หน่วยงาน    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Science and Technology Development
6.0K
5
3.5K
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
SMEs
องค์กร ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
Organization The Halal Science Center CU
รายละเอียด สถาบันทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงที่มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาเทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามทางศาสนาอิสลามจนตลอดงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมงานฮาลาลทั้งที่เป็นอาหาร  สิ่งที่มิใช่อาหารและงานบริการ

ที่ตั้ง 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11 ถ. พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2218-1053-4
โทรสาร 0-2218-1105
อีเมล์ info@halalscience.org
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/HSC.CU/
ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 5,990 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด