หน่วยงาน    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Science and Technology Development
6.7K
1
51
3.5K
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
SMEs
องค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
รายละเอียด สนับสนุนกระบวนการสร้างความรู้  สร้างนักวิจัยและระบบการวิจัย  โดยใช้จุดเด่นการบริหารการวิจัย  มีการสนับสนุนงานวิชาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมภาคต่าง ๆ

ที่ตั้ง ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2278-8200
โทรสาร 0-2298-0476
อีเมล์ callcenter@trf.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 51 คะแนน
มีผู้เข้าชม 6,735 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด