หน้าอบรม-สัมมนา    อบรม    การขาย การตลาด จัดซื้อ การบริการ | กรุงเทพฯ
424
หลักสูตร ปิดการขายด้วยศาสตร์ 5 ธาตุ 
 
 
 
วันที่อบรม วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564
เวลาอบรม : 09.00 - 16.00 น.

สิ่งสำคัญของการขายไม่ใช่แค่ทักษะการขาย แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ว่า “ลูกค้าของเราต้องการสิ่งใด” หากเข้าใจในความต้องการของลูกค้า การปิดการขายย่อมไม่ใช่เรื่องยาก แต่หากไม่เข้าใจความต้องการของลูกค้าโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จก็ย่อมที่จะน้อยลง
 
การอ่านคนจากธาตุทั้ง 5 เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการอ่านคน รวมไปถึงอ่านความต้องการของลูกค้า โดยศาสตร์ดังกล่าวประยุกต์จากตะวันออกที่เชื่อว่า มนุษย์ทุกคนต่างมีธาตุอยู่ในตนเองถึง 5 ธาตุประกอบด้วย ไฟ น้ำ ไม้ ทอง ดิน โดยที่แต่ละคนจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน ตามธาตุหลักและธาตุรอง ซึ่งแน่นอนว่าหากเข้าใจถึงธาตุทั้ง 5 ย่อมทำให้การอ่านและเข้าใจคนอื่นเป็นเรื่องไม่ยาก

โดยผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : Training Workshop ผสมผสาน การอภิปราย ระดมความคิด วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากกรณีศึกษาและสถานการณ์จริงของผู้เข้าอบรม  
 
วัตถุประสงค์  
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความแตกต่างของธาตุทั้ง 5 เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จักกับธาตุของตนเองและของผู้อื่น
 • เพื่อพัฒนาและดึงศักยภาพความเป็นนักขายของแต่ละธาตุ 
 • เพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าแต่ละแบบ
หัวข้อการอบรม
 1. ที่มาของศาสตร์ 5 ธาตุกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ความเป็นมาของศาสตร์ 5 ธาตุ
  • การปรับใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  • เหตุผลที่ใช้ศาสตร์ 5 ธาตุมาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 2. การจำแนกบุคลากร 5 ธาตุโดยแบ่งตามพฤติกรรม 
  • บุคลากรธาตุไฟซึ่งเป็นคนใจร้อน ไม่รอบคอบ
  • บุคลากรธาตุน้ำซึ่งเป็นคนใจเย็น ทำงานช้า
  • บุคลากรธาตุไม้ซึ่งเป็นคนช่างคิด ช่างฝัน ช่างจินตนาการ
  • บุคลากรธาตุทอง ซึ่งเป็นคนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ทำงานตามคำสั่ง
  • บุคลากรธาตุดิน ซึ่งเป็นสุขุม รอบคอบ  ชอบวางแผน 
 3. คัดเลือกบุคลกรการขายด้วยหลัก 5 ธาตุ 
  • สรรหาบุคลากรด้านการขาย 
  • ค้นหายอดนักขายในแต่ละธาตุ
 4. ความต้องการของลูกค้า 5  ธาตุ
  • หาความต้องการของลูกค้าแต่ละธาตุ
  • เทคนิคการต่อรอง
  • ค้นหาเทคนิคการปิดการขาย
 5. สรุปประเด็น-ปัญหาที่พบเจอและแนวทางการป้องกัน / แก้ไข
  • สรุปการอบรม 
  • ถาม-ตอบ
ประโยชน์ที่ได้รับ
 1. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงธาตุทั้งห้า 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจธาตุของตนเองและของผู้อื่น 
 3. สามารถพัฒนาและดึงศักยภาพความเป็นนักขายของแต่ละธาตุ 
 4. เข้าใจความต้องการของลูกค้าแต่ละธาตุ เพื่อนำไปสู่การปิดขาย 
วิทยากร : นายเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป (ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเขียน)

 
หลักสูตรราคา 4,000 บาท / ท่าน

หมายเหตุ :
 • รับฟรี! หนังสือการบริหารคนด้วยหลัก 5 ธาตุ (เขียนโดยอาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป)
 • รับเพียง 20 - 30 ท่าน เท่านั้น!!!
สอบถาม ฝ่ายอบรม-สัมมนา โทร. 02-1019187
สมัคร
Verified
 
LOCAL TIME
Time Zone : Asia/Bangkok
9.00 - 16.00 น.
COST
4,000 บาท
 ไทยแฟรนไชส์ อคาเดมี
 ไทยแฟรนไชส์ อคาเดมี
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,886  คุณทรายแก้ว จันทรกิติวุฒิ
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,806 กระทู้  863 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.