หน่วยงาน    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Science and Technology Development
29K
2
66
1
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
SMEs
องค์กร ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) 
รายละเอียด สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านโลหะและวัสดุ  ใน 7 คลัสเตอร์หลัก  ได้แก่  อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร  อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข  อุตสาหกรรมยานยนต์และขนส่ง  อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์  ไมครชิพและอินเล็กทรอนิกส์  อุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งทอและเคมีภัณฑ์  และภาคสังคม  ชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส

ที่ตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-5646500
โทรสาร 02-5646501- 5
อีเมล์ -
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 66 คะแนน
มีผู้เข้าชม 29,260 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด