หน้าคำคม    ต่างประเทศ    โฆษณาที่ดีที่สุด คือ โฆษณาที่พูดโดยลูกค้าที่มีความพึ...
2.5K
3 สิงหาคม 2563
โฆษณาที่ดีที่สุด คือ โฆษณาที่พูดโดยลูกค้าที่มีความพึงพอใจ -ฟิลิป คอตเตอร์-
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ