หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.ชงค์สุดา โตท่าโรง
286
อ.ชงค์สุดา โตท่าโรง
การศึกษา
  • ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คศ.บ. (การโรงแรมและภัตตาคาร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
การฝึกอบรม
  • Cert.in Opera Property Management System, Micros-Fidelio Thailand Co,Ltd.
 
ประวัติการทำงาน
  • 2543 – 25545 Training Supervisor มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
  • 2539 – 2540 เลขานุการสาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
  • 2539 – 2545 ผู้ช่วยเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • 2537 – 2538 Teacher assistant สำนักนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • กรรมการตรวจพิจารณามาตรฐานโรงแรม มูลนิธิพัฒนามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
 
ผลงานทางวิชาการ
  • งานวิจัย เรื่องพฤติกรรมการบริโภคเครื่องแต่งการของนิสิต นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร แหล่งที่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2543
 
สนใจติดต่อ วิทยากร
คอร์สอบรม-สัมมนาโดย อ.ชงค์สุดา โตท่าโรง
Past Seminar (1)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.