หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.สุวิช นุกูลสุขศิริ
331
อ.สุวิช นุกูลสุขศิริ
ผู้เชียวชาญด้านการจัดทําโครงสร้างเงินเดือน การออกแบบโครงสร้างองค์กร
 
ประวัติโดยย่อ
  • ผู้เชียวชาญด้านการจัดทําโครงสร้างเงินเดือน การสํารวจอัตราค่าจ้าง 
  • ผู้เชียวชาญด้านการออกแบบโครงสร้างองค์กร และการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  • ที่ปรึกษาสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 
  • กรรมการผู้จัดการบริษัท Oneness IPS จํากัด 
  • ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
สนใจติดต่อ วิทยากร
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.