อ.เอกรินทร์ ศิริพรรณพร
 
การศึกษา : ปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย รังสิต 
 
ประวัติการทำงาน
  • นักออกแบบตกแต่งในเครือ บริษัท รีโน่ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้แบรนด์เสื้อผ้า AIIZ , CAMEL
  • Account Executive บริษัท  A Plus Group จำกัด
  • Interior Designer บริษัท GDN จำกัด ดูแลออกแบบสำหรับแบรนด์ภายใต้เครือเซ็นทรัล และ McDonald’s
  • Business  Development  Design section บริษัท Central Retail Corporate จำกัด 
  • ก่อตั้ง บริษัท ES Design Retail & Interior จำกัด
ปัจจุบัน
  • ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท  Es design retail & interior จำกัด
  • โดยให้คำแนะนำการออกแบบและดูแลการออกแบบให้กับธุรกิจแบรนด์ชั้นนำมากกว่า 10 แบรนด์