โปรโมชั่น8    อบรม-สัมมนา    เรียน 2 คน ลดทันที 50% สำหรับคนที่2 จากราคาเต็ม
451
1
3 เมษายน 2562
เรียน 2 คน ลดทันที 50% สำหรับคนที่2 จากราคาเต็ม

 
คอร์สนี้เรียนรู้เชิงทฤษฎี ลักษณะ และประเภทกรอบความคิด 2 ลักษณะ ได้แก่ กรอบความคิดที่ปิดกั้น (Fixed Mindset) และกรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset) ซึ่งเป็นองค์ความรู้หลักของนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงคือ แครอล ดเว็ค (Carol Dweck) ผู้เรียนจะได้รับ ประโยชน์จากการปลูกกรอบความคิดที่เติบโต ซึ่งมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการใช้ชีวิตให้มีความสุข และมีแรงจูงใจในการแสดงผลงานได้เต็มที่ประสบความสำเร็จในการงานอย่างยั่งยืน
 
เนื้อหาของคอร์สนี้ให้อะไร
  • เข้าใจความแตกต่างระหว่างระหว่าง กรอบความคิดที่ปิดกั้น (Fixed Mindset) และกรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset)
  • เข้าใจว่าเราพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ได้อย่างไร บนหลักการของสมอง (Neuroscience)
  • ค้นพบกรอบความคิดที่เหนี่ยวรั้งคุณไว้ จนทำให้ศักยภาพที่แท้ของคุณถูกปิดกั้น
  • เรียนรู้เทคนิคและวิธีการสร้างกรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset) และมี แนวทางปลูกกรอบความคิดนี้ต่อไปให้ งอกงามและยั่งยืน
คอร์สนี้เหมาะกับใคร
 
คอร์สนี้เหมาะกับทุกคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งวิธีคิด ความรู้สึก และการ กระทำด้วยการพัฒนากรอบความคิดเติบโตของตนเอง นำไปสู่ผลลัพธ์ที่สร้างสุขและ ประสบความสำเร็จ
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากคอร์สนี้
  1. ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่างของกรอบ ความคิด 2 ลักษณะ
  2. ผู้เรียนเข้าใจกรอบความคิดบนหลักการสมอง
  3. ผู้เรียนสำรวจกรอบความคิดที่ปิดกั้น  ศักยภาพภายใน 
  4. ผู้เรียนค้นพบตนเองและแปรเปลี่ยนเป็น กรอบความคิดเติบโตทั้งวิธีคิด วิธีพูดและการกระทำที่ส่งผลให้เกิดความสุขและความสำเร็จในชีวิตและงาน
  5. ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนเทคนิคต่างๆ ในการพัฒนากรอบความคิดที่เติบโต
Normal Price: 2,000 Baht (ราคายังไม่รวม VAT 7% รวม 1 เบรค)
หมายเหตุ: มาเป็นคู่ถูกกว่า คนที่สองลด 50% จากราคาเต็ม

หลักสูตร Cultivate A Growth Mindset For Happiness and Success
ส่วนลด 50 % 
เงื่อนไข :
มาเป็นคู่ถูกกว่า คนที่สองลด 50% จากราคาเต็ม
โทร. 093-9974791
Special Coupon! by TFC
-คูปองนี้ ไม่สามารกแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
-คูปองนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด
และกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆได้
-ทางเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมดเขต 23 เมษายน 2562
ThaiFranchiseCenter.com
00000000352
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.