หน่วยงาน    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Science and Technology Development
15K
2
84
3.5K
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
SMEs
องค์กร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
Organization National Electronics and Computer Technology Center : NECTEC
รายละเอียด สนับสนุนการวิจัยในภาครัฐ  การดำเนินการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม  การให้บริการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์  โทรคมนาคม  และสาสนเทศ  ทั่งในส่วนภาครวมของประเทศและผู้ประกอบการ

ที่ตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 112 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-564-6900
โทรสาร 02-564-6901-3
อีเมล์ info@nectec.or.th
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/NECTEC/
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 84 คะแนน
มีผู้เข้าชม 14,475 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด