หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
1.1K
4
อ.เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
การศึกษา 
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ปัจจุบัน
 • สถาบันพัฒนาการพูดและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการพูดและการสื่อสาร
 • สถานี Bangkok Chanel(IPM 62) พิธีกรรายการเปิดเล่ม
 • สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
 • ชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย กรรมการบริหารชมรม
ประสบการณ์การทำงาน
 • สำนักพิมพ์ต้นคิด (2556-2558) บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ต้นคิด
 • ธนาคารเกียรตินาคิน (2554-2556) Writing Specialist สำนักกรรมการและสื่อสารองค์กร , เจ้าหน้าที่กลยุทธ์สื่อสารองค์กร
 • บริษัทเที่ยวไทย (2553-2554) อดีตหัวหน้าข่าวภูมิภาค นสพ.Traveler
 • บริษัทฐานเศรษฐกิจ (2543-2553) อดีตผู้สื่อข่าวสายการเมือง,เศรษฐกิจภูมิภาค หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 
ผลงานวิชาการและบริการสังคม
 • เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 8
 • ประชุมทางวิชาการจีนศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
 • ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  จัดทำ “หนังสือ 8K's+5K': ทุนมนุษย์คนไทยรองรับประชาคมอาเซียน
ประสบการณ์การบรรยาย
 • บรรยายหัวข้อ การปรับตัวของพยาบาลไทยในบริบท AEC โรงพยาบาลเด็ก
 • บรรยายหัวข้อรับมือ AEC ด้วยกลยุทธ์ซุนวู ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
 • ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  จัดทำ “หนังสือ 8K's+5K': ทุนมนุษย์คนไทยรองรับประชาคมอาเซียน”
 • บรรยายหัวข้อรับมือ AEC ด้วยกลยุทธ์ซุนวู ให้กับบริษัทพัฒนาสปอร์ท คลับ จำกัด
 • บรรยายหัวข้อ “บริหารเงินสบายๆสไตล์มนุษย์เงินเดือน” ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ,ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และองค์กรเอกชนอีกหลายแห่ง
 • บรรยายหัวข้อ “ภาวะผู้นำในสามก๊ก” ให้กับศูนย์ประชุมไบเทค 
 • บรรยายหัวข้อ “ ภาวะผู้นำใน ค.ศ.21” ให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • บรรยายหัวข้อ “ศิลปะการบริหารคนของซุนกวน” ให้กับ CP All
 • บรรยายหัวข้อ “สามก๊กกับการบริหารเจนวาย”ให้กับ บริษัทศรีไทยใหม่ (อุดรธานี)
 • บรรยายหัวข้อ  “สำนึกรักและพัฒนาองค์กร” ให้กับบริษัทอุดรกระจกรถยนต์
 • บรรยายหัวข้อ  “Innovation” ให้กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หน่วยการเรียนขอนแก่น
 • บรรยายหัวข้อ  “Innovation” ให้กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หน่วยการเรียนอุดรธานี
 • บรรยายหัวข้อ “คิดต่างอย่างสร้างสรรค์” ให้กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
 • บรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์ ให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • บรรยายหัวข้อ  “อ่านคนทะลุใจ” ให้กับทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
 • บรรยายหัวข้อ “สุดยอดการบริหารคน บริหารงาน ด้วยกลยุทธ์สามก๊ก” ให้กับสถาบันฝึกอบรมธรรมนิติ
 • บรรยายหัวข้อ“ยุทธศาสตร์ตะวันออกตำราพิชัยสงครามและพงศาวดารสามก๊กกับบทบาทของไทยที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้านและเวทีโลก” วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 • อาจารย์พิเศษบรรยาย เทคนิคการบริหารธุรกิจแบบวัฒนธรรมจีน ในหลักสูตรปริญญาโท จีนในระบบเศรษฐกิจโลก  มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ฯลฯ
หลักสูตรบรรยาย
 • ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน
 • ปิดการขายด้วยศาสตร์ 5 ธาตุ
 • การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการสอนงาน มอบหมายและติดตามงาน สำหรับหัวหน้างาน 
 • เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน 
 • คิดต่างอย่างสร้างสรรค์
 • คิดเชิงกลยุทธ์ 
 • ผู้นำกับการบริหารทีมงาน
 • การเจรจาต่อรองและการสื่อสาร
ประวัติวิทยากรและงานที่ปรึกษา
 • บริษัท เอกชน : บมจ.การบินไทย, บมจ.น้ำตาลขอนแก่น KSL, บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์, บ.เอเชียคอมแพ็ค, บ.พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป, บ.ซีลิคคอร์ป, บ.พัฒนาสปอร์ท คลับ จำกัด, CP ALL, ศูนย์ประชุมไบเทค ฯลฯ
 • รัฐวิสาหกิจ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปาส่วนภูมิภาค
 • ธนาคาร : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารกสิกรไทย 
 • โรงพยาบาล : ร.พ.ราชวิถี, ร.พ.สำโรงการแพทย์ 
 • หน่วยงานภาครัฐ : กรมบัญชีกลาง, สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, บสย., สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน), อพท
 • สถาบันการศึกษา : วิทยาลัยเสนาธิการทหาร, สถาบันเทคโนฯ ลาดกระบัง, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, ม.รังสิต, ม.หอการค้าไทย, ม.กรุงเทพธนบุรี, ม.เกษมบัณฑิต, สถาบันปัญญาภิวัฒน์, มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • Public : กรุงเทพธุรกิจ, Nation University, Wisdom Max, ธรรมนิติ, สถาบันไฟฟ้า 
 • SME : อุดรกระจกรถยนต์, ศรีไทยใหม่
ผลงานที่ผ่านมา (เฉพาะพ็อกเก็ตบุ๊คส์)
 • ด้านบริหารธุรกิจ
  • เจาะอาชีพสร้างรายได้
  • สามก๊กสร้างเถ้าแก่ใหม่ 
  • บริหาร SMEs ด้วยกลยุทธ์สามก๊ก 
  • CEO ในสามก๊ก 
  • เจ้าสัว Tomorrow 
  • ซุนวู ชี้ช่องรวย 
  • ขงเบ้งชี้ทางรวย
  • ยุทธศาสตร์ซุนวู กลยุทธ์ไร้พ่ายในสงครามธุรกิจ
  • กลยุทธ์การบริหารธุรกิจในภาวะวิกฤตจากสามก๊ก
  • รับมือ AEC ด้วยกลยุทธ์ซุนวู
  • บริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้งาน
  • อ่านคนทะลุใจด้วยกลยุทธ์สามก๊ก
 • ด้านการลงทุน
  • รวยได้ในพม่ายุค AEC
  • ลงทุนในลาวยุค AEC
  • โอกาสทองธุรกิจไทยในกัมพูชา
  • รวยอย่างยั่งยืนในเวียดนามยุค AEC
 • การเงินส่วนบุคคล
  • บริหารเงินสบายๆสไตล์มนุษย์เงินเดือน
  • รวยก่อนกำหนดแบบมนุษย์เงินเดือน
  • วิชาความรวยของมนุษย์เงินเดือนที่โรงเรียนไม่เคยสอน
 • ด้านจิตวิทยา
  • วิถีเล่าปี่ ชัยชนะของคนไม่เอาถ่าน
  • แทงหลัง เลื่อยขา เหยียบบ่าขึ้นมาใหญ่ สไตล์สามก๊ก
  • 40 วาทะชนะใจในสามก๊ก
  • พราง ลวง ลับ สไตล์สามก๊ก
  • สามก๊กฉบับอ่านคนผ่านกลศึก
  • เป็นเลิศอย่างขงเบ้ง
  • สามก๊กฉบับ อ่านคนผ่านกลศึก
  • คมวาทะสู่ความสำเร็จในสามก๊ก
  • เล่าเรื่องสามก๊กฉบับคนรุ่นใหม่
  • ความสำเร็จที่คุณสั่งได้
  • ชนะได้โดยไม่ต้องเหนื่อยสไตล์สามก๊ก
  • เก่งใช้คนอย่างเล่าปี่ ชนะใจคนทั้งแผ่นดิน
  • อ่านสามก๊กง่ายนิดเดียว
  • คมผู้นำในสามก๊ก
  • สามก๊กฉบับ Gen Y
  • คิดต่างอย่างสร้างสรรค์
  • อ่านเหลี่ยมสุมาอี้
  • สามก๊ก ฉบับ บริหารความขัดแย้งด้วยทฤษฎีเกม
  • คิดอย่างซามูไร
  • บทเรียนความพ่ายแพ้ของผู้นำในสามก๊ก
  • การเมืองในองค์กรสไตล์สามก๊ก
  • ขงเบ้ง ผู้นำในยามวิกฤต
  • ทันเล่ห์ รู้เหลี่ยมด้วยสามก๊ก 
  • สามก๊ก ฉบับเจ้านายลูกน้อง
  • ไม่เก่งก็สำเร็จได้ด้วยวิถีเล่าปี่ 
  • สุดยอดการบริหารคนสไตล์สามก๊ก
  • เจรจาขั้นเทพด้วยวาทะในสามก๊ก
 • ด้านการเมือง  
  • ผ่าอนาคตประเทศไทย 2552
  • ผ่าอนาคตประเทศไทยก้าวข้ามผ่านยุทธการแบ่งสี
  • ทักษิณโมเดล  จุดเปลี่ยนประเทศไทย
  • ผ่านอนาคตพลังงานไทยในมิติ AEC
สนใจติดต่อ วิทยากร
คอร์สอบรม-สัมมนาโดย อ.เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
Past Seminar (172)
Future Seminar (26)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.