หน่วยงาน    ผู้จัดงานแสดงสินค้าต่างประเทศ | International Organizer
2.1K
(ไอเอดีเอส)อินเตอร์เนชั่นแนล แอสโซเซชั่น ฟอร์ ดิวิลอปเมนท์ ออฟ เดอะ อินโฟเมชั่น โซไซตี้
SMEs
องค์กร (ไอเอดีเอส)อินเตอร์เนชั่นแนล แอสโซเซชั่น ฟอร์ ดิวิลอปเมนท์ ออฟ เดอะ อินโฟเมชั่น โซไซตี้ 
Organization (IADIS) International Association for Development of the Information Society
รายละเอียด International Association for Development of the Information Society (IADIS) is the biggest trade show organizer in Portugal. It's organized the so many international fairs & business events in all over the world.

ที่ตั้ง Rua Sao Sebastiao da Pedreira, 100, 3 Graduate School, 4th Floor, Academic administration Building,Portugal
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล์ secretariat@iadis.org
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/IADIS
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 2,058 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด