หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.เปรมฤดี ปันกองงาม
454
อ.เปรมฤดี ปันกองงาม
การศึกษา
 • นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต Communication Arts สื่อสารเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 • ครุศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว  Counseling Psychology and Guidance
 • Certificate : Business Management and Administrative Program : UCLA
ประสบการณ์การทำงาน
 • ฝ่ายฝึกอบรม SK Group
 • เลขานุการกรรมการ , คณบดี ,โครงการ
 • หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและงานบุคคล บรัษัท อาร์ ซี ที เอส เทคโนโลยีส์ จำกัด
 • หัวหน้าทีมขาย บรัษัท จาร์ค ฟาเรล(ประเทศไทย)จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไดนามิค เอ็นเนอร์ยี่ อาร์ต จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ D-club communication group
 • อาจารย์ประจำภาควิชา โฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • อาจารย์พิเศษและที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาองค์กร,การสื่อสาร,และการพัฒนาองค์กร
 • วิทยากรและ อาจารย์พิเศษด้านการบริหาร การตลาดและงานขาย
 • ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ ให้กับหน่วยงานราชการและธุรกิจเอกชน
 • ทีมที่ปรึกษางานการพัฒนาคุณภาพคน-คุณภาพชีวิต
 • ผู้ดูแลโครงการพัฒนาคุณภาพการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส
 • ทีมที่ปรึกษาและกรรมการร่วมตรวจกิกรรม 5ส. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ผู้บริหารโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านงานขาย Blue Bell Group หลักสูตร Customer Service Training หลักสูตร Creative Selling Skills
 • วิทยากรและผู้จัดทำหลักสูตร Telephone Selling & Call CenterComplaints Management
 • วิทยากรหลักสูตร การสื่อสาร-โทรศัพท์ประทับใจ ให้กับกลุ่มพนักงานรับโทรศัพท์ของโรงแรมทั่วประเทศ
1
สนใจติดต่อ วิทยากร
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.