อ.ชิดชนก แก้วอัมพร
 
Current Position
  • ผู้ชำนาญการสร้าง Brand กว่า 20 ปี จากบริษัทแนวหน้าของเมืองไทย
  • อาจารย์ประจำหลักสูตร Branding & Store Design สถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร ( FFI )
Experience
  • ออกแบบและสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ และสื่อสารการตลาด [Brand and Marketing - Communication] ครบวงจร
  • ออกแบบตกแต่งภายในร้านอาหาร หรือ ร้านที่ต้องใช้การสร้างแบรนด์เป็นองค์ประกอบหลัก
  • ให้คำปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ รวมถึงการออกแบบตกแต่งร้านทั้งในประเทศและแถบเอเซีย
บริษัทที่เคยร่วมงานด้วย อาทิเช่น 
  • บริษัท บริดจสโตนเซลส์ [ประเทศไทย] จำกัด
  • บริษัท ไดอิจิคิคากุ [ประเทศไทย] จำกัด 
  • Noodle , Slc.Group, Nikon, Unique Running,จิตรโภชนา, EZ’S KITCHEN ฯลฯ