อ.สุดารัตน์ คล่องขยัน
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย
 
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี บัญชี
  • ปริญญาโท การตลาด สหรัฐอเมริกา
 
ประสบการณ์
  • 2533-2540  เริ่มทำงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ปี 2533 ครบ 7 ปี ตำแหน่งสุดท้าย ผจก ส่วน สินเชื่อ sme  
  • 2540-2542  ทำงานกับธนาคาร กรุงเทพ 2ปี ตำแหน่งสุดท้าย AVP ฝ่าย ปรับโครงสร้างหนี้ 
  • ช่วงปี 2543-53 เป็นผอ ปรับโครงสร้างหนี้ และขาย NPA. ของบรรษัท บริหารสินทรัพย์ไทย 
  • ปัจจุบันเป็นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์และ รีสอร์ต ที่เพชรบูรณ์ และ เป็นผู้ก่อตั้งชมรมปลดหนี้
  • ผลงานที่ผ่านมา แก้หนี้มากว่า หมื่นราย ยอดหนี้ 2แสนล้าน. ส่วนใหญ่ภาระหนี้ 20-500ล้าน โดย %ในการแก้ไขได้ success rate ประมาณ 75% 
  • โดย พี่น้อย ที่เริ่มต้นดูแลสินเชื่ออสังหา ธ.ไทยพาณิชย์ ดูแล เคส แลนด์&เฮ้าส์ nc group วังทอง กรุ๊ป มากว่า 10 ปี ดูแลแก้ไขปัญหาด้านการเงิน project ใหญ่ เช่น bts รพ พญาไท ไทยคอปเผอร์ มูลค่า มากว่า 2แสน ล้านบาท จึงมีความเชี่ยวชาญทางการทำ cash flow project feas และแก้ปัญหาของโครงการขนาดใหญ่และเล็กมาทุกรูปแบบ และมากกว่าใคร