ภญ.ดร.ประคองศิริ บุญคง
 
ประธานฝ่ายวิชาการโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur สาขาการจัดการธุรกิจความงาม (เครื่องสำอางและสปา)
 
ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร กระทรวงสาธารณสุข
 • ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด
  • ผลิตภัณฑ์ข้าวเคลือบสมุนไพรของบริษัทฯ ได้ทำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยศูนย์พัฒนาธุรกิจรัฐร่วมเอกชน (ศ.ร.อ) ภายใต้โครงการ “ข้าวเคลือบสมุนไพร” เมื่อปีพ.ศ. 2546 และทำการวิจัยเสร็จสิ้นในปีพ.ศ.2547 และได้รับอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 • ผู้จัดการศูนย์บริหารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การเภสัชกรรม (อภ.)
 • ที่ปรึกษาพิเศษทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ประวัติการศึกษา
 • พ.ศ.2512 ปริญญาเอก Miami University(Medicinal Plants)
 • พ.ศ.2527 ปริญญาโท University of Cincinnati(Pharmacognosy)
 • พ.ศ.2526 ปริญญาโท University of Cincinnati(Pharmaceutical Analysis)
 • พ.ศ.2512 ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ใบประกอบโรคศิลปะ
 • เภสัชกรรมแผนปัจจุบัน
 • เภสัชกรรมแผนโบราณ
 
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ.2550-ปัจจุบัน
  • ที่ปรึกษาอิสระศูนย์พัฒนายาไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • พ.ศ.2548-2550
  • ผู้จัดการศูนย์บริหารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การเภสัชกรรม
 • พ.ศ.2546-2548
  • ผู้อำนวยการกองการตลาด องค์การเภสัชกรรม
 • พ.ศ.2538-2546
  • นักวิจัย องค์การเภสัชกรรม
 • พ.ศ.2512-2522
  • นักวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 
โครงการพัฒนาระหว่างเป็นที่ปรึกษาอิสระ
 • โครงการบูรณาการสร้างอาชีพด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร(สำหรับผู้ประสบอุทกภัย)5 จังหวัด)สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนาดย่อม ปี2550
  • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมุนไพรบำรุงเส้นผมและแชมพูกระเม็ง
  • จังหวัดอ่างทอง
  • จังหวัดสิงห์บุรี
  • จังหวัดสุพรรณบุรี โลชั่นกวาวเครือ
  • จังหวัดปทุมธานี น้ำยาบ้วนปาก แชมพูข้าวหอมนิลและโลชั่นทาผิวน้ำมันมะพร้าว
 • งานพัฒนาสารสกัดสมุนไพรจากฟักข้าว ปี2551 มูลนิธิกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ข้าวเคลือบฟักข้าว โลชั่นฟักข้าว
 • โครงการศึกษาน้ำมันกระเบา(Chaulmoogra Oil) ปี2552 มูลนิธิกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข แชมพูสุนัข
 • โครงการพัฒนายาอายุวัฒนะ ปี2552 มูลนิธิกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข อายุวัฒนะแคปซูล Neck Cream
 • งานพัฒนาสมุนไพรลดความอ้วน ปี2552 มูลนิธิกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
 • โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรสู่ตลาดสากลอย่างยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบ่อน้ำพุร้อน(สำนักงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี2553)
  • น้ำพุร้อนป่าตึง จังหวัดเชียงราย
  • น้ำพุร้อนฝาง จังหวัดเชียงใหม่
  • น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง
  • น้ำพุร้อนพรรั้ง จังหวัดระนอง
  • น้ำพุร้อนท่าสะท้อน จ.สุราษฎร์ธานี            
  • น้ำพุร้อนบ้านน้ำร้อน จ.กระบี่     
  • น้ำพุร้อนกันตัง จ.ตรัง  
 • นวัตกรรมบนวิถีสมุนไพรไทย(สถาบัน SME 2554)กระทรวงอุตสาหกรรม
  • บริษัท ลีลาวดีสมุนไพร จำกัด
  • บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย)จำกัด
  • ภูโคลน คันทรี คลับ
  • บริษัท เฮลเม็ต เคลต์ จำกัด
  • บริษัท อรวรรณาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • บริษัท เอช.ซี.เฮิร์บคลับ(ไทยแลนด์)จำกัด
  • บำรุงชาติสาสนายาไทย
  • บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด
  • บริษัท สยาม เมอริท โปรดักส์ จำกัด
  • บริษัท ทัชวัน จำกัด
 • โครงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ำมันไพลที่สกัดด้วยวิธีต่างๆ ปึ2556 มูลนิธิกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
 • โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคเหนือ ปี2556 มูลนิธิกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
  • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงราย ครีมอาบน้ำเพื่อผิวขาว
  • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเอสเตอร์ แชมพูผสมครีมนวด(2 in 1)และครีมอาบน้ำ
  • กลุ่มชุมชนอนุรักษ์สมุนไพรถ้ำเชียงดาว โคลนพอกตัวกวาวเครือ
  • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ครีมอาบน้ำ
  • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน คุณพิชยา น้ำมันมะพร้าว จ. อุตรดิตถ์ ครีมบำรุงผิวหน้าสารสกัดฟักข้าว ครีมอาบน้ำสูตรอ่อนโยนสารสกัดใบบัวบก
  • กลุ่มศูนย์ผลิตสมุนไพร คุณดวงพร จ.แม่ฮ่องสอน โลชั่นน้ำมันงา
  • กลุ่มแปรรูปผักผลไม้ คุณสมคิด จ. แพร่ โลชั่นบำรุงผิวน้ำแร่ ครีมบำรุงผิวสูตรกลางวัน
 • โครงการยกระดับคุณภาพและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ประเภทสมุนไพร(สำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2556) ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)จากสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา จำนวน 50ผลิตภัณฑ์(พัฒนา 10 ผลิตภัณฑ์)
  • แชมพูกระซิบรัก หาดผาขนสมุนไพรและเครื่องหอม จังหวัดน่าน
  • เจลอาบน้ำมะต๋าว ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริฯ(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) จ.น่าน
  • ครีมทาแก้ฝ้า บริษัท ดร.กัญชร อินเตอร์เนชั่นแนล
  • เซรั่มสมุนไพรปลูกคิ้วดำ บริษัท สยาม เมอริท โปรดักส์ จำกัด
  • ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงผม เขาค้อทะเลภู   
  • สบู่นมแพะและโลชั่นนมแพะ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านไอร์บือแต จังหวัดนราธิวาส
  • ครีมนวดตัวน้ำพุร้อนบ้านน้ำร้อนบริษัท เอช.ซี.เฮิร์บคลับ(ไทยแลนด์) จำกัด
  • เจลนวดสมุนไพรรำมะสัก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรำมะสัก 136 หมู่ 5 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 
  • จูนิคัมโป ครีมลดริ้วรอย บริษัทหมอตง จ.สมุทรปราการ
 • โครงการโปรดักส์แชมเปี้ยน 2556 มูลนิธิกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
  • ครีมลดริ้วรอย(บัวบก)
  • ครีมหน้าขาว(กวาวเครีอขาว)
 • โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดแครง 2558 โครงการ OTOP สุราษฎร์ธานี
  • เซรั่มลดริ้วรอย
  • โลชั่น
 • โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หญ้ารีแพร์ในเชิงพานิชย์ 2558 มูลนิธิกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
  • เซรั่มลดริ้วรอย
  • เฟมินินลิควิดวอช
 • โครงการวิจัยและพัฒนาครีมนวดผมแบบไม่ล้าง 2559 โครงการวิจัย ITAP
 • การวิจัยและพัฒนาข้าวเพื่อสุขภาพ 2559 บริษัทบางกอกตลาดข้าวไทย
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อต่อยอดสู่ตลาดระดับอาเซียน 2559
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
  • ข้าวกล้องงอก สมุนไพรชนิดชงดื่มผสมกาแฟ และข้าวกล้องงอกสมุนไพรชนิดชงดื่ม ผสมงาดำ บริษัท บางกอกตลาดข้าว
  • ข้าวกล้องงอกผสมถั่งเช่า ไชโยฟาร์มเห็ด
  • น้ำมันถั่วอินคาแคปซูล บริษัทไท.ซี.เอ็ม.เอส.สแตนดาร์ด อินดัสเตรียล จำกัด 5 Mix Oil บริษัท แคร์ซูตติก จำกัด
  • ผลิตภัณฑ์บำรุงสมอง Thai Premium Herbs
  • Fat Blocker Herbal Drink หจก.โนเบิ้ล เนเจอร์ (Noble Nature)
 • 2559 คณาอาจารย์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจฯ (ปี 2559) Kasetsart University
  • หลักสูตร การจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร
  • หลักสูตร การจัดการธุรกิจความงามฯ(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)
 • 2560
  • โครงการวิจัยและพัฒนาเซรั่มปลูกผม โครงการวิจัย ITAP
  • โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วน โครงการวิจัย ITAP
  • โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์คลองท่อม โครงการวิจัย ISMED