หน้าอบรม-สัมมนา    อบรม    SMEs แฟรนไชส์ | กรุงเทพฯ
3.5K
หลักสูตรแฟรนไชส์ ธุรกิจอาหารขนาดเล็ก (Food Franchise Start Up) #5 


วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563
ลงทะเบียน : 09.30 น.
เวลาอบรม : 10.00 - 16.00 น.
ระยะเวลา : 5 ชั่วโมง 
สถานที่ : สำนักงานใหญ่ ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์

คอร์สเดียวที่วิเคราะห์ เจาะลึกยอดขาย รายรับ จับตาดูทุกวัน สัปดาห์ เดือน พร้อม Workshop การสร้างร้านต้นแบบ ต่อยอดสู่ระบบแฟรนไชส์ เรียน 1 ครั้ง รู้งบกำไร ขาดทุน ซื้อมาขายไป อันไหนปรับลด ต้องเพิ่ม อันไหนสูญเสีย รั่วไหล รู้หมด!

เนื้อหาหลักสูตร :
 1. จัดทำ และออกแบบระบบข้อมูล รายรับรายจ่าย ฉบับสมบูรณ์
 2. รู้จุดควบคุม ตรวจสอบได้ ทราบจุดรั่วไหล สูญเสียของธุรกิจปัจจุบัน
 3. เรียนรู้ และพยากรณ์ Forecast ยอดขายได้อย่างแม่นยำ
 4. สร้างร้านต้นแบบ (Pilot Project)
 5. ขั้นตอนเตรียมความพร้อมก่อนขายแฟรนไชส์
 6. เข้าใจระบบแฟรนไชส์ สำหรับธุรกิจอาหารโดยเฉพาะ
 7. สอนการตั้งค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
 8. ศึกษา ออกแบบ และจัดทำ Business Model 3 รูปแบบ คือ
  • ร้านตนเอง
  • ร้านต้นแบบ
  • ร้านสาขาแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซี่)
ผู้ที่เหมาะสมในการเข้าร่วมสัมมนา :
 1. คนที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจอาหาร แต่ยังจับทางไม่ถูก วิเคราะห์ยอดขายไม่เป็น 
 2. คนที่ทำธุรกิจอาหาร รู้ว่ากำไร แต่ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน
 3. คนเปิดร้านอาหาร ที่ยังไม่ทราบจุดรั่วไหล จุดที่สูญเสียมากที่สุดอยู่ตรงไหน
 4. เจ้าของกิจการที่ต้องการขยายธุรกิจ แบบต่อยอด
 5. ผู้จัดการ หรือ หัวหน้างาน แผนกแฟรนไชส์
 6. ผู้สนใจสร้างธุรกิจตัวเองให้เป็นแฟรนไชส์

1.การตั้งต้น
 • ความเป็นจริงของธุรกิจ
 • ตัวอย่างงบกำไร(ขาดทุน) ธุรกิจซื้อมาขายไป
 • Business Model 1
 • การวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมการขยายธุรกิจขนาดเล็ก
 • Business Model 2.ธุรกิจร้านอาหาร หรือ บริการ
 • โครงสร้างระบบข้อมูลประจำวัน
 • ตัวอย่างเอกสารรายงานประจำวัน
 • เอกสารทั่วไปที่ควรมี
2.แต่งตัว
 • โครงสร้างระบบข้อมูลประจำสัปดาห์
 • ตัวอย่างเอกสารรายงานประจำวัน
 • โครงสร้างระบบข้อมูลประจำเดือน
 • ตัวอย่างเอกสารรายงานประจำเดือน
 • ร้านต้นแบบ (Pilot Project)
 • Business Model 2/2 ธุรกิจเดิมที่สร้างร้านต้นแบบ
 • ตัวอย่างงบกำไร(ขาดทุน) ร้านต้นแบบ
 • ข้อดี-ข้อเสียในการทำแฟรนไชส์
3.ต่อยอด
 • การประเมินความพร้อมก่อนขายแฟรนไชส์
 • การกำหนดอัตราค่าใช้จ่าย ธรรมเนียมแฟรนไชส์
 • Business Model 3
 • ตัวอย่างงบกำไร(ขาดทุน) ร้านแฟรนไชส์ซี
 • ตัวอย่างงบกำไร(ขาดทุน) กรณี บริษัทเปิดสาขาเองดำเนินการเอง
 • ตัวอย่างงบกำไร(ขาดทุน) กรณี บริษัทแยกร้าน โดยคิดเพิ่มต้นทุนสินค้า 15%
 • ตัวอย่างงบกำไร(ขาดทุน) โดยบวกต้นทุนสินค้า 25%
 • แบบฟอร์มเปล่างบกำไร(ขาดทุน)
   
แจกฟรี! แบบฟอร์ม Work Sheet รายวัน,สัปดาห์ (ไฟล์ Download)*
 
หลักสูตรราคา 5,500 บาท 
(ราคานี้ยังไม่รวม VAT7%)

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวพร้อมอาหารกลางวัน และอาหารว่างผลงานส่วนหนึ่งของวิทยากร Franchise Start Up อันดับต้นๆ ของเมืองไทย

 
 
 


ภาพบรรยากาศงานอบรม ครั้งที่ผ่านมา
 

 
สอบถาม ฝ่ายอบรม-สัมมนา โทร. 02-1019187
ปิดรับสมัคร
Verified
 
LOCAL TIME
Time Zone : Asia/Bangkok
10.00 - 16.00 น.
COST
5,500 บาท
 ไทยแฟรนไชส์ อคาเดมี
 ไทยแฟรนไชส์ อคาเดมี
หลักสูตร Advanced Digital Marketing
6,900 บาท ต่อหลักสูตร
หลักสูตรแฟรนไชส์ สตาร์ทอัพ (Franchise Start ..
8,500 บาท 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 41,376  คุณสิพัฒน์ กรวัตร
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,925 กระทู้  953 หัวข้อ