อ.เกียรติพงษ์ สันตะบุตร
 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเท็กซัส อาร์ลิงตั้น มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ประสบการณ์
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
 • Managing Director Wyncoast Logistics Company Limited
 
การทำงาน
 • Project Leader บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ บริษัท ออตโต บ๊อก เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย จำกัด
 • ผู้จัดการคลังสินค้า บริษัท ซับไมครอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการคลังสินค้า บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • วิศวกรโครงการ บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • วิศวกรโครงการ เอบีบี ดิสทรีบิวชั่น ลิมิเต็ด
 • วิศวกรโครงการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 
ผลงานวิจัยและโครงการ
 • นักวิจัยโครงการศึกษาและพัฒนาการจัดระบบโครงข่ายสายทางเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การขนส่งสินค้า ในจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2552
 • นักวิจัยโครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งสถานีการขนส่งสินค้า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2549
 • ผู้อำนวยการโครงการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สินค้าทางรถไฟระหว่างนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2548