
 
 
ชื่อไฟล์ วันที่เพิ่ม อ้างอิง ดาวน์โหลด
ข้อมูลตลาดผลิตภัณฑ์พลาสติกในมาเลเซีย 
  ( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศมาเลเซีย | Malaysia )

Detail :  มาเลเซียส่งออกพลาสติกในรูปแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นหลัก อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกเหล่านี้ สามารถแบ่งออกเป็นสี่ส่วนย่อย

 File size : 0.148 MB.
 Type : pdf

31/08/2555 กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(721)
ก้าวที่กล้าของมาเลเซีย 
  ( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศมาเลเซีย | Malaysia )

Detail :  กลยุทย์
ส่งเสริม ภาคเอกชน และการลงทุนในประเทศ เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ


 File size : 0.995 MB.
 Type : pdf

29/08/2555 กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(255)
บทความทั้งหมด
 
สมาคมแฟรนไชส์มาเลเซีย
Malaysia
 
Greetings from the Malaysian Franchise Association,It is no secret that franchising has become the fastest and most effective growing method of business expansion worldwide. Realising this, MFA togeth ...
เข้าชม 1,292 ครั้ง | 19 ส.ค. 2556 | อ่านต่อ >
หอการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการต่างประเทศ
สถานทูตไทย
อื่น ๆ
  
Brunei   www.nccibd.com Cambodia   www.ppcc.org.kh
Myanmar   www.umfcci.com Indonesia   www.kadin-indonesia.or.id
Laos   www.lncci.laotel.com Malaysia   www.micci.com
Philippines   www.philippinechamber.com Singapore   www.sicc.com.sg
Thailand   www.thaichamber.org Vietnam   www.vcci.com.vn
 
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home  |  About Us  |  Contact Us  |  Feedback  |  Careers  |  Disclaimer  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2014 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com