หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.สมศักดิ์ อนันทวัฒน์
1.3K
อ.สมศักดิ์ อนันทวัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย
 
เกี่ยวกับวิทยากร
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  • นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร
 
ประวัติการศึกษา
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ประสบการณ์
  • วิทยากรพิเศษของกรมสรรพากร สภาวิชาชีพบัญชี รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
  • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันราชภัฎ และ มหาวิทยาลัยเอกชน
 
วิทยากรคอร์สสัมมนา
อบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากรและหลักสูตรมาตรฐานการบัญชี ประจำปี 2556
 
1
สนใจติดต่อ วิทยากร
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.