หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.ทวนทอง ทองเต็ม
318
อ.ทวนทอง ทองเต็ม
การศึกษา
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต ( B.Acc. ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตร “ IT-Hardware & Network Programmer รุ่นที่ 3 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เกมเพื่อการฝึกอบรม" และ Walk Rally ”HR.Center. Co. Ltd.
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ Service  Excellence ” จัดโดยมหาวิทยาลัย - ธุรกิจบัณฑิตย์ และสถาบันที่ปรึกษาพัฒนาองค์การ 
 
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • ผู้จัดการศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development Center : HRDC.) สถาบันที่ปรึกษาพัฒนาองค์การ (Organization  Development Consulting Institute : ODCI.) 
 
ประสบการณ์
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและปฏิบัติการ บริษัท อาร์.เอส.มารีน รีแพร์ แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด 
 
ประสบการณ์การเป็นวิทยากร
 • สถาบันที่ปรึกษาพัฒนาองค์กร
 • การสร้างและพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม Walk  Rally
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์งาน
 
สนใจติดต่อ วิทยากร
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.