หน้าอบรม-สัมมนา    อบรม    SMEs แฟรนไชส์ | กรุงเทพฯ
816
หลักสูตร สร้างระบบแฟรนไชส์ 40 ชั่วโมง+เยี่ยมชมกิจการ  


"แฟรนไชส์" เปรียบเสมือนการขับเครื่องบิน มันเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะขับเครื่องบินได้เองโดยปราศจากผู้แนะนำ แต่ถ้าคุณได้รับคำแนะนำแล้วละก็ แฟรนไชส์จะกลายเป็นเครื่องบินความเร็วสูงที่จะพาธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว

หลักสูตรเข้มข้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสร้างระบบแฟรนไชส์ให้แก่เจ้าของกิจการที่ต้องการขยายธุรกิจ หรือผู้ที่มีความสนใจในเรื่องแฟรนไชส์ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะสามารถประเมินคุณสมบัติของตนเองได้ว่ามีความพร้อมในการทำแฟรนไชส์ได้หรือไม่ และอยู่ในระดับใด? 


เมื่อมีการขายแฟรนไชส์ไปแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือ การเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานช่วงเริ่มต้น และสร้างระบบการสนับสนุนที่ต่อเนื่องรวมไปถึงพัฒนาสิ่งใหม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยผู้เรียนที่สอบผ่าน และ เข้าเรียนครบตามกำหนด จะได้รับประกาศนียบัตร และ การรับรองความรู้จากสมาคมแฟรนไชส์ไทย

วันที่เรียน : 
  • วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
  • วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563
  • วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 (เยี่ยมชมธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ)
  • วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 
  • วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563
สถานที่ : อาคารซีพีทาวเวอร์ ห้อง 1111C ชั้น 11 ถนนสีลม (ลงรถไฟฟ้าสถานีศาลาแดง หรือลงรถใต้ดินสถานีสีลม) 


 
ความรู้ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ คือ การเรียนทั้งสิ้น 40 ชั่วโมง ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
  1. เรียนความรู้ในห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง
  2. เรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมเยี่ยมชมธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ 1 วัน จำนวน 10 ชั่วโมง คือ เยี่ยมชมกิจการแฟรนไชส์ชั้นนำ เพื่อให้ผู้เข้าเรียนได้สัมผัสการปฏิบัติงานจริง ในธุรกิจแฟรนไชส์ พร้อมทั้งรับฟังข้อแนะนำจากของกิจการแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ
  3. ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างคู่มือ
นอกจากนี้แล้ว ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับการทดสอบความรู้และได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ เรื่องการสร้างระบบแฟรนไชส์จากทางสมาคมแฟรนไชส์ไทยด้วย และ รับฟรี!! คู่มือสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ และ ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบงาน


การศึกษาความเป็นไปได้ : 

ธุรกิจของคุณ จะสร้างแฟรนไชส์ได้หรือไม่? 

จะรู้ได้อย่างไรว่า "ธุรกิจแบบไหนจึงจะทำแฟรนไชส์ได้" การอบรมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทำแฟรนไชส์ มีรายการสำหรับการตรวจสอบความพร้อมของธุรกิจกว่า 20 รายการ เพื่อทำให้คุณสามารถพิจารณาด้วยตัวของคุณเองได้ว่ากิจการของคุณพร้อมหรือยังในการทำแฟรนไชส์ และจะมีโอกาสประสบความสำเร็จหรือไม่ ข้อดีและข้อควรระวังในการทำแฟรนไชส์คืออะไร? จำเป็นหรือไม่ที่ต้องขยายธุรกิจในรูปแบบนี้ การอบรมนี้มีคำตอบ
 
โครงสร้างและขั้นตอนในการทำแฟรนไชส์

ถ้าจะสร้างธุรกิจเป็นระบบแฟรนไชส์ได้นั้น จะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง งานไหนที่จำเป็นต้องมี เพื่อความสมบูรณ์ในการทำระบบแฟรนไชส์และสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ อะไรคือสิ่งสำคัญเมื่อทำระบบนี้ และมีขั้นตอนอย่างไร จะมีค่าใช้อะไรมาเกี่ยวข้องบ้าง เมื่อสร้างระบบแฟรนไชส์และจะต้องออกแบบโครงสร้างอย่างไร จะมีหลักในการคิดค่าแฟรนไชส์เท่าไหร่ และควรเก็บค่าตอบแทนรายเดือนหรือไม่อย่างไร นี่คือเนื้อหาความรู้ที่จะได้จากการอบรมเรื่องนี้ 


ร้านต้นแบบ


เพื่อสร้างความสมบูรณ์แบบของแฟรนไชส์ "ร้านต้นแบบ" คือ ร้านรูปแบบตัวอย่างของร้านที่จะขายแฟรนไชส์ ทำไมจึงต้องมีร้านต้นแบบ อะไรที่ควรจะทำเมื่อมีร้านต้นแบบ ร้านที่มีอยู่แล้วนำมาปรับปรุงใหม่ได้หรือไม่ ขบวนการสร้างร้านต้นแบบเป็นอย่างไร นี่คือหัวข้อที่คุณต้องเข้าใจในการทำระบบแฟรนไชส์เพื่อสร้างมั่นใจว่าระบบที่คุณสร้างขึ้นจะไม่ล้มเหลว เมื่อขายแฟรนไชส์ออกไป

การสร้างมาตรฐาน


ถ้ากิจการของคุณก้าวหน้า คุณมั่นใจหรือไม่ว่าร้านที่เปิดขึ้นตามมาจะสามารถรักษาคุณภาพไว้ได้ ปัญหาที่การขยายสาขาเพิ่มไม่เวิร์คก็เพราะขาดระบบมาตรฐานในการควบคุม เทคนิคในการควบคุมร้านต้องทำอย่างไร อะไรคือมาตรฐานที่จะต้องสร้างและทำให้เกิดจริงได้อย่างไร ระบบตรวจสอบร้านควรทำอย่างไร นี่คือระบบสำคัญมากที่ต้องมีในการทำแฟรนไชส์หรือขยายสาขาเพิ่มขึ้น


การจัดทำคูมือและการอบรม

 
หัวใจในการก๊อบปี้ความสำเร็จของกิจการคุณไปสู่ผู้อื่นที่ไม่รู้จักกันมาก่อน คือ เทคนิคการจัดทำคู่มือและการอบรมเพื่อถ่ายทอดขบวนการธุรกิจให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ นี่เป็นเครื่องมือสำคัญในการโคนนิ่งกิจการ ขั้นตอนในการทำคู่มือต้องทำอย่างไร มีหัวข้ออะไรบ้างที่ต้องพูดถึง และต้องอบรมอย่างไรเพื่อให้สาขาใหม่ทำงานได้ดี ไม่สร้างปัญหากลับมาให้ปวดหัว

การสร้างแบรนด์

 
แน่นอนที่สุด ถ้ากิจการคุณไม่เป็นที่รู้จักหรือสินค้าบริการของคุณไม่มีแฟนคลับ ก็ยากที่จะสร้างรายได้ที่ต่อเนื่อง ร้านแฟรนไชส์ที่เปิดตามมาก็จะหมดอนาคตและปิดลงตามๆ กันอย่างน่าเสียดาย การสร้างตลาดและแบรนด์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในระบบแฟรนไชส์ เรียนรู้เรื่องนี้จากนักการตลาดชั้นนำของเมืองไทย

 
สัญญาแฟรนไชส์และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์ 


"กฏหมายแฟรนไชส์" ยังไม่มีในเมืองไทยแต่หลายประเทศมี ทุกคนต้องการสัญญาเพื่อควบคุมแฟรนไชซี่ให้อยู่ในระเบียบ แต่ในสัญญานั้นต้องมีการพูดถึงในเรื่องอะไรบ้าง และเมื่อทำสัญญากันแล้วจะบังคับใช้ได้หรือไม่ หลายคนไม่ทราบว่าการเขียนสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างกันนั้น อาจบังคับตามกฏหมายไม่ได้ ทำให้เกิดอาการที่เรียกว่า "โมฆะ" มีกฏหมายบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของแฟรนไชส์ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา, คุ้มครองผู้บริโภค, สัญญาที่ไม่เป็นธรรมและอื่นๆ ที่คุณจำเป็นต้องรู้กรณีศึกษาจากผู้ประกอบการจริง
 
การเยี่ยมชมกิจการ

นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว ยังมีจัดโปรแกรมศึกษาดูงานของกิจการแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ 2 แห่งใน 1 วันเต็ม โปรแกรมนี้นอกจากจะเป็นการผ่อนคลายจากการเรียนแล้ว ยังได้ท่องเที่ยวเชิงศึกษาดูงานที่จะจุดประกายไอเดีย สร้างความตื่นตัวในการสร้างสรรค์ธุรกิจและยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนที่เรียนด้วยกันที่จะสามารถต่อยอดสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจได้ในอนาคต


ตารางการอบรม
 
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 : ห้อง 1102 "ประเมินความเป็นไปได้ในการทำแฟรนไชส์"
12.30 น. ลงทะเบียน
13.00 น. ความหมายแฟรนไชส์ ข้อดี-ข้อเสีย ของการทำแฟรนไชส์
15.00 น. การศึกษาความเป็นไปได้ ในการทำแฟรนไชส์
17.00 น. กิจกรรมสัมพันธ์
18.00 น. ถาม-ตอบ จบการอบรม
 
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 : ห้อง 1102  "ขั้นตอนการทำแฟรนไชส์"
12.30 น. ลงทะเบียน
13.00 น. ขั้นตอนในการสร้างระบบแฟรนไชส์, การกำหนดค่าแฟรนไชส์        
15.00 น. ระบบมาตราฐาน
16.00 น. การจัดคู่มือ การอบรม และการตรวจประเมินร้าน
18.00 น. ถาม-ตอบ จบการอบรม
 
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 : เยี่ยมชมกิจการ
08.00 น. ลงทะเบียน จุดนัดพบ
08.20 น. ออกเดินทาง และรับของว่างในรสบัส
09.30 น. เยี่ยมชมกิจการ
12.00 น. ออกเดินทาง
13.00 น. เยี่ยมชมกิจการ + รับประทานอาหารกลางวัน
16.00 น. เดินทางกลับ
 
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 : ห้อง 1102 "การสร้างแบรนด์และร้านต้นแบบ"
12.30 น. ลงทะเบียน
13.00 น. สัญญาแฟรนไชส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
14.00 น. การตลาดเพื่อขายแฟรนไชส์
15.00 น. การจัดทำคู่มือแฟรนไชส์
18.00 น. ถาม-ตอบ จบการอบรม
 
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 : ห้อง 1102 "การทำคู่มือ, การตลาด, การขายและบริหารแฟรนไชซี่"
12.30 น. ลงทะเบียน
13.00 น. การสร้างแบรนด์, ร้านต้นแบบ
15.00 น. รายการทบทวนก่อนการขายแฟรนไชส์ , การขายแฟรนไชส์ ,
การบริหารร้านแฟรนไชส์ซี่ , ก่อนเปิด ระหว่าง เปิด การสนับสนุนต่อเนื่อง
17.30 น. รับประกาศนียบัตร อบรมความรู้ จากสมาคมแฟรนไชส์ไทย
18.00 น. ปิดอบรม
 

ค่าอบรมราคาท่านละ 8,025 บาท 
(ราคานี้รวม VAT7%) 
หมายเหตุ : รับจำกัดเพียง 30 ท่าน / คลาส เท่านั้น!!!

สอบถาม ฝ่ายอบรม-สัมมนา โทร. 02-1019187
ปิดรับสมัคร
Verified
 
LOCAL TIME
Time Zone : Asia/Bangkok
12.30 - 18.00 น.
COST
8,025 บาท
 สมาคมแฟรนไชส์ไทย
 สมาคมแฟรนไชส์ไทย
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,696  คุณมาฆบุตร ศรคม
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,797 กระทู้  853 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.