หน่วยงาน    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Science and Technology Development
13K
2
18
11
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
SMEs
NEWS
DOWNLOAD
องค์กร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) 
รายละเอียด บริการงานวิจัย พัฒนา สนับสนุนการให้บริการในการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพภลิตภัณฑ์ การสอบเทียบมาตรฐานและความถูกต้องของอุปกรณ์ การให้บริการข้อมูลและการให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยี  และสนับสนุนการให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ

ที่ตั้ง 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-7000 Call Center 0-2564-8000
โทรสาร 0-2564-7001-5
อีเมล์ info@nstda.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 18 คะแนน
มีผู้เข้าชม 12,894 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด