อ.พิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์
 
เจ้าของธุรกิจ Okusno ผู้ชนะเลิศ "SME ตีแตก The Final 2015"
 
ประวัติโดยย่อ
  • เจ้าของธุรกิจ Okusno ผู้ชนะเลิศ "SME ตีแตก The Final 2015"

คอร์สที่สอน
  • The Perfect Pitch พิชิตฝัน นักปั้นธุรกิจ