หน่วยงาน    สถาบันฝึกอบรม-สัมมนา | Training Institutions
6.9K
2
6
3.5K
สมาคมฝรั่งเศส
SMEs
องค์กร สมาคมฝรั่งเศส  
Organization Alliance française Bangkok
รายละเอียด สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพจัดตั้งขึ้นภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยและดำเนินกิจการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2455 โดยมีภารกิจหลักเพื่อสอนภาษาฝรั่งเศสและเผยแพร่วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับฝรั่งเศส ในปัจจุบัน นอกจากสอนภาษาฝรั่งเศสแล้ว สมาคมฝรั่งเศสยังมีชั้นเรียนภาษาไทยและภาษาสเปนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจอีกด้วย นอกจากนี้สมาคมฝรั่งเศสได้เปิดศูนย์ศิลปะนานาชาติขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนทางด้านศิลปะประยุกต์, แฟชั่น, เต้นรำและดนตรี

เมื่อมาเรียนที่สมาคมฝรั่งเศส ท่านจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้จากอาจารย์ผู้ชำนาญในแต่ละแขนงและพบกับบรรยากาศแบบฝรั่งเศสเพียงแห่งเดียวในกรุงเทพ :

- ห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือและเอกสารกว่า 26000 เล่ม
- ห้องประชุมใหญ่ (จัดการแสดง, คอนเสิร์ต, สัมมนา, ฉายภาพยนตร์, ฯลฯ)
- ร้านอาหารและร้านหนังสือฝรั่งเศส
ที่ตั้ง สมาคมฝรั่งเศส 29 สาทรใต้ กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ 02 -670-4200
โทรสาร 02-670 -4270
อีเมล์ bangkok@alliance-francaise.or.th
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/#!/AFBKK
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 6 คะแนน
มีผู้เข้าชม 6,921 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด